Merre tovább Közel-Kelet?

Változó biztonsági dinamikák a Perzsa-öbölben: az Ábrahám-megállapodások és a szaúdi–iráni közeledés

  • Kovács Anita Mariann
doi: 10.32563/hsz.2023.3.4

Absztrakt

A Közel-Kelet térségében az elmúlt időszakban olyan változások és folyamatok zajlottak le, amelyek a regionális hatalmi viszonyokat és biztonsági struktúrákat gyökeresen átformálták, átrajzolva a régió biztonsági szerkezetét. A korábbi Levant és Öböl biztonsági szubkomplexumok összefonódni látszanak, létrehozva egy új biztonsági egységet, amelynek erőviszonyaiban az Öböl-államok szerepe a meghatározó, s amely a szaúdi–iráni–izraeli viszony alakulásán alapul. A régió külső szereplők általi magára hagyatottsága arra kényszerítette a térség államait, hogy alternatívákat keressenek saját biztonságuk garantálására – hogy ezt milyen viszonyrendszerben látják leginkább megvalósíthatónak, az egyelőre még kérdéses. Mivel azonban több olyan tényező is jelen van, amely bármikor eszkalálhatja a térségbeli feszültségeket, várhatóan a kialakulóban lévő új biztonsági szubkomplexumot is magas belső instabilitás és törékeny együttműködések fogják jellemezni.

Kulcsszavak:

biztonsági szubkomplexum gulfizálódás Ábrahám-megállapodások szaúdi-iráni közeledés regionális instabilitás

Hivatkozások

Aras, Bülent – Kardaş, Şaban (2021): Geopolitics of the New Middle East: Perspectives from Inside and Outside. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 23(3), 397–402. Online: https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888251

Barnett, Michael et al. (2023): Israel’s One-State Reality. Foreign Affairs, 2023(3), 118–135. Online: https://doi.org/10.1515/9781501768415

Bin Huwaidin, Mohamed (2015): The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations. Review of History and Political Science, 3(2), 69–79. Online: https://doi.org/10.15640/rhps.v3n2a8

Colombo, Silvia – Soler I Lecha, Eduard (2021): Europe and the ‘New’ Middle East. Geopolitical Shifts and Strategic Choices. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 23(3), 403–422. Online: https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888246

Csepregi Zsolt (2022): Az izraeli–iráni „árnyékháború” nemzetbiztonsági eszközei. Nemzetbiztonsági Szemle, 10(4), 3–16. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2022.4.1

Csicsmann László (2022): Átalakuló szövetségi rendszerek a Közel-Keleten: normalizáció vagy regionális konfliktusok új köntösben? Eurázsia Szemle, 2(4), 8–25. Online: https://eurasiacenter.hu/wp-content/uploads/2022/12/CSICSMANN-LASZLO.pdf

Dokos, Thanos (2019): Defence Expenditures in the Eastern Mediterranean and the Gulf Region: The Impact on Regional Security. In IEMED Mediterranean Yearbook 2019. Barcelona: European Institute of the Mediterranean (IEMed), 236–239. Online: https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/04/IEMed-Mediterranean-Yearbook-2019_ENG.pdf

Fulton, Jonathan (2022): Systemic Change and Regional Orders: Asian Responses to a Gulf in Transition. The International Spectator, 57( 4), 1–19. Online: https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2107843

Gause, F. Gregory III (2022): Structural Impediments to Iranian-Gulf Arab Reconciliation. Middle East Institute, 2022. szeptember 27. Online: https://www.mei.edu/publications/structural-impediments-iranian-gulf-arab-reconciliation

International Crisis Group (2023): The Impact of the Saudi-Iranian Rapprochement on Middle East Conflicts. Online: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran-saudi-arabia/impact-saudi-iranian

Kamrava, Mehran (2019): Chronic Insecurity in the Middle East: Causes and Consequences. In The Arab World Beyond Conflict. Washington, DC: Arab Center Washington DC, 53–61. Online: https://arabcenterdc.org/wp-content/uploads/2019/07/The-Arab-World-Beyond-Conflict.pdf

Naeni, Amin (2020): A Sectoral Trust-building Approach to De-escalation in the Persian Gulf. Friedrich Ebert Foundation. Online: https://library.fes.de/pdf- files/iez/16658.pdf

Shafaee, Mousavi – Golmohammadi, Vali (2022): The Regional-Supremacy Trap: Disorder in the Middle East. Middle East Policy, 29(1), 61–73. Online: https://doi.org/10.1111/mepo.12621

Soler I Lecha, Eduard (2017): Liquid Alliances in the Middle East. Notes Internacionals CIDOB 169. CIDOB Barcelona Center for International Affairs. Online: https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_169/liquid_alliances_in_the_middle_east

Tabatabai, Ariane M. et al. (2021): Iran’s Military Interventions. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Online: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA444-2.html

Yossef, Amr (2021): The Regional Impact of the Abraham Accords. MWI Report Series 2021, no. 2. New York: Modern War Institute at West Point. Online: https://mwi.usma.edu/wp-content/uploads/2021/02/regional-impact-abraham-accords.pdf

Yossef, Amr (2020): Gulfization of the Middle East Security Complex: The Arab Spring’s Systemic Change. In Amour, Philipp (szerk.): The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East. Palgrave Macmillan, 61–94. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-45465-4_3

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.