Magyarország energiabiztonsági percepciója stratégiai dokumentumai tükrében

  • Török Virág
doi: 10.32563/hsz.2023.2.8

Absztrakt

A téma aktualitását a 2021-es év őszén megkötött új magyar–orosz gázvásárlási szerződés adja, valamint a 2022-
tőléletbe lépett garantált szállítási kapacitások Kijev részére. Regionálisan, magyar szempontból ugyancsak nem elhanyagolható a Krk szigeti LNG-terminál, amely egyéves működése alatt a magyar hálózatot is ellátta földgázzal. A dolgozat célja, hogy bemutassa hazánk energiabiztonságot illető percepcióit, amelyek alapvetően meghatározzák nemzeti energiapolitikánkat. Hazánk az energetikát stratégiai ágazatnak tekinti, az elmúlt évtizedben végbement változások pedig szükségessé tették az energetikai igazgatási anyagok aktualizálását. Írásomban a számba vett szabályzók és stratégiai dokumentumok egyöntetűen priorizált helyen kezelik Magyarország energiapolitikáját és ellátásbeli helyzetét. Az írásban általános képet adok a jelenlegi magyar energetikai struktúráról, annak sajátosságairól.

Kulcsszavak:

energiabiztonság stratégia Magyarország

Hivatkozások

- 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról.

Magyar Közlöny, 2012. évi 19. szám. Online: http://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf

- 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat melléklete, Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1163.KOR&txtreferer=00000001.txt

- 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat. Magyar Közlöny, 2012. december 20, 175. szám. Online: https://www.kormany.hu/download/a/40/00000/nemzeti_katonai_strategia.pdf

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv

- 2022. évi VI. törvény szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2200006.TV&dbnum=1

- 77/2011. (X. 14.) OGY határozat a Nemzeti Energiastratégiáról, 2. pont. a) bekezdés. Online: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a11h0077.OGY

- 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről. Online: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=998h0094.

OGY A Kormány 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-1393-30-22

Aponte, Alicia Altagracia szerk. (2007): A Quest for Energy Security in the 21st Century. Resources and Constraints. Institute of Energy Economics Japan, Asia Pacific Energy Research Centre. 4. Online: https://aperc.or.jp/file/2010/9/26/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf

Az Európai Unió Tanácsa (2023): Az Oroszországgal szemben az ukrán válság nyomán bevezetett uniós korlátozó intézkedések (2014 óta). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/#economic

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 Irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=HU

Brutálisan drágították a gáz árát a brüsszeli szankciók. Világgazdaság, 2022. szeptember 14. Online: https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2022/09/ennyivel-dragitottak-a-gaz-arat-a-brusszeli-szankciok

Energy Trilemma Index, 2021. Country Rankings. Online: https://trilemma.worldenergy.org/

Európai Bizottság (2022): Statement by Commissioner Simson on the Energy Emergency Plan of Hungary. 2022. július 14. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/STATEMENT_22_4529?fbclid=IwAR390EjwHaWX1xnUFL4tpFKA4lQ78oXS04FGTUud_C-Taz1pqZDdWfzaToY

European Commission (2020): European Green Deal Call: €1 Billion Investment to Boost the Green and Digital Transition. 2020. szeptember 17. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669

Hiába a szankciók, soha nem látott összegekért ömlik az orosz LNG Európába. Portfólió, 2022. december 1. Online: www.portfolio.hu/uzlet/20221201/hiaba-a-szankcioksoha-nem-latott-osszegekert-omlik-az-orosz-lng-europaba-582384

Hende Csaba (2014): Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához. Nemzet és Biztonság, 7(2), 117–130. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2014_2_09_nks_eloszo.pdf

Innovációs és Technológiai Minisztérium (2020): Nemzeti Energia- és Klímaterv. Online: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf

Innovációs és Technológiai Minisztérium (2020): Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig. Online: https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030.pdf

Innovációs és Technológiai Minisztérium (2021): Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2020–2050. Online: https://cdn.kormany.hu/uploads/document/5/54/54e/54e01bf45e08607b21906196f75d836de9d6cc47.pdf

Joób Sándor (2021): Tizenöt évre szóló gázvásárlási szerződést írtunk alá az orosz Gazprommal, Ukrajna meglepődött és válaszlépéseket tesz. Telex, 2021. szeptember 27. Online: https://telex.hu/gazdasag/2021/09/27/gazprom-gazvasarlasi-szerzodes-szijjarto-peter-energiaellatas-foldgaz

Magyar Közlöny, 117. szám. 2022. 07. 15. Online: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/aacee08e2a52477c90eb189660f4287c3fea14ef/megtekintes

Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig. Online: https://www.cserkeszolofurdo.hu/hoszolgaltatas/ehatcselterv.pdf

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2010): Magyarország megújuló energiahasznosítási cselekvési terve 2010–2020. Online: https://tinyurl.hu/mcbd

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2011): Környezeti értékelés a Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-re c.dokumentum stratégiai környezeti vizsgálatához. 2011. június 30. Online: http://2010-2014.kormany.hu/download/a/87/70000/ESTRAT%20K%C3%B6rnyezeti%20Hat%C3%A1selemz%C3%A9s%20FIN%2020110704.pdf

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2012): Nemzeti Energiastratégia 2030. Online: https://2010-2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Energiaügyért Felelős Államtitkárság (2011): Stratégiai környezeti vizsgálat készül a Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel2050-re dokumentumhoz. 2011. február 14. Online: http://2010-2014. kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/klima-es-energiaugyi-allamtitkarsag/hirek/strategiai-kornyezeti-vizsgalat-keszul-a-nemzeti-energiastrategia-

-ig-kitekintessel-2050-re-dokumentumhoz

Pavlova, Iskra (2020): MFGK Croatia books 6.8 bcm capacities at Krk LNG terminal until 2027. SeeNews, 2020. június 8. Online: https://seenews.com/news/mfgkcroatia-books-68-bcm-capacities-at-krk-lng-terminal-until-2027-701776

Ritchie, Hannah – Roser, Max [é. n.]: Hungary: Energy Country Profile. Online: https://ourworldindata.org/energy/country/hungary

Solti István (2014): A nemzetbiztonsági stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia tükrében. Nemzetbiztonsági Szemle, 2(3), 47–60. Online: http://epa.oszk.hu/02500/02538/00006/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2014_03_047-060.pdf

Szabó et al. (2020): Az új Nemzeti Energiastratégia értékelése. REKK Policy Brief, 2020. május. Online: https://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_hu_2020_02.pdf

Takács Gergely [é. n.]: Az energiabiztonság elmélete. Online: http://acta.bibl.u-szeged.hu/56867/1/kek_42_058-073.pdf

The EU Green Deal explained (2021). Norton Rose Fulbright, 2021. április. Online: https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/c50c4cd9/the-eu-green-deal-explained

Történelmi jelentőségű a szerepvállalásunk a Krk-LNG terminálban. Világgazdaság, 2020. június 9. Online: https://www.vg.hu/cegvilag/2020/06/tortenelmi-jelentosegu-a-szerepvallalasunk-a-krk-lng-terminalban

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.