Az anyagcentrikus hadikultúra megjelenése a tengeri hadviselésben

doi: 10.32563/hsz.2021.1.2

Absztrakt

Tanulmányomban az anyagcentrikus hadikultúra tengeri hadviselésben történő megjelenésével kívánok foglalkozni.  Az első részben definiálom a hadikultúra fogalmát, illetve  bemutatom a mozgás-, az anyagcentrikus, illetve a gerilla- hadikultúrák általános jellemzőit. Az írás második részében  azt vizsgálom, hogy a tengeri hadviselésben hogyan  jelennek meg az anyagcentrikus hadikultúra jellemzői. Ennek bemutatására a tengeri hadelmélet két  stratégájának, Alfred Thayer Mahan és Sir Julian Stafford Corbett munkásságára támaszkodom. 

Kulcsszavak:

hadikultúra tengeri hadviselés Mahan Corbett