Magyar szerepvállalás a gorlicei áttörésben

doi: 10.32563/hsz.2022.3.6

Absztrakt

Gorlice a magyar hadtörténelemben különleges helyet foglal el. A nagy háború kitörésének pillanatában mindenki gyors háborút várt. Ám ahogy az idő telt, egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a gyors győzelem elmarad, sőt a háború is elhúzódik. Az Osztrák–Magyar Monarchia először Szerbia ellen vívott kiábrándító harcokat, majd a keleti fronton, Oroszország ellen kényszerült meghátrálásra, s csapatainak a Kárpátokban kellett védekezniük. A gorlicei áttörés azonban mindezen változtatott és új reményt adott a birodalom elcsüggedt tisztjeinek és katonáinak, valamint a hátországban élőknek. Az offenzíva sikere jelentős mértékben a magyar csapatok és katonák kitartásának, helytállásának volt köszönhető.

Kulcsszavak:

Gorlice magyar szerepvállalás nagy háború

Hivatkozások

Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010.

Balla Tibor: Osztrák–magyar tábornokok orosz hadifogságban az első világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények, 125. (2012), 3. 847–862. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00018/00289/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2012_03_847-862.pdf

Balla Tibor: Várostrom az első világháború orosz frontján. Przemyśl, 1914–1915. Honvédségi Szemle, 143. (2015), 4. 125–133.

Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Altábornagyok. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2019.

Galántai József: Az első világháború. Budapest, Gondolat Kiadó, 1988.

Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja. Budapest, Osiris Kiadó, 2014.

Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója 1915–1918. I. kötet. Miskolc, 1930.

Makay Ferenc: A gorlicei áttörés. Budapest, 1932.

Pollmann Ferenc: A gorlicei áttörés. Nagy Háború Blog, 2015. május 6. Online: https://nagyhaboru.blog.hu/2015/05/06/a_gorlicei_attores

Riedl Lajos: A Cs. és Kir. VI. hadtest a gorlicei áttörési csatában 1915. május 2-án. Budapest, Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R.T., 1928.

Suslik Ádám: A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2016.

Levéltári források

Hadtörténelmi Levéltár VII. fond főcsoportja, Personalia gyűjtemény (HL VII. Personalia)

HL. VII. Personalia 149/D.

HL. VII. Personalia 227/A.

Hadtörténelmi Levéltár Tanulmánygyűjtemény (Tgy.)

Tgy. 52. Molnár Dezső: Gorlice 1915. május 2.

Tgy. 825. Tarich Lajos: A m. kir. 17. honvéd gyalogezred I. zászlóaljának harcai, 1915. máj. 5. – 10-ig a gorlicei áttörést követő harcokban.

Tgy. 1093. Molnár László: Üldözési harcok a gorlicei áttörés után. A m. kir. 10. miskolci honvéd gyalogezred „Rezembark”-i harca 1915.

május hó 3-án.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.