Az építési-bontási hulladékok kezelése és szabályozásának aktuális kérdései a védelmi szférában

doi: 10.32563/hsz.2019.2.8

Absztrakt

Napjaink egyik meghatározó környezetvédelmi kérdéskörét a hulladékok és a hulladékgazdálkodás adják. A hulladékok speciális formáját képezik az építési-bontási hulladékok, amelyek éves szinten kiemelkedő mennyiségben képződnek hazánkban és az Európai Unió tagországaiban egyaránt. A helyzet kezelésre egyre több jó megoldás születik. Felmerül a kérdés, hogy az építési-bontási hulladékok jogi szabályzása hogyan segíthet csökkenteni ennek a hulladéktípusnak a mennyiségét, és hogyan valósíthatóak meg ezen a téren a körforgásos gazdaság célkitűzései.  A cikkben a szerző az építés-bontási hulladék jogszabályi hátterének áttekintésével és a hulladékkezelés problémáinak feltárásával vizsgálja a magyarországi helyzetet, és javaslatot tesz a körforgásos gazdaság érdekében kitűzött célok eléréséhez és a szabályozási feladatok végrehajtáshoz szükséges teendőkre.

Kulcsszavak:

építési-bontási hulladék körforgásos gazdaság szabályzási kérdések inert hulladék

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.