Public Administration and Economic Analysis of the Region along Slovakia’s Southern Border

Partial Comparison with Neighbouring Counties in Hungary

doi: 10.53116/pgaflr.7092

Abstract

The paper analyses the economic situation of the districts located along the Southern border of Slovakia, which have sizeable Hungarian-speaking populations. Unemployment ratios, industrial pay levels and corporate profitability figures make up the backbone of the analysis. Our research reveals that, as a whole, the Southern districts fall short of the national average in terms of all economic and demographic indicators. In our research focusing on Slovakia, we have demonstrated the disadvantaged economic situation of the Southern part of the country, where its Hungarian population is concentrated, noting that this may further weaken its ability to retain their population. We used the same methodology for our analysis of the Northern Hungarian counties bordering on Slovakia. In both countries, there are discrepancies between Western and Eastern regions.

Keywords:

Southern-Slovakia Northern Hungary regional differences unemployment labour productivity

How to Cite

Horbulák, Z., Hegedűs, S., & Lentner, C. (2023). Public Administration and Economic Analysis of the Region along Slovakia’s Southern Border: Partial Comparison with Neighbouring Counties in Hungary. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 8(2), 125–144. https://doi.org/10.53116/pgaflr.7092

References

Ádám, J. I. (2004). A határon túli magyarok részvétele a gazdasági átalakulásban – Szlovákia [The contribution of ethnic Hungarians to economic transformation in Slovakia]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 267–302). EÖKIK.

Ádám, J. I. (2005). A dél-szlovákiai régió fejlődése a helyi kezdeményezések és a határon átnyúló együttműködések tükrében [The Development of the Southern Slovakia Region in Light of Local Initiatives and Cross-Border Cooperation]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 21–58). EÖKIK.

Bánki, B. (2022). Dél-Szlovákia, az elhanyagolt régió? Szlovákia magyarlakta területeinek gazdasági teljesítménye a politika árnyékában [Southern Slovakia: A Neglected Region? The Economic Performance of Slovak Territories Inhabited by Hungarians in a Political Context]. Online: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2022/04/4.Banki_.pdf

Drahokoupil, J. (2008). The Investment-Promotion Machines: The Politics of Foreign Direct Investment Promotion in Central and Eastern Europe. Europe-Asia Studies, 60(2), 197–225. Online: https://doi.org/10.1080/09668130701820085

Durech, R., Minea, A., Mustea, L. & Slusna, L. (2014). Regional Evidence on Okun’s Law in Czech Republic and Slovakia. Economic Modelling, 42, 57–65. Online: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.05.039

Fazekas, J. & Hunčík, P. (Eds.) (2006). Magyarok Szlovákiában I. Összefoglaló jelentés (1989–2004) [Hungarians in Slovakia. Vol. I. Summary Report]. Forum Minority Research Institute, Lilium Aurum Publishing.

Gyurgyík, L. (1994). Magyar mérleg. [Hungarian Review]. Kalligram.

Gyurgyík, L. (2006). Census 2001. Kalligram.

Horbulák, Zs. (2015). Dél-Szlovákia gazdasági és szociális helyzete néhány mutató tükrében [The Economic and Social Situation of Southern Slovakia in Light of Certain Indicators]. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 17(3), 43–56.

Horbulák, Zs. (2017). Dél-Szlovákia gazdasági és szociális helyzete néhány mutató tükrében (2. rész) [The Economic and Social Situation of Southern Slovakia in Light of Certain Indicators. Part 2]. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 19(4), 71–78.

Horbulák, Zs. (2019a). Dél-Szlovákia gazdasági és szociális helyzete néhány mutató tükrében (3. rész) [The Economic and Social Situation of Southern Slovakia in Light of Certain Indicators. Part 3]. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 21(3), 91–100.

Horbulák, Zs. (2019b). Munkanélküliség Szlovákia déli régióiban [Unemployment in the Southern Regions of Slovakia]. Polgári Szemle, 15(4–6), 296–310.

Horbulák, Zs. (2020). Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969–1989) [The Economy of Southern Slovakia in the Period of Normalisation]. János Selye University.

Horváth, Gy. (Ed.) (2004). Dél-Szlovákia [Southern Slovakia]. Dialóg Campus.

Kollai, I. (2019). Elszegényítő központi régiók? [Impoverishing Central Regions?] Közgazdasági Szemle, 66(11), 1125–1237. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.11.1125

Lentner, Cs. & Horbulak, Zs. (2022). A családpolitika egyes jogi és történelmi szegmensei Szlovákiában [Certain Legal and Historical Segments of Family Policy in Slovakia]. Glossa Iuridica, 9(1–2), 43–64.

Lazíková, L., Bandlerová A., Roháčiková, O., Schwarcz, P. & Rumanovská, L. (2018). Regional Disparities of Small and Medium Enterprises in Slovakia. Acta Polytechnica Hungarica, 15(8), 227–246.

Lelkes, G. (2005). Dél-Szlovákia és az Alsó-Nyitra régió agráriuma és agrártársadalma a 3. évezred küszöbén [Agriculture and Agricultural Society in Southern Slovakia and the Dolna Nitra Region on the Cusp of the 3rd Millennium]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 59–98). EÖKIK.

Lelkes, G. (2008a). A szlovákiai regionális fejlesztéspolitika s annak középtávú dél-szlovákiai határ menti vetülete az uniós támogatáspolitika tükrében [Regional Development Policy in Slovakia and its Medium-term Dimensions along the Southern Slovakian Border in the Context of EU Aid Policy]. Tér és Társadalom, 22(3), 151–182.

Lelkes, G. (2008b). Régiók és gazdaság [Regions and Economy]. Magyarok Szlovákiában [Hungarians in Slovakia]. Vol. V. Forum Minority Research Institute.

Lešková, A. & Šipikal, M. (2019). Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia. Ekonomický časopis, 67(7), 743–760.

Mezei, I. & Hardi, T. (2003). A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái [Asymmetries in Slovakian Public Administration and Regional Development]. Tér és Társadalom, 17(4), 127–155.

Mihály, G. (1975). Hospodársky rozvoj južného Slovenska [Economic Development of Southern Slovakia]. In J. Zvara, B. Balázs, S. Csanda, F. Mózsi & G. Mihály (Eds.), V spoločnej vlasti [In a Common Homeland] (pp. 253–318). Pravda.

Morvay, K. (2004). Külföldi tőkebefektetések és az ipari parkok Dél-Szlovákiában [Foreign Capital Investments and Industrial Parks in Southern Slovakia]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 303–330). EÖKIK.

Reiter, F., Semsey, I. & Tóth, A. (2004). Kelet-Szlovákia régió gazdasági átalakulása [The Economic Transformation of the Eastern Slovakia Region]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 331–362). EÖKIK.

Tuba, L. (2004). A komáromi hajógyárról [The Shipyard at Komárno]. In T. Réti (Ed.), Közeledő régió a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása [Converging Regions in the Carpathian Basin. The Economic Conversion of Southern Slovakia, Transylvania and Vojvodina] (pp. 363–372). EÖKIK.

Downloads

Download data is not yet available.