Kompetenciák és elvárások hatása a honvéd tisztjelöltek szervezeti szocializációs folyamatára

doi: 10.32563/hsz.2021.4.8

Absztrakt

A kompetencia fogalma sokrétű, azonban szerepe a hatékony munkavégzésben megkérdőjelezhetetlen. A  terület kutatása több évtizedes múltra nyúlik vissza, ami változatos módszerek megalkotását és a fogalom  definíciójának bővülését eredményezte. Jelen vizsgálat a  kompetenciát a szervezeti szocializáció elemeként  értelmezi. A kompetencia mint a szervezet–személy közti  interakció egyik meghatározó tényezője hozzájárul az új  belépők integrálásának sikeréhez. A vizsgálat feltáró  jelleggel 18 kompetenciát ismertet, amelyek a Magyar  Honvédség vezetői utánpótlását megcélzó személyi  állomány körében megjelennek. Kiemel továbbá olyan, a  szakmai kompetenciákon túlmutató munkavállalói  igényeket, amelyek a speciális célcsoport sajátosságaiból  fakadnak. A munkavállalói oldal vizsgálata rávilágít a  letisztult, célcsoporthoz illesztett elvárások  megfogalmazásának szükségességére, és felveti a jövőre  nézve alternatív lehetőségek kidolgozásának igényét. 

Kulcsszavak:

kompetencia szervezeti szocializáció Magyar Honvédség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.