Auguste Blanqui és a városi felkelések

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.6

Absztrakt

„A forradalmár feladata, hogy mindig harcoljon, hogy mindenek ellenére harcoljon, hogy a végsőkig harcoljon.” – definiálta Auguste Blanqui a forradalmár feladatait. A napóleoni háborúk utáni Nyugat- és Közép-Európában a gerilla hadviselés fő színtere a modern nagyváros lett, ahol a városi munkásság alkotta a monarchiák elleni felkelések tömegbázisát. Ezeket a városi felkeléseket és Blanqui a városi felkelésről írt főbb műveit mutatja be a tanulmány, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4-NKE-13 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Kulcsszavak:

Auguste Blanqui városi felkelés gerilla hadviselés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.