Polish Experience in the Search for the Optimal Model of Performing and Financing Metropolitan Tasks

doi: 10.53116/pgaflr.2022.2.8

Abstract

For nearly 25 years, the problem of managing public affairs in metropolitan areas in Poland has been present in the public debate and the legislative process. The aim of the study is to analyse and evaluate the projects and adopted acts dedicated to such areas. Using legal dogmatics and historical and legal methods, successive attempts have been made to adopt a legal basis for managing metropolitan areas and performing and financing metropolitan tasks, both in the form of a single act, regulating the organisation and functioning of metropolitan selfgovernment throughout the country using a comprehensive and framework approach and legal solutions dedicated to only one metropolitan area. In 2017, the first and so far the only metropolitan union in Poland was established in the Silesian Voivodeship. It was determined that the search for appropriate organisational forms for the performance and sources of financing metropolitan tasks had not yet been completed. So far, an agreement has been reached on the choice of a statutory functional solution based on the structure of a metropolitan union and a catalogue of metropolitan tasks, separate from the public tasks of municipalities and districts. The metropolitan union was provided with financing from the state budget.

Keywords:

municipal cooperation metropolitan area metropolitan union metropolitan district

How to Cite

Ofiarska, M. (2023). Polish Experience in the Search for the Optimal Model of Performing and Financing Metropolitan Tasks. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 7(2), 173–189. https://doi.org/10.53116/pgaflr.2022.2.8

References

Allers, M. A. & de Greef, J. A. (2018). Intermunicipal Cooperation, Public Spending and Service Levels. Local Government Studies, 44(1), 127–150. Online: https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1380630

Antkowiak, P. (2016). Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce? Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, 95–110. Online: https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.6

Bakoš, E., Němec, D., Hrůza, F. & Mix, T. (2020). Emerging Topics on Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: Policy Networking, Regionalization and Financial Indicators. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 18(3), 579–602. Online: https://doi.org/10.4335/18.3.579-602(2020)

Balázs, I. (2014). L’intercommunalité en Hongrie. In M. C. Steckel-Assouère (Ed.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité (pp. 425–435). L’Harmattan.

Bel, G., Fageda, X. & Mur, M. (2013). Why Do Municipalities Cooperate to Provide Local Public Services? An Empirical Analysis. Local Government Studies, 39(3), 435–454. Online: https://doi.org/10.1080/03003930.2013.781024

Boyer, A. (2012). La cooperation intercommunale en France. Istituzioni del federalismo: Rivista di Studi Giuridici e Politici, 3, 583–598.

Camões, P. J., Tavares, A. & Teles, F. (2021). Assessing the Intensity of Cooperation: A Study of Joint Delegation of Municipal Functions to Inter-municipal Associations. Local Government Studies, 47(4), 593–615. Online: https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1857245

Dolnicki, B. (2010). Ustrój metropolii – współczesne koncepcje. Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, 2, 199–204.

Dolnicki, B. (Ed.) (2018). Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer.

Dolnicki, B. (2020). Jeszcze raz w sprawie metropolii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(4), 65–81. Online: http://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.6

Edwarczyk, B. (2015). Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990–2014. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), 303–319. Online: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.21

Grešová, L. (2016). Towards the Implementation of the Best Practice from Abroad – Strengthening the Cooperation Among Slovak Municipalities. Acta Regionalia et Environmentalica, 13(2), 35–40. Online: https://doi.org/10.1515/aree-2016-0008

Hoffman, I., Fazekas, J. & Rozsnyai, K. (2016). Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-municipal Associations in the Last Decades. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 14(3), 451–471. Online: https://doi.org/10.4335/14.3.451-471(2016)

Hulst, R. & van Montfort, A. (2007). Inter-municipal Cooperation: A Widespread Phenomenon. In R. Hulst & A. van Montfort (Eds.), Inter-municipal Cooperation in Europe. Springer. Online: https://doi.org/10.1007/1-4020-5379-7_1

Ignasiak-Szulc, A. (2009). Dylematy „dekretowania” zasad wspierania procesu metropolizacji w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 30, 65–66.

Izdebski, H. (2010). Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji. Samorząd Terytorialny, 6, 62–68.

Izdebski, H. (2014). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wolters Kluwer.

Izdebski, H. (2015). Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich. Samorząd Terytorialny, 3, 75–86.

Jaworska-Dębska, B. (2017). O istocie związków metropolitalnych. In B. Jaworska-Dębska (Ed.), O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl. Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kieres, L. (1994). Uwagi o projekcie z dnia 29 lipca 1993 r. ustawy o samorządzie powiatowym. In R. Sowiński (Ed.), Dyskusja o powiatach. Tom II „Projektowanie ustawodawstwa powiatowego” cz. 1. KIBS.

