Jomini irreguláris hadviselésre vonatkozó nézetei és ezek lenyomata napjaink aszimmetrikus konfliktusaiban

doi: 10.32563/hsz.2020.4.2

Absztrakt

Az irreguláris, aszimmetrikus hadviselés egyik első, 19. századi teoretikusa Antoine-Henri Jomini volt. Jelen cikkben A hadművészet kézikönyve című művének irreguláris – a szerző szóhasználatában „nemzeti” – háborúkkal foglalkozó fejezeteit elemzem, részletesen ismertetve e típusú konfliktusok, Jomini által leírt jellemzőit. Ezek alapján vázlatosan érintem azokat a pontokat, amelyek napjaink aszimmetrikus, irreguláris hadviselésére is komoly hatással voltak, illetve amelyek Jomini nyomán továbbra is jelen vannak az ilyen típusú háborúk során. 

Kulcsszavak:

irreguláris aszimmetrikus hadviselés Jomini nemzeti háború teoretikus

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.