Geopolitikai érdekek és haderőfejlesztés az Északi-sarkon

doi: 10.32563/hsz.2023.3.1

Absztrakt

Az Északi-sark térségére egyre nagyobb nemzetközi figyelem vetült az utóbbi években. Napjainkban ez a figyelem tovább fog növekedni az erősödő klímaváltozás miatt, mivel a jég olvadása az északi területen megállíthatatlan. Ezáltal új hajózási útvonalak nyílnak meg, amelyek időben és távolságban is lerövidítik az utat Európa és Ázsia között. A tanulmány célja, hogy a három legfontosabb északi állam (Amerikai Egyesült Államok, Oroszországi Föderáció és Kanada) törekvéseit bemutassa az északi területen végrehajtott katonai fejlesztéseik révén. Tény, hogy az orosz védelmi stratégiában az Északi-sark kiemelt helyet foglal el, mivel már az 1950-es évektől jelentős gazdasági potenciállal rendelkező iparágak és infrastruktúrák települtek a térségbe. Ezekre a fejlesztésekre reagáltak a NATO-tagállamok is, és egyre nagyobb haderőfejlesztésbe kezdtek az északi területen.

Kulcsszavak:

Északi-sark haderőfejlesztés szembenállás nagyhatalmak

Hivatkozások

Brockhaus, Ryan – Szilvási, Simon (2021): Joe Biden’s Department of State and Defense. Antall József Tudásközpont. Online: https://issuu.com/antalljozseftudaskozpont/docs/ajrc2021e13_szilva_si_simon?e=39459954/86145971

Bye, Hilde-Gunn – Edvardsen, Astri (2022): Extensive Russian Marine Exercises May Reveal Moscow’s Thinking. High North News, 2022. január 28. Online: https://www.highnorthnews.com/en/extensive-russian-marine-exercises-may-reveal-moscows-thinking

Cross, Tyler (2019): The NATO Alliance’s Role in Arctic Security. The Maritime Executive, 2019. július 19. Online: https://www.maritime-executive.com/editorials/the-nato-alliance-s-role-in-arctic-security

Department of Defense (2019): Report to Congress – Department of Defense Arctic Strategy. Online: https://media.defense.gov/2019/Jun/06/2002141657/-1/-1/1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF

Gazdag Erika (2022): A NATO Arktisz politikája: elrettentés és védelem. Hadtudomány, 32(1), 3–25. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2022.32.1.3

Hárfás Zsolt (2019): Vízre bocsátották az Urál univerzális atomjégtörőt. Atombiztos, 2019. május 26. Online: https://atombiztos.blogstar.hu/2019/05/26/vizre-bocsatottak-az-ural-univerzalis-atomjegtorot/73559/

IMO (2014): International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code). Online: https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/polar-code.aspx

Kálló László – Deák Anita (2011): Az Északi sark – a „versenyfutás” kezdete. Felderítő Szemle, 10(1–2), 43–65.

Kjellén, Jonas (2022): The Russian Northern Fleet and the (Re)militarisation of the Arctic. Arctic Review on Law and Politics, 13( 2022), 34–52. Online: https://doi.org/10.23865/arctic.v13.3338

Koós Gábor – Szternák György (2017): Az Északi sark geopolitikai és geostratégiai jelentősége – orosz szemmel. Szakmai Szemle, 2017(2), 5–23.

Kővári László (2017): Orosz északi irányú terjeszkedés és az Orosz Északi Flotta. Felderítő Szemle, 16(3–4), 138–158.

Lanteigne, Marc (2019): The Changing Shape of Arctic Security. Nato Review, 2019. június 28. Online: https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/06/28/the-changing-shape-of-arctic-security/index.html

Márton Andrea (2015): Az Északi-sark Oroszország stratégiai gondolkodásában. Repüléstudományi Közlemények, 27(2), 26–35. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4509/3682

NATO (2022): NATO 2022 Strategic Concept. Online: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

Németh, Viktória (2018): Polar Silk Road: Chinese-Russian cooperation in the Arctic. In Bódog, Ferenc et al. (szerk.): VII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2018 Absztraktkötet: Digitális, bővített kiadás –7th Interdisciplinary Doctoral Conference 2018 Book of Abstracts: Digital, Extended Edition. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 152.

Németh, Viktória (2019): Indigenous Peoples in International Politics – the Case of Samis in the Arctic Affairs. In Csiszár, Beáta et al. (szerk.): VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2019 – Tanulmánykötet – 8th Interdisciplinary Doctoral Conference 2019 – Conference Book. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, 223–233.

Russian Baltic Shipyard Launches The 4th Project 22220 Icebreaker “Yakutia”. Naval News, 2022. november 23. Online: https://www.navalnews.com/naval-news/2022/11/russian-baltic-shipyard-launches-the-4th-project-22220-icebreaker-yakutia/

Siposné Dr. Kecskeméthy Klára (2017): NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében. Hadtudomány, 27(1–2), 114–126. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2017.27.1-2.114

Siposné Dr. Kecskeméthy Klára (2022): Új szinten a partnerségi kapcsolatok, a NATO madridi csúcstalálkozó értékelése. Hadtudomány, 32(3), 66–79. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2022.32.3.66

United States Army (2021): Regaining Arctic Dominance. The U.S. Army in the Arctic. Online: https://api.army.mil/e2/c/downloads/2021/03/15/9944046e/regaining-arctic-dominance-us-army-in-the-arctic-19-january-2021-unclassified.pdf

U.S. Northern Command (2022): Alaskan Command Prepares for Exercise Arctic Edge 2022. Online: https://www.northcom.mil/Newsroom/News/Article/Article/2930454/alaskan-command-prepares-for-exercise-arctic-edge-2022/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.