International Criminal Cooperation in the Shadow of the Coronavirus Pandemic

doi: 10.32565/aarms.2023.1.3

Abstract

European cooperation in criminal matters is a priority in all EU Member States, whether in the detection, investigation or judicial fields. In recent years, I have been carrying out research in the field of organised crime, during which I have realised that in investigations involving two or more Member States, it is almost impossible to achieve the desired objective without criminal cooperation. Then, in the spring of 2020, investigative authorities had to deal with a variable such as the coronavirus pandemic, one of the consequences of which was that personal contact was minimised. However, one of the most important factors for successful and effective police cooperation are personal contacts, which can be achieved through training, meetings or even personal exchanges of views during the course of a criminal case.
However, the activity of organised crime groups is ongoing, although it is fair to say that they favour cyberspace, but they have not given much thought to overcoming the obstacles that arose during the coronavirus pandemic. They have emerged in e-commerce, online marketplaces, but at the same time, they have expanded their existing network of recruiters and started to think globally. Their distribution activities and logistics have also changed. Typically, the online space can be observed for criminal activities such as drug trafficking, arms trafficking or fraud.
The pandemic has also reduced the effectiveness of international cooperation on crime. In the research for this study, I am looking for answers to the question: what tools and methods of cooperation were available to the investigating authorities in the period before the pandemic and could they be further expanded? I will then contrast this period with the escalated situation during the pandemic. My research questions will include how and to what extent the coronavirus pandemic affected international criminal cooperation, in particular the use of Joint Investigation Teams. I also shed light on the question: what are the opportunities and obstacles to the use of available tools for criminal cooperation in the case of crimes committed in the online space?
The threat is growing, it has more and more international aspects, so I think there is a need for deeper cooperation, not only between law enforcement agencies, but also involving the private sector and civil society. It is important to make the citizens of all countries aware of the threats they face.

Keywords:

international criminal cooperation coronavirus cyberspace cooperation tools

How to Cite

Csontos-Nagy, I. (2023) “International Criminal Cooperation in the Shadow of the Coronavirus Pandemic”, AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. Budapest, 22(1), pp. 33–49. doi: 10.32565/aarms.2023.1.3.

References

Act LIV of 2002 on the International Cooperation of Law Enforcement Agencies.

Act CLXXX of 2012 on Cooperation with the Member States of the European Union in Criminal Matters.

Csákó, Beáta (2016): Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. Információs jegyzet, Országgyűlés Hivatala, 2016/37.

Dornfeld, László (2020): A koronavírus-járvány hatása a kiberbűnözésre. In Medias Res, 9(4), 193–204.

Dorning, Henrik (1937): A bűnügyi rendőrség nemzetközi összeműködése. Budapest: Pallas.

Dorning, Henrik (1942): A bűnözés nemzetközi hálózata. In Borbély , Zoltán – Kapy, Rezső (eds.): A 60 éves magyar rendőrség 1881–

Budapest: Halász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat. 167–170.

Eurojust (s. a.): What We Do. Online: https://www.eurojust.europa.eu/about-us/what-we-do

European Commission (2021a): Melléklet a következőhöz, Javaslat A Tanács határozata a tagállamoknak a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról. Brussels: 25 November 2021.

European Commission (2021b): Joint Investigation Teams (JITs) Collaboration Platform. Online: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisationjustice/joint-investigation-teams-jits-collaboration-platform_en

European Commission (s. a.): A határok nélküli Európa. A schengeni térség. Online: https://doi.org/10.2837/47559

European Council (2019): Zárójelentés a kölcsönös értékelések hetedik fordulójáról, A számítástechnikai bűnözés megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet érintő európai szakpolitikák gyakorlati végrehajtása és működése. Brussels: 15 November 2019.

European Council (s. a.): The EU’s Fight against Organised Crime. Online: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-fight-against-crime/

European Judicial Network (s. a.): Hungary, Judicial Cooperation. Online: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/ContentDetail/EN/5/13

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (s. a). Online: https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/european-judicial-cybercrime-network

Europol (2020): How Covid-19-related crime infected Europe during 2020. Online: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/how_covid-19-related_crime_infected_europe_during_2020.pdf

Hegyaljai , Mátyás (2014): Az EMPACT mint rendészeti válasz az európai bűnözésre. In Gál, Gyula – Hau tzinger , Zoltán (eds.): Tanulmányok a „biztonsági kockázatok – rendészeti válaszok” címő tudományos konferenciáról. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 15, 127–134.

Kolozsi, Bálint (2022): Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport magyar–német–román relációban. Belügyi Szemle, (70)2, 277–303. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.4

Közbiztonság, 22 August 1869. 1.

Közbiztonság, 23 April 1911. no. 17. 222.

Monroy, Matthias (2020): Security Architectures in the EU. EU Police Forces Plan New Information System. Online: https://digit.site36.net/2020/09/16/eu-police-forces-plan-newinformation-system/

Nagy, Ivett (2021): A kábítószer-bűnözés átalakulása az online platformok hatására [Drug Crime Transformation under the Effect of Online Platforms]. Belügyi Szemle, 69(6), 107–123. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.6.7

Nagy, Zoltán (2021): A karantén krimogén veszélyei. Online: https://ujbtk.hu/dr-nagy-zoltan-akaranten-krimogen-veszelyei/

Nyeste, Péter (2020): A nemzetközi bűnügyi együttműködés és a leplezett eszközök. Ruzsonyi, Péter (ed.): Közbiztonság. Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok III. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó. 833–852.

Páhi, Barbara (2019): A nemzetközi bűnügyi együttműködés, különös tekintettel az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelmére. Miskolci Jogtudó, (1), 57–68.

Sallai, János (2015): A rendészet kihívásai napjainkban. Hadtudomány, 25(1–2), 135–138. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.135

Sallai, János – Borszéki, Judit (2022): A nemzetközi rendőri együttműködés kezdetei. Belügyi Szemle, 70(5), 983–1003. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.6

Szijártó , István (2019): Az Europol és az Eurojust szerepe a közös nyomozócsoportokban. Ügyészek Lapja, (6). Southeast European Law Enforcement Center (s. a.). Online: https://www.selec.org/

Szomora, Zsolt (2022): A 20 éves Budapesti Egyezmény II. Kiegészítő Jegyzőkönyvét 2022 májusában nyitja meg aláírásra az Európa Tanács [The Second Additional Protocol to the 20th Anniversary Budapest Convention Will Be Opened for Signature by the Council

of Europe in May 2022]. Online: https://jogaszegylet.hu/jogelet/a-20-eves-budapestiegyezmeny-ii-kiegeszito-jegyzokonyvet-2022-majusaban-nyitja-meg-alairasra-az-europatanacs/

Downloads

Download data is not yet available.