Krízis és differenciált integráció

  • Halmai Péter
doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.7

Absztrakt

A krízisek alapvetően nyitott döntéshozatali helyzetek. Az integráció kontextusában nyilvánvaló fenyegetést jelentenek és a dezintegráció szignifikáns valószínűségét. Azaz az integráció szintjének, hatályának vagy tagságának a csökkenését. Vagy akár további reformokat válthatnak ki, amelyek még több integrációhoz vezetnek. A krízisek sújtotta Európában nagyon fontos a krízisek egyik vagy másik eredményét kiváltó feltételek feltárása és megértése. Mind ehhez jó lehetőséget nyújthat az euró-, illetve – egészen más területet tekintve – a migrációs krízis áttekintése. E krízisek eredménye lényegesen eltérő volt. A krízisek és a kríziskezelés mechanizmusainak feltárása fontos adalékokaz nyújthat az integrációelmélet továbbgondolásához.

Kulcsszavak:

válság exogén sokk endogén rezsimhiba disztribúciós konfliktus nemzetek közötti függés átpolitizáltság szupranacionális kapacitás neofunkcionalizmus

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.