„Aki életében nem virrasztott, az nem tudhatja, hogy milyen hosszú az éjszaka”

A védelmi képességek fejlesztése napjainkban

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.4

Absztrakt

A magyar haderő az elmúlt fél évszázadban különböző koncepciók, stratégiai elgondolások alapján, sokféle művelet során védte az ország érdekeit és értékeit. A honvédelem és kollektív védelem, a válságreagálás és békeműveletek hol azonos, hol eltérő prioritással jelentek meg a katonai erő alkalmazása során. Az ország gazdasági teherbíróképessége viszont minden esetben gátat szabott a párhuzamos fejlesztéseknek. Napjainkban, a néhány éve megjelent újtípusú veszélyek hatására ismét a honvédelmi és a kollektív védelmi képességek fejlesztése került prioritásba. Az elmúlt fél évszázad felhalmozódott tapasztalatainak egy része megfelelő adaptációval tájékozódási pontokat adhatnak napjaink védelmi képességének fejlesztéséhez.

Kulcsszavak:

ország- és kollektív védelem békeműveletek haderő haderőfejlesztés műveleti tapasztalatok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.