Az aszaszinok mint a ma ismert terrorszervezetek elődei

doi: 10.32563/hsz.2021.4.4

Absztrakt

Az aszaszinok kapcsán egy a középkorban működött titkos rend emléke jelenik meg, akik a nagy nyilvánosság előtt,  kegyetlenül végezték ki célpontjaikat akár a saját életük feláldozásával is. A modern terrorizmus és a terrorizmus  korszakokba sorolása, valamint a terrorizmus történetének  vizsgálatakor azonban számos megosztó kérdés  keletkezett. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ,  hogy tekinthetők-e az aszaszinok a modern terrorizmushoz  kapcsolható elődszervezetnek, vagy csak egy a középkorban működő terrorszervezet volt a történelemben.  A problémafelvetést követően az aszaszin  rend kialakulását, Hasan-i Sabbah tevékenységét és a rend  módszereit mutatom be, amit követően az összegzésben  megpróbálok választ adni a feltett kérdésre. 

Kulcsszavak:

aszaszin önfeláldozás öngyilkosság modern terrorizmus

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.