Hagyományos oktatási módszerekre optimalizált komplex tananyag távoktatási tananyaggá történő transzformálásának, fejlesztésének lehetőségei és tapasztalatai

doi: 10.32563/hsz.2019.4.14

Absztrakt

Napjainkban egyre inkább elfogadottá válik az oktatás-képzés és kiképzés terén, hogy a hagyományos oktatási és képzési folyamatokat alternatív-, vagy atipikus módszerekkel egészítik ki, vegyítik (vegyes képzés), vagy teljes mértékben elektronikus környezetbe, platformokra helyezik át. Egyrészt ez extraként járul hozzá az oktatási folyamat eredményességéhez, további információ megosztásával, vagy az oktatott témához relevánsan kapcsolódó kép, hang esetleg videóanyag megosztásával, vagy egyfajta igényként jelenik meg, hogy a szűkös időkeretek mellett flexibilis lehetőséget biztosítson a tanuláshoz. Bármely oktatandó témakört alapul véve, a tanulási folyamatot támogató tananyag összeállítása és egy egységbe szerkesztése a folyamat legfontosabb része, hisz az ebben lefektetett alapok mentén megy végbe a tanulási folyamat (egy része). Tanulmányom célja, hogy számba vegye mindazon elemeket a tanítási folyamatban, amelyek elengedhetetlenül fontosak, és megvizsgálja azok beillesztésének lehetőségét távoktatási keretek közé, úgy, hogy értékük és eredményességük a tanulási folyamat vonatkozásában lehetőleg ne sérüljön.   

Kulcsszavak:

Tradicionális oktatás és képzés atipikus módszerek távoktatás tananyag transzformáció

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.