A küldetésorientált vezetés lehetőségei napjaink komplex fegyveres konfliktusaiban

doi: 10.32563/hsz.2023.3.7

Absztrakt

A 21. század komplex biztonsági környezete és a modern technológia térnyerése új kihívások elé állítja napjaink hadseregeit nemcsak az erőalkalmazás, hanem a vezetés szempontjából is. Reneszánszát éli a küldetésorientált vezetés mint megoldás az erők vezetésére és az egyre összetettebb hadszíntéren való alkalmazásra. Azonban szükséges ismernünk alkalmazásának alapelveit, hogy az eredményes legyen. Növekvő tendenciát mutat a modern hadseregek vezetési struktúrájában a számítógépes vezetési rendszerek és a mesterséges intelligencia alkalmazása, de ezzel egy időben továbbra is fokozott figyelmet kell szentelni a humán tényezőre. Jelen publikáció célja, hogy támpontot nyújtson abban, miért szükséges továbbra is e vezetési filozófia alkalmazása a 21. század modern haderői szempontjából.

Kulcsszavak:

küldetésorientált vezetés komplex környezet 21. század

Hivatkozások

Abbott, Daniel (2010): The Handbook of Fifth-Generation Warfare. Ann Arbor: Nimble Books. ADP 6-0, Mission Command (2019). Online: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN34403-ADP_6-0-000-WEB-3.pdf

Clausewitz, Carl von (2014): A háborúról. Ford. Szabó Júlia. Budapest: Zrínyi.

Deutscher Bundestag (2017): Die Konzeption der „Inneren Führung” der Bundeswehr Entstehungsgeschichte – Inhalte – Herausforderungen. Online: https://www.bundestag.de/resource/blob/513082/da6d3a256102e8fd1325d0c580981561/WD-2-041-17-pdf-data.pdf

Dudás Éva (2021): A Bundeswehr vezetési filozófiája. Honvédségi Szemle, 149(2), 64–84. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.6

Jomini, Antoine-Henri (2007): The Art of War. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Kis Álmos Péter (2016): Háború a nép között: Esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből. Budapest: Zrínyi.

Kiss Roland (2020): A rajzó hadviselés és az osztott műveletek kialakulása. Honvédségi Szemle, 148(6), 3–15. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.1

Lengyel Ádám (2020): Egy haditerv sem éli túl az ellenséggel való találkozást – Helmuth von Moltke élete és munkássága. Újkor, 2020. október 26. Online: https://ujkor.hu/content/egy-haditerv-sem-eli-tul-az-ellenseggel-valo-talalkozast-helmuth-von-moltke-elete-es-munkassaga

Montecuccoli, Raimondo (2019): A magyarországi török háborúkról. Ford. Domokos György. Budapest: Dialóg Campus.

Oetting, Dirk Walther (1993): Auftragstaktik. Geschichte und Gegenwart einer Führungskonzeption. Frankfurt am Main – Bonn: Report Verlag.

Porkoláb Imre (2019): Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben. Küldetésalapú vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 147(1), 3–12.

Sables, Tom (2022): Explaining the tactics behind Ukraine’s rapid counter-offensive. Forces, 2022. szeptember 23. Online: https://www.forces.net/ukraine/strategy-explained-behind-ukraines-great-counter-offensive

Somkúti Bálint (2009): A 4. generációs hadviselés. Hadtudományi Szemle, 2(2), 42–51.

Szűcs László (2016): Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kezdődik. Honvédelem, 2016. december 20. Online: https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/honvedelmi-es-haderofejlesztesi-program-kezdodik.html

The Nagorno-Karabakh Conflict: A Visual Explainer (2023). Online: https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer

Ujházy László (2019): Tisztjelöltek kiválasztása a Brit Szárazföldi Erőknél. Honvédségi Szemle, 147(2), 100–108.

Váradi Norbert (2019): A Nagy Háború és Olaszország: Az olasz front 1917 őszén. Újkor, 2019. május 20. Online: https://ujkor.hu/content/caporetto

Walde, Karl J. (1977): Generaloberst Heinz Guderians Kunst der Panzerführung. ASMZ: Sicherheit Schweiz: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, 143(1), 19.

Wright, Donald P. (2013): 16 Cases of Mission Command. Kansas: Combat Studies Institute Press US Army Combined Arms Center. Online: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Sixteen-Casesof-Mission-Command.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.