Knosala, E., Gołuch, A. & Stasikowski, R. (2007). Uwagi w sprawie koncepcji ustrojowej aglomeracji Śląskiej wraz z projektem ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym „Silesia”. Samorząd Terytorialny, 12, 45–54.

Kołsut, B. (2015). Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Krukowska, J. & Lackowska, M. (2017). Metropolitan Colours of Europeanization. Institutionalization of Integrated Territorial Investment Structures in the Context of Past Cooperation in Metropolitan Regions. Raumforschung und Raumordnung, 75(3), 275–289. Online: https://doi.org/10.1007/s13147-016-0447-y

Marotta, M., Bolgherini, S. & Casula, M. (2018). Il dilemma del riordino. Unioni e fusioni dei comuni italiani. Il Mulino.

Matschek, M. (2011). Interkommunale Zusammenarbeit. Recht & Finanzenfur Gemeinden, 2, 11–94.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. (2013). Biała księga obszarów metropolitalnych. Warszawa.

Moll, T. (2017). Ustawa o związkach metropolitalnych – rozwiązanie słuszne czy kompromisowe? Przegląd Prawa Publicznego, 7–8, 149–151.

Niziołek, M. (2007). Problemy ustroju aglomeracji miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy). Wolters Kluwer.

Ofiarska, M. (2017). Supervision of the Metropolitan Union’s Financial Issues in Poland. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, Editio Scientia, 580, 156–171.

Ofiarska, M. (2022). Determinants and Directions of Evolution of Intermunicipal Cooperation Forms: From the Perspective of 30 Years of Experience in the Creation of Municipal Associations in Poland. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2022, 1–16. Online: http://doi.org/10.5171/2022.349212

Ofiarska, M. & Ofiarski, Z. (2021). Związki komunalne i metropolitalne w Polsce. Wolters Kluwer.

Pyka, R. (2018). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce Związku Metropolitalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 71(1), 1–25. Online: http://doi.org/10.7366/1509499517101

Rakar, I., Tičar, B. & Klun, M. (2015). Inter-municipal Cooperation: Challenges in Europe and in Slovenia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 45, 185–200.

Da Silva, D. P., Silvestre, H. C. & Embalo, A. A. (2020). Inter-municipal Cooperation in Brazil: The Case of Solid Waste Consortia. Revista de Administração Pública, 54(5), 1239–1259. Online: http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220180151x

Spicer, Z. (2015). Cooperation and Capacity: Inter-municipal Agreements in Canada. IMFG Papers on Municipal Finance and Governance, 19, 1–31.

Steiner, R. & Kaiser, C. (2018). Inter-municipal Cooperation in Switzerland. In F. Teles & P. Swianiewicz (Eds.), Inter-municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance (pp. 173–187). Palgrave Macmillan. Online: http://doi.org/10.1007/978-3-319-62819-6_9

Stork, M. (2012). Interkommunale Zusammenarbeit und mehrstufige Aufgabenwahrnehmung: eine Analyse von Organisationsmodellen für Pflichtaufgaben im kreisangehörigen Raum. Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag.

Swianiewicz, P. & Teles, F. (Eds.) (2018). Intermunicipal Cooperation in Europe. Institutions and Governance. Palgrave Macmillan.

Szlachetko, J. H. & Gajewski, R. (2016). Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szlachetko, J. (Ed.) (2021). W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szydło, M. (2018). Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce. Przegląd Prawa i Administracji, 114(3833), 387–409. Online: http://doi.org/10.19195/0137-1134.114.25

Teles, F. (2016). Local Governance and Inter-municipal Cooperation. Palgrave Macmillan.

Warner, M., Austin, A. & Yunji, K. (2021). Privatization and Intermunicipal Cooperation in US Local Government Services: Balancing Fiscal Stress, Need and Political Interests. Public Management Review, 23(9), 1359–1376. Online: https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1751255

Wiberg, U. & Limani, I. (2015). Intermunicipal Collaboration – A Smart Alternative for Small Municipalities? Scandinavian Journal of Public Administration, 19(1), 63–82.

Yurisch, A. K., Soto, K. & Fuenzalida, C. R. (2019). Inter-municipal Cooperation in Latin America: Current Situation and Future Research Challenges. Revista de Administração Pública, 53(3), 575–591. Online: http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220180042x

Downloads

Download data is not yet available.