Izrael szerepe a közel-keleti hatalmi rendben

doi: 10.32563/hsz.2023.4.2

Absztrakt

A közel-keleti államok közötti viszonyokat alapvetően dinamikus egyensúlypolitika jellemzi. A tanulmány Izrael szerepére fókuszál, az egyetlen regionális katonai nagyhataloméra, amely nem potenciális regionális hegemón. Sajátos adottságainak köszönhetően
Izrael, a tanulmány hipotézise szerint, a közel-keleti hatalmi rend kiegyensúlyozó tényezője, amely elrettentő erejével járul hozzá egy regionális hegemónia elérésére törekvő hatalom ellensúlyozásához. Így az ország katonai képességeinek és sajátos biztonságpercepciójának kombinációjából következően a közel-keleti regionális egyensúly pillére, a felemelkedő regionális hegemón számára viszont kiiktatandó akadály. Az elemzés ugyanakkor kiemeli, hogy mivel Izrael ellensúlyozó képessége asszertív
katonai stratégiájára épül, félrekalkuláció esetén az eszkalációhoz és a regionális instabilitás radikális növekedéséhez is hozzájárulhat.

Kulcsszavak:

Izrael Közel-Kelet hatalmi egyensúly elrettentés Irán Szaúd-Arábia

Hivatkozások

Amidror, Yaakov (2022): A New Middle East. Jerusalem Institute for Strategy and Security, 2022. augusztus 16. Online: https://jiss.org.il/en/amidror-a-new-middle-east/

Csicsmann László (2020): Arab tavasz – arab tél? Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/16048?key=A%20POSZTKOLONI%C3%81LIS%20%C3%81LLAMOK%20A%20K%C3%96ZEL-KELETEN

Freilich, Charles D. (2018): Israeli National Security. A New Strategy for an Era of Change. New York: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780190602932.001.0001

Harrison, Ross (2018): Shifts in the Middle East Balance of Power: An Historical Perspective. Online: https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/reports/documents/d5c3525d0759469eb1569983a729a408_100.pdf

Hayman, Tamir – Guzansky, Yoel (2023): The Beginning of a New Era? The Implications of Regional Détente. Institute for National Security Studies, 2023. május. 4. Online: https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2023/05/No.-1720.pdf

Heydemann, Steven (2023): Syria’s Normalization Signals a New Middle Eastern Order. Brookings Institution, 2023. május 10. Online: https://www.brookings.edu/articles/syrias-normalization-signals-a-new-middle-eastern-order/

Krasna, Joshua – Meladze, George (2021): The “Four Plus One”: The Changing Power Politics of the Middle East. Tel Aviv: The Moshe Dayan Center. Online: https://dayan.org/content/four-plus-one-changing-power-politics-middle-east

Leiter, Yechiel M. (2023): Saudi-Iran Rapprochement and Saudi-Israel Normalization: No Contradiction Intended. Jerusalem Center for Public Affairs, 2023. május 24. Online: https://jcpa.org/article/saudi-iran-rapprochement-and-saudi-israel-normalization-no-contradiction-intended/

N. Rózsa Erzsébet (2015): Az arab tavasz. A Közel-Kelet átalakulása. Budapest: Osiris – Külügyi és Külgazdasági Intézet.

Orion, Assaf (2021): Israel’s Grand Strategy Ripples Begin at Home. Stanford: Hoover Institution. Online: https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/orion_webreadypdf-rev.pdf

Rabinovich, Itamar (2013): The Lingering Conflict. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Online: https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt4cg7j4

Rabinovich, Itamar (2019): How Iran’s Regional Ambitions Have Developed Since 1979. Brookings Institution, 2019. január 24. Online: https://www.brookings.edu/articles/how-irans-regional-ambitions-have-developed-since-1979/

Sheffer, Gabriel – Barak, Oren (2013): Israel’s Security Networks. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9781139540896

Shine, Sima et al. (2023): Iran: The Imperative to Obstruct Nuclear Progress and Regional Entrenchment. In Hayman, Tamir – Yavne, Ram – Kurz, Anat (szerk.): Strategic Analysis for Israel 2023. Israel Among the World’s Democracies. Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 45–51. Online: https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2023/02/StrategicAssessment22-23_ENG.pdf

SIPRI (2020): World Nuclear Forces. In SIPRI Yearbook 2020. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute SIPRI. Online: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_10_wnf.pdf

Snyder, Glenn H. (1990): Alliance Theory: A Neorealist First Cut. Journal of International Affairs, 44(1), 103–123. Online: https://www.jstor.org/stable/24357226

Vakil, Sanam – Quilliam, Neil (2023): The Abraham Accords and Israel–UAE Normalization. London: Chatham House. Online: https://doi.org/10.55317/9781784135584

Walt, Stephen M. (1985): Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security, 9(4), 3–43. Online: https://doi.org/10.2307/2538540

ל”הצ תייגטרטסא :( 2018 ) לארשיל הנגהה אבצ . Online: https://www.idf.il/media/eu1nb5dc/-תייגטרטסא-1להצ.pdf

לארשי תנידמ לש ימואלה ןוחטיבה תסיפת :( 2021 ) בקעי ,רורדימע . Online: https://www.idf.il/media/r3gebykq/רתאל-ץבוק-רורדימע.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.