Kutatás a 2021-es Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kapcsán, kommunikációs megközelítésben

doi: 10.32563/hsz.2022.2.9

Absztrakt

Kutatásomban azt vizsgáltam – elsősorban kommunikációs és médiamegközelítésből –, hogy a nyolc év kihagyással  ismét megrendezett kecskeméti nemzetközi repülőnapnak mennyire sikerült elérnie célját, hogy bemutassa és  elfogadtassa a haderőfejlesztési programot, és erősítse a  Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatát. A  rendezvény bejelentésétől kezdődően, a repülőnap  látogatóinak véleménye bemutatásával és a médiában megjelentek fényében igyekeztem rámutatni arra, milyen kommunikációs eszközök és csatornák milyen  hatékonysággal működhetnek a társadalmi kommunikációban, a társadalommal való kapcsolat  erősítésében, nem utolsósorban a toborzásban. 

Kulcsszavak:

kommunikáció média haderőfejlesztés társadalom

Hivatkozások

Allen, Judy: A rendezvényszervezés nagykönyve. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010.

A honvédelmi miniszter 51/2020. (X. 8.) HM utasítása a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Honvédelmi Minisztérium: Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program – A haza védelmében. Budapest, 2021.

Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve. Budapest, Athenaeum Kiadó, 2016.

Nyárády Gáborné – Szeles Péter: Public Relations I. Budapest, Perfekt Kiadó, 2005.

Révész Béla: Vasak a levegőben, vasak a földön. Honvédelem, 2021. július 2. Online: https://honvedelem.hu/hirek/vasak-a-levegoben-vasak-a-foldon.html

Szak Andrea: Társadalmi kommunikáció. Hadtudományi Szemle, 12. (2019), 3. 135–144. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.3.8

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.