Kazai Barna vezérőrnagy, a katona és iskolateremtő

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka 1967–1988

  • Sallai János
doi: 10.32563/hsz.2023.4.8

Absztrakt

Az elmúlt időszakban a Kossuth Lajos Katonai Főiskola meghatározó szerepet játszott a magyar tisztképzésben. A főiskola első két évtizede összeforrott Kazai Barna vezérőrnagy főiskola-parancsnokéval, aki az alapítástól 1988-ig vezette a főiskolát. Kazai Barna élete és munkássága példaként szolgált a hallgatók és oktatók számára. Ez motivált, hogy életének jelentősebb állomásait és munkásságát felkutassam, és megjelenítsem. Kazai Barna Kossuth és Moszkvában Frunze Akadémiát végzett, raj-, szakaszparancsnoki beosztástól hadosztály törzsfőnöki beosztásig szolgált a Magyar Néphadseregben, majd főiskola-parancsnoknak nevezték ki. Pályája során mindig tanult, és nagy szorgalommal végezte munkáját. Megjelenése, öltözete tekintélyparancsoló volt. Emlékét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a Kazai terem és Szentendrén emléktábla őrzi.

Kulcs szavak: tisztképzés, főiskola, Magyar Néphadsereg, Kazai Barna, oktatás, honvéd tiszt.

Kulcsszavak:

tisztképzés főiskola Magyar Néphadsereg Kazai Barna oktatás honvédtiszt

Hivatkozások

Füzesi Ottó (2012): Felderítő tisztképzés a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. Hadtudományi Szemle, 5(2), 8–127.

Kazai Barna (1962): Önéletrajz. Békéscsaba: HM Irattár.

Kollár Lajos (1984): A Kossuth Akadémián. Honvédségi Szemle, (5), 89–92.

Magyar Néphadsereg 1963. évi hivatásos tiszti Alapminősítés: Kazai Barna alezredes. Gl. ho. TÖF. HM Irattár.

M. Szabó Miklós (2017): A Kossuth Lajos Katonai Főiskola története 1967–1996. Budapest: Zrínyi.

Sallai János (2017): 1956 viharában – Janza Károly altábornagy. In Csurgai Horváth József (szerk.): 1956: a szabadság narratívái: tanulmányok az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Budapest: L’Harmattan, 151–160.

Újvári Imre László (1977): 30 éves a tisztképzésünk. Egy sorban az egysorsúak. Néphadsereg, 30(27), 11.

Ungvár Gyula szerk. (2014): Pro Militum Artibus a Hadtudományért. Budapest: Zrínyi. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/PMA.pdf

Vicsotka Mihály (1988): Együtt a lakossággal. Szentendre díszpolgára. Pest Megyei Hírlap, 32(304), 1.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.