A bátorság, a hűség, a becsület

– Katonai erények az északi történetekben, sagákban

doi: 10.32563/hsz.2023.2.9

Absztrakt

A germán/skandináv történetekben gyakori központi elem a bátorság, a hősiesség, a hűség és becsület, amelyek segítségével megismerhetjük hadi vállalkozásaik lélektani hátterét. A harctéren és párbajokban mutatott eme bátorság és hősiesség a filozófia
tudományának beosztása szerint a természetes bátorság/hősiesség kategóriájába sorolható. Ebátorság alapja a wyrd, az egyén sorsa. Az északi sagák hőseinek mindig készen kell állniuk, hogy a sorsukat képesek legyenek beteljesíteni. Az egyén számára azonban nemcsak a bátorság a fontos, hanem a hadúr és a társak iránt mutatott hűség is. A fent tárgyalt katonai erények vizsgálata segítséget nyújt a germán/skandináv harcosok gondolkodásmódjának és hadviselésüknek megismerésében.

Kulcsszavak:

ókori/középkori hadtörténelem germán/skandináv hadviselés északi hőstörténetek népvándorláskor katonai erények

Hivatkozások

Bauschatz, Paul C. (1982): The Well and the Tree – World and Time in Early Germanic Culture. Amherst: The University of Massachusetts Press.

Beowulf (1996). Ford. Szegő György. Budapest: Eötvös Lóránt Tudományegyetem Anglisztika Tanszék.

Boda Mihály (2021): A katonai erények: Hadtörténelmi példákkal szemléltetett katonai etikai elmélet. Budapest: Ludovika. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/157472

Egils saga Skalla-Grímssonar – Kopasz Grím-fia Egil története (2016). Ford. Bernáth István. Budapest: Corvina.

Gehl, Walther (1937): Ruhm. und Ehre bei den Nordgermanen: Studien zum Lebensgefuhl der islandischen Saga. Berlin: Junker & Dünnhaupt.

Gurevics, Aron (2003): Az individuum a középkorban. Budapest: Atlantisz.

Hard, Robin (2004): The Routledge Handbook of Greek Mythology. London and New York: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9780203446331

Hávamál – A Nagyságos Szava (2015). In Skandináv mitológia. Ford. Bernáth István. Budapest: Corvina.

Kendrick, M. Gregory (2010): The Heroic Ideal – Western Archetypes from the Greeks to Present. Jefferson and London: McFarland & Company.

Miller, William Ian (2000): The Mistery of Courage. Cambridge: Harvard University Press.

Paulus Diaconus (1901): Historia Langobardorum. Ford. Gombos F. Albin. Brassó: Brassói Lapok.

Royce, Josiah (1908): The Philosophy of Loyalty. New York: The Macmillan Company.

Schjødt, Jens Peter (2011): The Warrior in old Norse Religion. In Crawford, Barbara et al. (szerk): Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Leiden–Boston: Brill, 269–295. Online: https://doi.org/10.1163/ej.9789004205062.i-408.53

Sturluson, Snorri (2015): Gylfaginning – Gylfi káprázata. In Skandináv mitológia. Ford. Bernáth István. Budapest: Corvina.

Tacitus, Publius Cornelius (1961): Germania. Ford. Borzsák István. Budapest: Gondolat.

Vegetius, Publius Flavius (1963): A hadtudomány foglalata. Ford. Várady László. In Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest: Zrínyi. Völsunga saga – A Völsungok története. (2015) ford. Bernáth István. Budapest: Corvina.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.