A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia parancsnokai a Nagy Háború idején

doi: 10.32563/hsz.2019.1.ksz.1

Absztrakt

A tanulmány összefoglalja a magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia két, Nagy Háború alatti parancsnokának (1914. augusztus 1-től Papp-Váry Elemér alezredes, 1915. április 2. és 1918. november 25. között sepsiszék-nagyborosnyói Bartha Lajos ezredes-altábornagy) részletes katonai pályafutását, továbbá a Ludovikán folyó honvédtiszt képzés folyamatossága érdekében kifejtett tevékenységét. Bemutatja továbbá a háború során felmerült nehézségek (a gyorsított képzés, a tanárhiány, a tanítás minőségének romlása, az akadémiai és a hadapródiskolai képzés párhuzamossága) megoldása érdekében tett erőfeszítéseiket.

Kulcsszavak:

Honvéd Ludovika Akadémia Papp-Váry Elemér Bartha Lajos gyorsított képzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.