A hadtörténetírás néhány alapkérdéséről

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.21

Absztrakt

Napjaink társadalmai szerveződésük, működésük, fejlődésük és túlélésük érdekében a tudományt hívják segítségül, és ez nincsen másképp az egyes alrendszereik esetében. Nem lehet tehát ez alól kivétel a honvédelem, ezen belül a hadsereg, és nem nélkülözi ezt a fajta kitüntetett figyelmet hadtudományunk egyik sajátos részterülete, a hadtörténelem sem. Véleményünk szerint azonban, amilyen helyesen ismertek fel a napjainkban közkeletű hadtörténelem-felfogás képviselői egy jogos igényt és szükséget a háború jelenségének össztársadalmi megismerésére, annyira estünk túlzásba ennek a „száraz” szakmai aspektusból történő művelésével. És legalább ennyire szerencsétlen módon és mértékben látszik elengedni a műfajt a hadtudomány, mintha számára a történelem a modern korban többé nem lenne az élet tanítómestere, jóllehet a hadtörténelem módszereivel levont következtetésekről és kutatási eredményekről a hadtudomány soha nem mondhat le. Mindennek megértéséhez és belátásához véleményünk szerint a műfaj alapjaihoz kell visszanyúlnunk.

Kulcsszavak:

Bialoskóski Ödön hadtörténelem hadtudomány tisztképzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.