Vezetőkiválasztás a Magyar Honvédségben

A katonai vezetők pszichikai alkalmasságvizsgálatáról

  • Eszter Tóth
doi: 10.32563/hsz.2023.2.17

Absztrakt

Cikkemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Magyar Honvédségen belül létezik-e vezetőkiválasztó rendszer. Annak érdekében, hogy választ találjak a címben szereplő kérdésre, tisztázom, hogy milyen állományra gondolok a vezető kifejezés alatt. Leírom, mit jelent a pszichikai kiválasztás, és milyen eszközei vannak. Ezután bemutatom a rendőrség vezetőkiválasztó rendszerét, majd néhány külföldi példát mutatok a tisztek kiválasztására. Leírom, hol tart a Magyar Honvédség a vezetőkiválasztásban. 

Kulcsszavak:

kiválasztás vezetők tisztek pszichológiai kiválasztása

Hivatkozások

Benkő Tibor (2008): Gondolatok az ideális parancsnokról. Hadtudomány, 18(3–4), 91–103. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2008/3_4/091-103.pdf

Frise, E. (2000): A tisztjelöltek pszichológiai kiválasztása. 55. NATO RTO Értekezlet jegyzőkönyve. St. Joseph Ottawa/Hull.

Horváth Ferenc – Malét-Szabó Erika (2014): Vezető-kiválasztást szolgáló AC/DC feladatok gyűjteménye. „Honvédség” I–III. kötet. Egyéni feladatok. Páros feladatok. Csoportos feladatok. Belügyminisztérium.

Juhász, Márta (2002): A kiválasztás pszichológiai alapjai, BME Oktatási jegyzet, Budapest.

Juhász Márta (2010): A kiválasztás pszichológiai alapjai. Oktatási segédlet. Budapest: BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék.

Lagache, S. (2000): Toborzás és kiválasztás a francia hadseregnél. 55. NATO RTO Értekezlet jegyzőkönyve. St. Joseph Ottawa/Hull.

Malét-Szabó Erika (2014): Az új belügyminisztériumi vezető- kiválasztási eljárás rövid bemutatása. Online: https://docplayer.hu/4383877-Tanulmanykotet-a-belugyi-vezeto-kivalasztasi-eljarasrol.html

Tóth Eszter (2017): A katonai vezetőkiválasztás és felkészítés pszichológiai aspektusai. Hadtudományi Szemle, 10(3), 613–620. Online: https://epa.oszk.hu/02400/02463/00036/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2017_3_613-620.pdf

Ujházy László (2019). Tisztjelöltek kiválasztása a Brit Szárazföldi Erőknél. Honvédségi Szemle – Hungarian Defence Review, 147(2), 100–108. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/271

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.