A katonai műszaki képzés rendszerének kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.19

Absztrakt

Az elmúlt évek geopolitikai változásai, az ezzel összefüggő nemzetbiztonsági kihívások, valamint a gyorsuló ütemű technikai innováció alapjaiban változtatta meg a magyar haderő jövőbeni szerepére, illetve fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, ami indokolttá teszi a katonai felsőoktatás műszaki képzési területének felülvizsgálatát, szükség esetén korszerűsítését. Jelen tanulmány a nagy hagyományokkal rendelkező híradó, informatikai, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési tisztképzések programjának fejlesztési lehetőségeire fókuszál, felhasználva a katonai felsőoktatás korábbi eredményeit, értékeit, képességeit, melyeket az elmúlt időszakban jellemző folyamatos átalakítási kényszer ellenére is többnyire eredményesen őriztek meg az abban részt vevő, felkészült és elkötelezett oktatók. A hagyományok megőrzése mellett azonban a műszaki megújulásra is figyelni kell. Ezért a 21. századi kihívásokra hatékony válaszokat és megoldásokat kínáló műszaki ismeretek körét, az alkalmazható oktatási és kiképzési módszereket, illetve azok innovatív eszközrendszerét példákon keresztül kívánjuk bemutatni. Írásunkban napjaink jellemző műszaki innovációs trendjeinek figyelembevételével teszünk kísérletet a műszaki felsőoktatást érintő fontosabb hatásterületek kijelölésére, majd megfogalmazzuk azok integrálásának lehetőségeit a magyar katonai felsőoktatás rendszerébe.

Kulcsszavak:

Műszaki oktatás katonai műszaki képzés projekt alapú tanulás robotika 3D technológia mesterséges intelligencia kiberbiztonság szoftverrádió technológia

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.