A kulturális emlékezet megjelenése a katonai protokollban

doi: 10.32563/hsz.2021.1.7

Absztrakt

A kulturális emlékezet szimbólumok, jelek és jelképek azon megjelenése, amely egy nemzet emlékezetét és identitását  generációkra meghatározza. A magyar történelemben számos olyan eseményt találhatunk, amelyek  nemzedékekre meghatározták a magyarságtudat  szimbólumait, jelképeit. A katonák által közvetített  szimbólumokon a 20. század során nem csak jelentős, de  meglehetősen gyors ütemű, dinamikus változások  figyelhetők meg. Az adott korszak politikai  berendezkedésének, ideológiai rendszerének a nemzet  emlékezetére gyakorolt hatása az állami és a nemzeti  ünnepek alkalmával közvetített kulturális értékek  szimbolikájára is kiterjedt. 

Kulcsszavak:

szimbólum jelkép kulturális emlékezet katonai protokoll nemzeti ünnep nemzeti identitás