Magyarország lehetséges szerepe a NATO RSOM-műveleteiben

doi: 10.32563/hsz.2020.4.3

Absztrakt

Az elmúlt években nagymértékben megnőtt a jelentősége az erők mozgatásával kapcsolatos képességeknek. Az erők fogadása, állomásoztatása és előremozgatása (RSOM) szövetségi szinten is felértékelődött, amely főként az új biztonsági kihívásokkal magyarázható. Az Oroszország által végrehajtott műveletek (Krím annektálása, nagyszabású mozgósítások és gyakorlatok, a kelet-ukrajnai konfliktus) arra késztették az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét, hogy a különböző gyakorlatok, kiképzések és fejlesztések megtartásán, megvalósításán keresztül válaszként növelje az erők alkalmazási képességét. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarország tevékeny szerepet tölthet be az erők gyülekezési körletéből a gyakorlat helyszínére történő mozgatásában. A szerzők cikkükben arra törekednek, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján értékeljék Magyarország szerepét a NATO RSOM- és válságreagáló műveleteiben.

Kulcsszavak:

befogadó nemzeti támogatás fogadás állomásoztatás előrevonás konvojtámogató központ

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.