A mesterséges intelligencia integrálásának lehetőségei a vezetési pontok feladatrendszerébe

doi: 10.32563/hsz.2022.3.9

Absztrakt

A katonai szervezetek tevékenységének vezetését a parancsnokok a vezetési pontok rendszerén keresztül valósítják meg. A vezetési pontokon folyó munkafolyamatokat az olyan új technológiák, mint például a mesterséges intelligencia képes lehet alapjaiban befolyásolni, átalakítani. Munkánk többcélú, elsődleges célja a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeinek vizsgálata a katonai szervezetek műveleteinek tervezésében és vezetésében. Az elsődleges cél eléréséhez fontosnak tartottuk a vezetési pontok mibenlétének, illetve általános feladatrendszerének tisztázását. Megállapítottuk, hogy a katonai kötelékek tekintetében a vezetés megvalósítását végző szervezetek települési helyeit nevezhetjük vezetési pontoknak, amelynek feladatai a döntés-előkészítés, a művelettervezés, a műveletvezetés és a koordináció. Bemutattuk, hogy a vezetés és az adatfeldolgozás automatizálásában már az 1950-es években is születtek megoldások, a mesterséges intelligencia a különböző folyamatok automatizálásának egy újabb eszköze. Ismertettük, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi állapotában az adatfeldolgozás és információ-előállítás területén jelent komoly segítséget, de potenciálisan alkalmazható a tervezési feladatok megkönnyítésére, illetve a műveletek vezetésének felgyorsítására is.

Kulcsszavak:

mesterséges intelligencia vezetési pont parancsnokság

Hivatkozások

AAP-06 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). Brussels, NATO Standardization Office, 2021.

AAP-6 NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (angol és magyar). Budapest, Magyar Honvédség, 2011.

AAP-6 NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (angol és magyar). Budapest, Magyar Honvédség, 2013.

Ált/216 A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. rész. Budapest, Magyar Honvédség, 2015.

Ált/54 A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata II. rész. Budapest, Magyar Honvédség, 2014.

ATP 6-0.5 Command Post Organization and Operations. Washington, Department of the Army, 2017.

ATP-3.2.1. Allied Land Tactics Edition B Version 1. Brussels, NATO Standardization Office, 2018.

ATP-3.2.2. 2016. Command and Control of Allied Land Forces Edition B Version 1. Brussels, NATO Standardization Office, 2016.

Berkáné Danesch Marianne (szerk): Katonai terminológiai értelmező szótár. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2015.

Clark, Bryan – Dan Patt – Harrison Schramm: Mosaic Warfare: Exploiting Artificial Intelligence and Autonomous Systems to Implement Decision-Centric Operations. Washington, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2020. Online: https://bit.ly/3gnIbw5

Engstrom, Jeffrey: Systems Confrontation and System Destruction Warfare. Santa Monica, RAND Corporation, 2018. Online: https://doi.org/10.7249/RR1708

Fazekas Ferenc – Jobbágy Zoltán – Krajnc Zoltán: Az átfogó művelettervezés kihívásai a multitér műveletek és a mesterséges intelligencia alkalmazásának tükrében. Hadtudomány, 31. (2021), 4. 3–26. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.4.3

Hajdú István – Somorácz András – Téglási József: Törzsszolgálat tankönyv. Budapest, ZMNE, 1999.

Krajnc Zoltán (szerk): Hadtudományi Lexikon. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína. Budapest, Honvéd Vezérkar, 2002.

Munk Sándor: Az informatika megjelenése a Magyar Néphadseregben. Hadtudomány, 26. (2016), 3– 4. 55–76. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.3-4.55

Müller, Vincent C.: New Developments in the Philosophy of AI. In Vincent C. Müller (szerk.): Fundamental Issues of Artificial Intelligence. Cham, Springer, 2016. 1–4. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-26485-1_1

Négyesi Imre: A tábori automatizált csapatvezetési rendszer története 1. Hadtudomány, 26. (2016), 3–4. 77–88. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.3-4.77

Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadsereg I. Hadtudományi Szemle, 10. (2017a), 2. 23–34.

Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadsereg III. Hadtudományi Szemle, 10. (2017b), 4. 142–155.

Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadseregek. Hadtudomány, 29. (2019), 3. 71–79. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.3.71

Vermanen, Harold: Command and Control in Digital Transformation. The Journal of the Joint Air Power Competence Centre, (2019), 28. 73–79. Online: https://www.japcc.org/wp-content/uploads/JAPCC_J28_screen.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.