A küldetésorientált vezetés és a mesterséges intelligencia

doi: 10.32563/hsz.2023.3.8

Absztrakt

A katonai vezetés egyik alapvető megközelítése a küldetésorientált vezetés filozófiája. A küldetésorientált vezetés megvalósulásának több alapelve van, amelyek mindegyike szükséges, nélkülük nem valósulhat meg teljes mértékben. Ezek az alapelvek a következők: a résztvevők közötti bizalom, a kölcsönös megértés, az elöljáró egyértelműen közvetített szándéka, a decentralizált végrehajtás és az időben meghozott döntések. A mesterséges intelligencia fejlődése és térnyerése a jövőben a vezetés teljes folyamatát befolyásolni fogja: új döntési helyzetek jelenhetnek meg, az ember-gép együttműködés új viszonyokat teremthet. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a küldetésorientált vezetés azonosított alapelvei tudnak-e ugyanúgy érvényesülni a mesterséges intelligencia által átszőtt műveleti környezetben, mint a hagyományos viszonyok között.

Kulcsszavak:

vezetéstudomány küldetésalapú vezetés mesterséges intelligencia jövő

Hivatkozások

ADP 6-0 Mission Command (2019). Washington, D.C.: Department of the Army.

AJP-01 Allied Joint Doctrine (2022). Brussels: NATO Standardization Office.

AJP-3.2 Allied Joint Doctrine for Land Operations (2022). Brussels: NATO Standardization Office.

Ált/219. Magyar Honvédség Szárazföldi Műveletek Doktrína (2015). Budapest: Magyar Honvédség.

Ált/44. Magyar Honvédség összhaderőnemi doktrína 4. kiadás (2018). Budapest: Magyar Honvédség.

ATP-3.2.2. Command and Control of Allied Land Forces (2016). Brussels: NATO Standardization Office.

Branch, William A. (2018): Artificial Intelligence and Operational-Level Planning: An Emergent Convergence. Diplomamunka. School of Advanced Military Studies.

Chomsky, Noam (2023): The False Promise of ChatGPT. The New York Times, 2023. március 8. Online: https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html

Clark, Bryan – Patt, Dan – Schramm, Harrison (2020): Mosaic Warfare. Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments.

Czeglédi Mihály (2015): A küldetésorientált vezetés kialakulása. Hadtudományi Szemle, 8(3), 89–100.

Czeglédi Mihály (2021): A küldetésorientált vezetési szemlélet kialakulását befolyásoló tényezők. Honvédségi Szemle, 149(1), 75–88. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.6

Dear, Keith (2019): Artificial Intelligence and Decision-Making. The RUSI Journal, 164(5–6), 18–25. Online: https://doi.org/10.1080/03071847.2019.1693801

Fontes, Robin – Kamminga, Jorrit (2023): Ukraine a Living Lab for Warfare. National Defense Magazine, 2023. március 24. Online: https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/3/24/ukraine-a-living-lab-for-ai-warfare

Hawkins, Thom – Kott, Alexander (2022): Beyond the Hype: Why We’re Closer to AI-Enabled Mission Command than You Think. Modern War Institute, 2022. április 5. Online: https://mwi.usma.edu/beyond-the-hype-why-were-closer-to-ai-enabled-mission-command-than-you-think/

Herrera, Ricardo A. (2022): History, Mission Command, and the Auftragstaktik Infatuation. Military Review, 102(4), 53–66.

Hivatalos OpenAI honlap blog. Online: https://openai.com/blog/planning-for-agiand-beyond

Ignatius, David (2022): How the Algorythm Tipped the Balance in Ukraine. The Washington Post, 2022. december 19. Online: https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/

Kase, Sue E. et al. (2022): The Future of Collaborative Human-Artificial Intelligence Decision-Making for Mission Planning. Frontiers in Psychology, 13. Online: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.850628

Krajnc Zoltán – Jobbágy Zoltán – Fazekas Ferenc (2021): Az átfogó művelettervezés kihívásai a multitér műveletek és a mesterséges intelligencia alkalmazásának tükrében. Hadtudomány, 31(4), 3–26. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.4.3

Lippai Péter (2009): A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai. Seregszemle, 7(2), 30–44.

McGee-Abe, Jason (2022): NATO: Future Conflicts May Be Won or Lost by AI. Tech Informed, 2022. július 1. Online: https://techinformed.com/nato-future-conflictsmay-be-won-or-lost-by-ai/

Négyesi Imre (2021): A mesterséges intelligencia felhasználásának társadalmi kérdései. Honvédségi Szemle, 149(1), 133–144. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.1.10

Nilsson, Nils J. (2010): Quest for AI. New York: Cambridge University Press.

Payne, Kenneth (2015): Artificial Intelligence versus Mission Command. Defencein-Depth, 2015. november 25. Online: https://defenceindepth.co/2015/11/25/artificial-intelligence-versus-mission-command/

Porkoláb Imre (2019): Szervezeti adaptáció a Magyar Honvédségben: Küldetésalapú Vezetés 2.0 a digitális transzformáció korában. Honvédségi Szemle, 147(1), 3–12.

Scott, Benjamin – Michell, André (2022): Enhancing Situational Understanding through Integration of Artificial Intelligence in Tactical Headquarters. Military Review, 102(6), 74–83.

Shapiro, Jordan – Cota, Jillian (2023): A New Overview of Global AI Regulation, and What’s Next. Progressive Policy, 2023. március 8. Online: https://www.progressivepolicy.org/blogs/an-overview-and-of-global-ai-regulation-and-whats-next

Van der Merwe, Joanna (2021): Iron Dome Shows AI’s Risks and Rewards. CEPA, 2021. június 1. Online: https://cepa.org/article/iron-dome-shows-ais-risks-andrewards/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.