Egyes országok tisztképzése nemzetközi összehasonlításban

doi: 10.32563/hsz.2023.2.1

Absztrakt

Az új évezred elejére az egész életen át tartó tanulás az élet minden területén alapfogalommá vált. A globalizációval járó kiélezett verseny eredményeként az egyén tudásának, készségeinek és kompetenciájának fejlesztése és elismerése kulcsfontosságúvá vált nemcsak a különböző szervezetek és intézmények versenyképessége, de a társadalmak foglalkoztatottsága és kohéziója szempontjából is. A globalizáció egyik hozadékaként bevett gyakorlattá vált, hogy tanulmányi okok vagy munkavégzés céljából az emberek eltérő országokban próbálnak boldogulni. Az egész életen át tartó tanulás szükségessége alól nem kivétel a tiszti hivatás és az annak alapját jelentő tisztképzés sem, amely a nemzeti sajátosságok meghagyása mellett komoly nemzetközi egységesítési és összehasonlítási folyamaton ment keresztül az utóbbi évtizedekben.

Kulcsszavak:

tisztképzés keretrendszer ágazati alapképzés törzstiszt

Hivatkozások

Ateş, Barış (2022): Civil–Military Relations and Education of Military Elites in Türkiye: Lessons Learned From the Past. Armed Forces & Society, 21(1), 1–21. Online: https://doi.org/10.1177/0095327X221103294

Bahad One: Inside the Israeli Army Officer’s Course. Online: https://www.youtube.com/watch?v=ElIZVFA2bAg

Bar-Or, A. – Shay H. (2005): Military Education of Israel Junior Officer. Militaire Spectator, 174(3), 109–115. Online: https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/2005/2005-0109-01-0033.PDF

Defence Education Enhancement Programme (DEEP), Reference Curricula and Guidance Documents. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm

Fact Sheet – Turkish Military Academy. Online: https://kho.msu.edu.tr/eng_about_tma/fact_sheet.html

Generic Officer Professional Military Education Reference Curriculum (2011). [H. n.]: NATO DEEP & Canadian Defence Academy.

Lappin, Yaakov (2020): Israel’s “West Point” Increasingly Shapes the IDF Ground Forces. BESA, 2020. december 29. Online: https://besacenter.org/idf-tactical-command-college/

Paile-Calvo, Sylvain (2016): From European Mobility to Military Interoperability, Exchanging Young Officers, Knowledge and Know-how. ESDC. Online: https://doi.org/10.2855/483120

Paile, Sylvain (2010): The European Military Higher Education Stocktaking Report. ESDC, 2010. május. Online: https://doi.org/10.2860/23460

Paile, Sylvain (2011): Europe for the Future Officers, Officers for the Future Europe, Compendium of the European Military Officers Basic Education. Polish Ministry of Defence, 2011. szeptember.

Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession SQF-MILOF Volume 1. (2021). ESDC. Online: https://doi.org/10.2871/37724

Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession SQF-MILOF Volume 2. (2021) ESDC. Online: https://doi.org/10.2871/352713

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.