A huszárság lehetséges feladatai a hazafias és honvédelmi nevelésben

doi: 10.32563/hsz.2023.2.12

Absztrakt

A Magyar Honvédség állományába tartozó huszárok alaprendeltetési feladataik mellett, illetve annak kiegészítéseként közreműködhetnek és jelentős eredményeket érhetnek el az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésében, egészséges nemzettudatának kialakításában. Az alábbiakban a huszárság lehetséges feladatait vázoljuk fel ezeken a nevelési területeken.

Kulcsszavak:

huszárság hazafias nevelés honvédelmi nevelés

Hivatkozások

Báthory Zoltán – Falus Iván főszerk. (1997): Pedagógiai lexikon A–H, I. kötet. Budapest: Keraban.

Hajdicsné Varga Katalin (2015): A honvédelmi nevelés a magyar oktatási rendszerben − a nevelési terület céljai, módszerei a kezdetektől napjainkig. Képzés és Gyakorlat, 13(1–2), 69–84. Online: https://doi.org/10.17165/TP.2015.1-2.4

Heckmair, Bernd – Michl, Werner (2012): Erleben und lernen, Einführung in die Erlebnispädagogik. (Megélni és tanulni. Bevezetés az élménypedagógiába), 7. kiad. München–Basel: Ernst Reinhardt.

Kun Szabó István (2017): Honvédelmi nevelés stratégiai megközelítésben. Honvédségi Szemle, 145(5), 71–75. Online: http://real.mtak.hu/124810/1/HSZ_2017_145_5_Kun_Szabo_Istvan.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.