National Security Risks of Religious Extremism

doi: 10.32563/hsz.2023.2.4

Absztrakt

In the present study the author examines how and why religious extremism can be linked to radical trends in Islam. What solutions should the national security and law enforcement services of developed countries seek and find for these religious extremist trends. Their goal is to ensure the safety of their own citizens, to detect in time the circle of persons who may commit an assassination attempt, and to prevent attempts to commit terrorist acts. The study also presents what solutions are available for dealing with and suppressing religious extremism from a security policy perspective.

Kulcsszavak:

Islam radicalism national security

Hivatkozások

Albert, Ákos (2017): Kilátástalan életükből menekültek volna az ISIS-hez a magyar fiatalok. Abcúg, 13 September 2017. Online: https://abcug.hu/kilatastalan-eletukbol-menekultek-volna-az-isis-hez-magyar-fiatalok/

Balogh, István (2013): Biztonságelméletek. Nemzet és Biztonság, 6(3–4), 36–56. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2013_3-4_04_balogh_istvan_-_biztonsagelmeletek.pdf

Bar, Shmuel (2004): Az iszlám terrorizmus vallási gyökerei. Online: http://cikkek.soti.ca/religious-sources-of-islamic-terrorism.html

Béres, János (2016): Muszlim Radikalizmus Nyugat-Europában. Felderítő Szemle, 15(4), 5–31. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2016-4.pdf

Buzan, Barry – Wæver, Ole – de Wilde, Jaap (1998): Security. A New Framework for Analysis. Boulder–London: Lynne Rienner Publishers. Online: https://doi.org/10.1515/9781685853808

Dezső, Tamás (2019): Idegen (terrorista) harcosok az Iszlám Állam soraiban (Kutatási vázlat). Migrációkutató Intézet, 31 October 2019, 1–49. Online: https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2019/11/foreign_fighters_idegen_harcosok_dezso_tamas_1_v.pdf

Euronews (2015): Paris: The Faces behind the Headlines. Euronews, 15 November 2015. Online: https://www.euronews.com/2015/11/15/paristhe-faces-behind-the-headlines

European Parliament (2016): No More: Fighting Terrorism on All Fronts. European Parliament, News, 04 July 2016. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20160701STO34301/no-more-fighting-terrorism-on-all-fronts

Fischl, Vilmos (2015): Az iszlám állam valóban iszlám állam? Hadtudományi Szemle, 8(4), 131–141. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10267/15_4_bp_fischl.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fischl, Vilmos (2019): The Opportunities of Hungary for Dialogue with North Africa and the Middle East, with Particular Regard to the Persecuted Christians. Hadtudományi Szemle, 12(2), 49–62. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.2.4

Földi, László – Padányi, József (2015): Tasks and Experiences of the Hungarian Defence Forces in Crisis Management. Bilten Slovenske Vojske, 17(1), 29–46. Online: https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.17.1.2

Gábri, Máté (2010): Biztonsági komplexumok az információs korban. Hadmérnök, 5(4), 110–121. Online: http://hadmernok.hu/2010_4_gabri.pdf

Hamer, Ryke Geerd (2019): A rák és minden ún. betegség. Bevezetés a Germán Gyógytudományba. Hungarian translation by Edit Kajári. Amici di Dirk.

Infostart (2019): Legyőzték az Iszlám Államot Szíriában, de a harcoknak nincs vége. Infostart, 23 March 2019. Online: https://infostart.hu/kulfold/2019/03/23/legyoztek-az-iszlam-allamot-sziriaban-de-a-harcoknak-nincs-vege

Kerezsi, Klára (2018): Etnikai konfliktusok keleten és nyugaton. In A párbeszéd hatalma. A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában. Budapest: Dialóg Campus. 137–140. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12643/web_PDF_A_parbeszed_hatalma.pdf?sequence=1

Kis-Benedek, József (2007): Észak-afrikai iszlám radikális csoportok tevékenysége Európában. Felderítő Szemle, 6(1), 77–87. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2007-1.pdf

Kis-Benedek, József (2016): Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus. Budapest: Zrínyi.

László, Dávid (2022): Korai volt temetni az Iszlám Államot. Magyar Nemzet, 23 January 2022. Online: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/korai-volt-temetni-az-iszlam-allamot

Padányi, József (2022): Kihívások, kockázatok, válaszok. Az éghajlatváltozás okozta kihívások és azok hatása a katonai erőre, Budapest: Ludovika.

Péri, Márton (2013): Adalékok Samuel Huntington „A civilizációk összecsapása?” elnevezésű teóriájának 2001. szeptember 11-e előtti magyarországi recepciójához. Hadtudományi Szemle, 6(1), 138–149. Online: https://epa.oszk.hu/02400/02463/00014/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2013_1_138-149.pdf

Répási, Krisztián (2019): Kapcsolódási pontok a 2015 januárjában és novemberében Párizsban történt merényletek, valamint a 2016. március 22-i brüsszeli robbantások között. Nemzetbiztonsági Szemle, 7(1), 52–65. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2019.1.5

Resperger, István (2016): Az Iszlám Állam stratégiája, politikai, katonai tervei. Acta Humana, 4(5), 85–102. Online: http://real.mtak.hu/122226/1/AH_2016_5_Resperger_Istvan.pdf

Resperger, István (2010): Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus jellemzői. Hadtudomány, 20(4), 68–77. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2010/4/HT-2010-4_8.pdf

Rixer, Ádám (2011): A vallás fogalmáról. Online: http://jesz.ajk.elte.hu/rixer48.html

Rixer, Ádám (2018): Vallási szélsőségek tipológiája Magyarországon. Vallástudományi Szemle, 14(4), 15–30. Online: http://epa.oszk.hu/03100/03161/00017/pdf/EPA03161_vallastudomanyi_szemle_2018_4_015-030.pdf

Rostoványi, Zsolt (1983): Mit kell tudni az iszlámról? Budapest: Kossuth.

Schleifer, Abdallah (2005): A Dialogue with Abdul Rahman Al-Rashed. Arab Media and Society, 01 March 2005. Online: https://www.arabmediasociety.com/a-dialogue-with-abdul-rahman-al-rashed/

Szalai, András (2012): Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára. Budapest: Evangélikus Hittudományi Egyetem. Online: https://doi.org/10.18456/EHE.2013.001

Szent-Iványi, Ilona (2011): Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a keresztény–iszlám párbeszéd legújabb történetéhez. Budapest: Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Tabashev, Galymbek – Bagasharov, Kudaiberdi – Nurgazinova, Svetlana, Portnov, Vitalii, Aimbetova, Ulbossyn (2020): Religious Extremism is a Threat to Society: Social Analysis of Central Asian Countries. PJAEE, 17(8), 346–353.

Vida, Csaba (2013): A biztonság és a biztonságpolitika katonai elemei (A biztonsági tanulmányok új korszaka). Nemzetbiztonsági Szemle, 2013 1(1), 87–105. Online: http://epa.oszk.hu/02500/02538/00001/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2013_01_087-105.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.