Katonai vezetői gondolkodás fejlődését befolyásoló tényezők a rendszerváltástól napjainkig

doi: 10.32563/hsz.2020.2.12

Absztrakt

A katonai vezetői gondolkodás fejlődésének új dimenzióba lépése akkor történt meg, amikor megszűnt a szovjet rendszer befolyása a magyar haderőre, majd nem sokkal utána csatlakozott a  NATO-tagországok közé. Ez a nagy váltás, folyamatosan fejlődő új követelményeket eredményez, amelyek alakítják a magyar haderő életét, ezzel új kihívásokat támasztva a katonai vezetők számára. A kihívásoknak való megfelelés nagyon fontos feladat, 30 év elteltével ez alapelvárásként jelentkezik, amit bonyolít a társadalom fejlődése és annak generációs tagozódása, amelyhez folyamatosan alkalmazkodni kell. 

Kulcsszavak:

katonai vezető NATO katonai vezetés fejlődése generációk