Szemelvények a Zrínyi-Újvárnál talált leletek anyagvizsgálatainak eredményeiből

  • Bartha Tibor
doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.2

Absztrakt

A Zrínyi-Újvár területén folyó régészeti kutatómunka eredményeként az elmúlt több mint egy évtized során számos olyan lelet került felszínre, amelyek történeti vonatkozásuk mellett archeometallurgiai szempontból is érdekességet jelentettek. Ezen leletek döntő többségét a vár 1664-es török ostromához köthető tüzérségi és gyalogsági lövedékek alkotják.
    A leletanyagokon végzett vizsgálatok során elsődleges cél volt, hogy a kémiai összetétel, valamint makro- és mikroszerkezet-vizsgálatok által választ kapni arra vonatkozóan, hogy az egyes leletminták milyen anyagból és technológiával készültek, valamint, hogy az egyes leletmintáknál milyen azonosítható gyártási sajátosságokat lehet megállapítani vagy azokra következtetni.
    2018-ban a vizsgálatok tovább bővültek a 2017-ben feltárt várkútból előkerült muskétagolyók, valamint a kút szerkezetéhez használt különféle ácsszegek archeometriai vizsgálataival.
    Jelen tanulmány az eddigi kutatások során előkerült egy-egy jellegzetes leletminta vizsgálati eredményeit mutatja be.

Kulcsszavak:

Zrínyi-Újvár anyagvizsgálat archeometallurgia archeometria muskétagolyó ágyúgolyó

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.