A tuaregek: lázadástól a polgárháborúig

doi: 10.32563/hsz.2019.2.5

Absztrakt

Az afrikai konfliktusok és a kontinens összetett kihívásainak jelentős része összefügg a társadalmi bizonytalansággal, a társadalmon belüli ellentétekkel[1] legyen szó államon belüli konfliktusról (Szomália vagy Szudán példája), vagy éppen olyan összetett válságokról, mint a Száhel-övezet regionális válsága.[2] A 2012-ben induló Mali polgárháború az évtizedes társadalmi mellőzöttség robbanáspontig jutásából eredt. E tanulmányban a polgárháború fő szereplőinek egyik csoportját, a tuareg törzseket mutatom be.

[1] Varga Márton: Társadalmi biztonság a terrorizmus árnyékában, Hadtudomány, XXVII. évfolyam, 1-2. szám, 2017, 127-137. o. http://mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_127-137.pdf

[2] Varga Márton: A Száhel-övezet válsága, Hadtudomány, XXVI. évfolyam Elektronikus szám 2016. http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/2016_elektronikus/vargamarton.pdf

Kulcsszavak:

Afrika Mali Száhel-övezet polgárháború regionális biztonság tuareg társadalmi biztonság terrorizmus

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.