A gyorsfegyvernem hivatalos létrejötte Magyarországon

doi: 10.32563/hsz.2021.3.2

Absztrakt

Csaknem két évvel Gorondy-Novák Elemér tábornok jelentésének2 megszületése után Horthy Miklós kormányzó döntést hozott a kerékpáros és gépkocsizó gyalogság, a lovasság és a páncéloscsapatok egy fegyvernembe történő összevonásáról. A gyorsfegyvernem megszervezéséről szóló rendelkezés3 azonnali hatállyal elrendelte valamennyi kerékpáros és gépkocsizó gyalogos alakulat, a lovasság és a páncéloscsapatok egy fegyvernembe történő összevonását. Az új fegyvernemhez tartozó katonák egyenruha-hajtókája egységes színt (kék) kapott, az egyes csapatnemeket megkülönböztető jelvényekkel látták el. A rendelkezés szerint a fegyvernem tisztjelöltjeinek akadémiai kiképzése összevontan, de csapatnemenként differenciáltan valósult meg, a tisztek együttműködési készségét közös gyakorlatokkal, illetve a csapatnemek közötti átvezénylésekkel célozták meg fejleszteni.

Kulcsszavak:

gyorsfegyvernem összevonás gépesített hadviselés együttműködés Gorondy-Novák Elemér

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.