Az atomfegyver bevetése 1.

A 20. század fegyvere

doi: 10.32563/hsz.2023.2.6

Absztrakt

Napjaink megválaszolatlan kérdése, hogy vajon beveti-e valamelyik ország az atombombát, vagy sem? Eljutunk-e odáig, hogy egyáltalán szembe kell néznünk a problémával? A jelenleg folyó háborúkat – és a világűr felfegyverzésének lehetőségét – szem előtt tartva napjaink szakemberei továbbra sem tudják teljes bizonyossággal megválaszolni ezt a kérdést. A tanulmányban összegyűjtöttem és elemeztem azon feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valamely ország bevesse az atombombát. Ezek a feltételek inkább akadályai, mintsem lehetőségei az ember által valaha alkotott legpusztítóbb fegyver alkalmazásának. Következtetéseim során arra kerestem a választ, hogy megmondható-e teljes bizonyossággal az atombomba bevetésének esélye, illetve kizárható-e annak alkalmazása.

Kulcsszavak:

nukleáris fegyver szerződés atombomba felelősség döntési mechanizmus

Hivatkozások

Atkinson, Richard C. – Hilgard, Ernst (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris.

Bobák Áron (2020): Előbb vagy utóbb jön egy aszteroida, ami tömegek halálát okozza. Mit tehetünk, hogy ez mégse következzen be? Rakéta, 2020. június 30. Online: https://raketa.hu/vedekezes-a-foldet-fenyegeto-aszteroidak-ellen

Buzan, Barry – Wæver, Ole (2003): Regions and Power. Cambridge Univesity Press. Debs, Alexandre (2010): Economic Theories of Dictatorship. The Economics of Peace and Security Journal, 5(1). Online: https://doi.org/10.15355/epsj.5.1.20

Gurtov, Melvin (1976): The Taiwan Strait Crisis Revisited: Politics and Foreign Policy in Chinese Motives. Modern China, 2(1). Sage Publication Inc., Univesity of California. Online: https://doi.org/10.1177/009770047600200104

Hitchens, Theresa (2022): No US Missile Defense System Proven Capable Against ‘Realistic’ ICBM Threats: Study. Breaking Defense, 2022. február 22. Online: https://breakingdefnse.com/2022/02/no-us-missile-defense-system-proven-capable-against-realistic-icbm-threats-study/

International Institute for Democracy and Electoral Assistance; The Global State of Democracy 2021; Stockholm, IX.

Kristensen, Hans M. – Korda, Matt (2022): Nuclear Notebook: How Many Nuclear Weapons Does the United States Have In 2022? Bulletin of the Atomic Scientists, 2022. május 10. Online: https://thebulletin.org/premium/2022-05/nuclear-notebook-how-many-nuclear-weapons-does-the-united-states-have-in-2022/

Lewis, Jeffrey G. – Tertrais, Bruno (2019):The Finger On The Button. Monterey CA: James Martin Center for Nonproliferation Studies. Panovic, Aleksandra (2020): The 15 Most Powerful Weapons in the World. Yahoo Finance, 2020. december 23. Online: https://tinyurl.hu/RhX7

Pomper, Miles A. – Tuganov, Vasilii (2022): What Countries Have Nuclear Weapon, and Where Are They? The Conversation, 2022. április 1. Online: https://theconversation.com/what-countries-have-nuclear-weapons-and-where-are-they-180382

SIPRI Yearbook 2022. SIPRI, 2022. Online: https://www.sipri.org/yearbook/2022

Widiger, Thomas A. et al. (2016): Five Factor Model and Personality Disorder. Oxford Online Handbook. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199352487.013.4

Internetes források

Arms Control Association (2019): The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance. Online: https://www.armscontrol.org/factsheets/INFtreaty

Arms Control Association (2022a): New START at a Glance. Online: https://www.armscontrol.org/factsheets/NewSTART

Arms Control Association (2022b): Comprehensive Test Ban Treaty at a Glance. Online: https://www.armscontrol.org/factsheets/test-ban-treaty-at-a-glance

Aksenov, Pavel (2013): Stanislav Petrov, the Man Who may Have Saved the World. BBC, 2013. július 26. Online: https://www.bbc.com/news/world-europe-24280831

Carmichael, Neil (2011): A Brief History of the Berlin Crisis of 1961. Online: https://www.archives.gov/files/research/foreign-policy/cold-war/1961-berlin-crisis/overview/berlin-wall-overview.pdf

Davis, Nikola (2017): Soviet Submarine Officer Who Averted Nuclear War Honoured with Prize. The Guardian, 2017. október 27. Online: https://www.theguardian.com/science/2017/oct/27/vasili-arkhipov-soviet-submarine-captain-who-averted-nuclear-war-awarded-future-of-life-prize

Donaldson, Rebecca Walker (2020): The Risk of Obeyin an Unlawful Order. Multi Briefs, 2020. június 29. Online: https://exclusive.multibriefs.com/content/therisk-of-obeying-an-unlawful-order/civil-government

Fair, Christine (2021): Pakistan Lost the 1971 War but its Project of Islamist Violence Won the Larger Conflict. The Print, 2021. december 14. Online: https://theprint.in/opinion/pakistan-lost-the-1971-war-but-its-project-of-islamist-violence-wonthe-larger-conflict/781070/

Ford, John (2017): When Can a Soldier Disobey on Order? War On The Rocks, 2017. július 24. Online: https://warontherocks.com/2017/07/when-can-a-soldier-disobeyan-order/;

ICAN [é. n.]: Hiroshima and Nagasaki bombings. Online: https://www.icanw.org/hiroshima_and_nagasaki_bombings

International Court of Justice [é. n.]: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Online: https://www.icj-cij.org/en/case/95

NTI (2011): Strategic Arms Limitation Talks II. Online: https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/strategic-arms-limitation-talks-salt-ii/

The National Security Archive (2015): Nixon, Kissinger and the Madman Strategy during Vietnam War. Online: https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb517-Nixon-Kissinger-and-the-Madman-Strategy-during-Vietnam-War/

United Nations [é. n.]: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Online: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.