A vasúthálózatok értékelése a hadszíntéri logisztikai felderítés végrehajtásakor

doi: 10.32563/hsz.2021.1.3

Absztrakt

A cikk azokat a lehetséges feladatokat vizsgálja, amelyek  fontosak lehetnek a hadszíntéri logisztikai felderítéshez  kapcsolódóan, a vasúti infrastruktúra-elemek és gördülő  állomány értékelésekor. Az erők hadszíntérre történő  átcsoportosításakor több szállítási módszert (légi, vízi,  vasúti, közúti szállítást) is alkalmazhatnak a logisztikai  támogatást tervező, szervező személyek attól függően,  hogy a kijelölt kötelékeknek hol, mikor és milyen jellegű  műveletben kell részt venniük. A vasúthálózatok  ( (infrastruktúrák) felderítéséből, értékeléséből származó  információk (az út és úthálózatok mellett) kiemelt szerepet tölthetnek be az erők szárazföldi mobilitási képességének  fenntartásakor, amikor nagy létszámú személyi állományt  és haditechnikai eszközt szükséges mozgatni. A cikkben a szerzők bemutatnak egy szemrevételezésiszempont-listát,  amely a logisztikai felderítés végrehajtásához és az erők  vasúton történő szállításának megtervezéséhez nyújt  segítséget. 

Kulcsszavak:

logisztikai támogatás logisztikai felderítés vasúti infrastruktúra értékelése vasúti infrastruktúrák szemrevételezése