A közös haderő helye a brexit utáni 2021–2027-es költségvetésben

doi: 10.32563/hsz.2022.3.1

Absztrakt

2018. június 13-án az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Védelmi Alap (EDF) létrehozására, amely kerettervezetet az Európai Védelmi Cselekvési Terv (European Defence Action Plan, EDAP)3 részeként jelentettek be. A javaslattétel hátterében a tagállamok védelmi kiadásainak 2015. évi rekordalacsony szintje (a GDP 1,4%-ára csökkentek), valamint az egy évtizede tartó, évi 2 milliárd euróra becsült védelmi célú tagállami ráfordítások elmaradásának felismerése állt, annak tükrében, hogy mindeközben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország ambiciózusan tovább fejlesztették védelmi képességeiket. 2017 júniusában az EDF létrehozásának javaslatát elfogadták, ezzel pedig előzmények nélküli, új programként megjelent a 2021–2027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetésben. Az Európai Unió többéves pénzügyi keretére (MFF)6 vonatkozó végleges döntés elfogadásáig a tárgyalási javaslatok alapján arra lehet következtetni, hogy a kibontakozó új fegyverkezési versenyben az Unió – az ambiciózusan tervezett védelmi kiadásainak közel megfelezésével – már nem kíván részt venni.

Kulcsszavak:

védelemgazdaság Európai Védelmi Alap MFF-tárgyalás

Hivatkozások

Barker, Alex: The €60 Billion Brexit Bill: How to Disentangle Britain from the EU Budget. Centre for European Reform, 2017. február 6.

Online: https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentanglebritain-eu-budget

Baume, Maïa de la – David M. Herszenhorn: Merkel Joins Macron in Calling for EU Army to Complement NATO. Politico, 2018. november 13. Online: https://www.politico.eu/article/angela-merkel-emmanuel-macron-eu-army-to-complement-nato/

Brzozowski, Alexandra: Europe’s Fighter Jets of the Future on Collision Course? Euractive, 2019. október 28. Online: https://www.euractiv.com/section/aerospace/news/europesfighter-jets-of-the-future-on-collision-course

Csuhaj V. Imre: A hadiipar mint gazdasági katalizátor? Világgazdaság, 2019. október 30. Online: https://www.vg.hu/velemeny/2019/10/a-hadiipar-mint-gazdasagi-katalizator-2

Dee, Megan: The European Union in a Multipolar World. World Trade, Global Governance and the Case of the WTO. New York, Palgrave McMillan, 2015. Online: https://doi.org/10.1057/9781137434203

Etl Alex: The Military Balance 2013. Nemzet és Biztonság, 6. (2013), 1–2. 152–167.

Európai Parlament Külügyi Bizottsága: Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről, 2017/2274.INI. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0252_HU.html

Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Jelentés az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról. A biztonság megteremtése a változó világban. Brüsszel, (2008. december 11.). S407/08.

European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Launching the European Defence Fund COM(2017) 295 végleges (2017. június 7.).

European Council – Council of the European Union: Informal Meeting of Foreign Affairs Ministers (Gymnich) (2016. február 5–6.).

European Council – Council of the European Union: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021– 2027. Negotiating Box with figures (2019). Online: https://www.consilium.europa.eu/media/41630/st14518-re01-en19.pdf

European Parliament: Annex to the Proposal for a Council Regulation Laying Down the Multiannual Financial Framework for the Years 2021–2027. (2018). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0322

Fiott, Daniel: What Does It Mean to be A European Defense Company Today? Paris, Ifri, 2019. november 25. Online: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fiott_european_defense_company_2019.pdf

Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái. A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban. PhD-értekezés. ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola, 2009.

Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010. 142.

Haass, Richard N.: The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance? Foreign Affairs, (2008), 5. 12–25. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity

Hammes, Thomas: The Sling and The Stone. On War in the 21st Century. Minneapolis, Zenih Press, 2006.

Ikenberry, John G.: The Rise of China and the Future of the West. Can Liberal System Survive? Foreign Affairs, (2008), 1. 26–38. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-future-west

International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2017. Washington, 2017.

Jabko, Nicolas – Craig Parson: The State of the European Union. New York, Oxford University, 2005. 173. Online: https://doi.org/10.1093/0199283958.001.0001

Kardos Gábor: Európa válaszút előtt: atlantizmus vagy kontinentalizmus. Mandiner, (2015), 12. 32–41.

Kende Tamás: Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Budapest, Wolters Kluwer, 2015. Online: https://doi.org/10.55413/9789632956152

Krajnc Zoltán – Csengeri János (szerk.): A hadtudomány és a hadviselés komplexitása a XXI. században. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.

Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

Nicole, Gaouette – Kylie, Atwood: Us Expected to Announce Us Suspension of Landmark Inf Arms Control Treaty. CNN, 2019. 2. Online: https://edition.cnn.com/2019/01/31/politics/us-mike-pompeo-inf-withdrawal/index.html

Navracsics Tibor: Intézményi jövőképek a Brexit utáni időszakban. Európai Tükör, 20. (2017), 1. 9–24. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/1493/813

Nyerges Tímea: Az Európai Unió nemzetbiztonsági hírszerző képessége. Hadtudományi Szemle, 15. (2022), 4. Megjelenés előtt.

Oppermann, Thomas: Europarecht. München, Beck, 2009.

Remek Éva – Hans Peter Bartels – Kellner Mária Anna – Uwe Optenhögel: Strategic Autonomy and the Defence of Europe. On the Road to a European Army? Bonn, Dietz, 2017.

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint: Aszimmetrikus hadviselés a modern korban: kis háborúk nagy hatással. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013.

Samuelson, Paul A. – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan. London, McGraw Hill Higher, 2010. 264.

Szenes Zoltán: A védelemgazdaság helyzete Magyarországon. Katonai Logisztika, (2015), 2. 5–52. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00080/pdf/epa02735_katonai_logisztika_2015_2_005-052.pdf

Telò, Mario: Globalisation, Multilateralism, Europe. Towards a Better Global Governance? Surrey, Ashgate, 2013. Online: https://doi.org/10.4324/9781315585062

Varga Gábor: Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések 1. Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2019.

Wouters, Jan – Tanguy de Wilde – Pierre Defraigne – Jean-Christophe Defraigne: China, the European Union and the Restructuring of Global Governance. Cheltenham, Edward Elgar, 2012. Online: https://doi.org/10.4337/9781781004272

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.