A különleges jogrend változásai, valamint az önkéntes tartalékos rendszer feladatai a különleges jogrend időszakában

doi: 10.32563/hsz.2023.3.14

Absztrakt

A politikai rendszerváltás utáni 30 évben Magyarország Alkotmányában, majd 2012-től Alaptörvényében tetten érhető a különleges jogrendi tényállások folyamatos jelenléte, amelyek az ország biztonságpolitikai környezetének változásait követik le. 2022-ben racionalizálták a meglévő hat különleges jogrendi tényállást, ami háromra csökkent le, átláthatóbbá téve a jogszabályi környezetet. A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztése 2010-ben új lendületet kapott, aminek következtében jelenleg több mint 11 500 fő önkéntes tartalékos katonája van a Magyar Honvédségnek. A tanulmány célja bemutatni a különleges jogrend intézményének változását, valamint hogy az önkéntes tartalékos állomány milyen feladatrendszert hajt végre a különleges jogrend időszakában.

Kulcsszavak:

Magyarország különleges jogrend önkéntes tartalékos rendszer

Hivatkozások

Benyújtotta a 10. Alaptörvény javaslatot Varga Judit. Portfolio, 2022. május 3. Online: https://www.portfolio.hu/global/20220503/benyujtotta-a-10-alaptorveny-modositasi-javaslatot-varga-judit-542717#

Csink Lóránt (2017): Mikor legyen a jogrend különleges? Iustum Aequum Salutare, 13(4), 7–16. Online: http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20174sz/01b_Csink_IAS_2017_4.pdf

Urbán Lajos (2010): A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben. PhD-disszertáció. Budapest: ZMNE. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12196/ertekezes.pdf?sequence=1

WHO (2020): WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 – 11 March 2020. Online: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—-11-march-2020

WHO (2021): WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part. Online: https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part

Jogi források

- 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

- 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.