Administrative Law in the Time of Corona(virus):

Resilience and Trust-building

doi: 10.53116/pgaflr.2021.1.4

Abstract

The Hungarian administrative law has been significantly impacted by the Covid-19 pandemic. Several rules – which were introduced during the state of danger based on the epidemic situation – have been incorporated into the Hungarian legal system. The administrative procedural law has been influenced by the epidemic transformation. However, the rules on e-administration have not been reformed significantly (due to the digitalisation reforms of the last years), but the rules on administrative licenses and permissions have been amended. The priority of the general code on administrative procedure has been weakened: new, simplified procedure and regime have been introduced. The local self-governance has been impacted by the reforms. The transformation has had two, opposite trends. On the one hand, the Hungarian administrative system became more centralised during the last year: municipal revenues and task performance have been partly centralised. The Hungarian municipal system has been concentrated, as well. The role of the second-tier government, the counties (megye), has been strengthened by the establishment of the special economic (investment) zones. On the other hand, the municipalities could be interpreted as a ‘trash can’ of the Hungarian public administration: they received new, mainly unpopular competences on the restrictions related to the pandemic. Although these changes have been related to the current epidemic situation, it seems, that the ‘legislative background’ of the pandemic offered an opportunity to the central government to pass significant reforms. From 2021 a new phenomenon can be observed: the state of danger has remained, but the majority of the restrictions have been terminated by the Government of Hungary. Therefore, the justification of the state of danger during the summer of 2021 became controversial in Hungarian public discourse.

Keywords:

Hungarian administrative law administrative procedure self-governance administrative licenses and permission COVID-19 pandemic epidemic state of danger

How to Cite

Hoffman, I., & Balázs, I. (2021). Administrative Law in the Time of Corona(virus):: Resilience and Trust-building. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 6(1), 35–50. https://doi.org/10.53116/pgaflr.2021.1.4

References

Alaimo V., Fajnzylber, P., Guasch, J. L., López, J. H. & Oviedo, A. M. (2009). Behind the Investment Climate: Back to Basics – Determinants of Corruption. In P. Fajnzylber, J. L. Guasch & J. H. López (Eds.), Does the Investment Climate Matter? Microeconomic Foundations of Growth in Latin America. Washington – Basingstoke – New York, the World Bank. Online: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7411-5

Asbóth, M. D., Fazekas, M. & Koncz, J. (2020). Egészségügyi igazgatás és jog. ELTE Eötvös Kiadó.

Barnett, H. (2002). Constitutional and Administrative Law (4th ed.). Cavendish Publishing.

Dósa, Á., Hanti, P. & Kovácsy, Zs. (2016). Kommentár az egészségügyi törvényhez. Wolters Kluwer.

Drinóczi, T. & Bień-Kacała, A. (2020). COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism. The Theory and Practice of Legislation, 8(1–2), 171–192. Online: https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1782109

EU Commission Press (2021). State aid: Commission approves €478 million Hungarian scheme to support small and medium-sized enterprises affected by coronavirus outbreak, 01 February 2021. Online: http://www.pubaffairsbruxelles.eu/state-aid-commission-approves-e478-million-hungarian-scheme-to-support-small-and-medium-sized-enterprises-affected-by-coronavirus-outbreak-eu-commission-press/

Fazekas, M. (2020). Az Ákr. hatálya. Az Ákr. tárgyi hatálya: a hatósági ügy. In M Fazekas (Ed.), Közigazgatási jog. Általános rész III. ELTE Eötvös Kiadó.

Fazekas, J. (2014). Central administration. In A. Patyi & Á. Rixer (Eds.), Hungarian Public Administration and Administrative Law. Schenk Verlag.

Gárdos-Orosz, F. (2020). COVID-19 and the Responsiveness of the Hungarian Constitutional System. In J. M. Serna de la Garza (Ed.), COVID-19 and Constitutional Law. Ciudad de México.

Hoffman, I. & Balázs, I. (2021). Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law? Studia Iuridica Lublinensia, 30(1), 103–119. Online: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.103-119

Hoffman, I. & Kádár, P. (2021). A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jogi kihívásai I. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 1(2), 1–39.

Hoffman, I. & Papp, D. (2019). Fakultatív feladatvégzés mint az Önkormányzati innováció eszköze/Voluntary (non-mandatory) task performance as an instrument of local government innovation. In A helyi önkormányzatok fejlődési perspektívái Közép-Kelet-Európában. Közös tanulás és innovációk/Perspectives of local governments in Central Eastern Europe. Common Learning and Innovation. Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda.

Huang, A., Makridis, C., Baker, M., Medeiros, M. & Guo, Z. (2020). Understanding the impact of COVID-19 intervention policies on the hospitality labor market. International Journal of Hospitality Management, 91. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102660

Hungarian Central Statistical Office (2020). Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf028c.html

Kostrubiec, J. (2021). The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland. Lex Localis – Journal of Local Self-government, 19(1), 111–129. Online: https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021)

Nagy, M. (2010). Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Nemzeti Népegézsésgügyi Központ (2020). Az országos tisztifőorvos tiltó és kötelező határozata a járványügyi helyzetre tekintettel, 26 March 2020. Online: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/az-orszagos-tisztifoorvos-tilto-es-kotelezo-hatarozata-jarvanyugyi-helyzetre-tekintettel

Potěšil, L., Rozsnyai, K., Olszanowski, J. & Horvat, M. (2021). Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries). Administrative Sciences, 11(1). Online: https://doi.org/10.3390/admsci11010009

Rozsnyai, K., Hoffman, I. & Bencsik, A. (2021). Üres kagylóhéjak? – Az általános eljárási szabályok. Jogtudományi Közlöny, 76(7–8), 309–318.

Szente, Z. (2020). A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. MTA Law Working Papers, 9.

Vörös, I. (2020). A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább. In F. Gárdos-Orosz & V. O. Lőrincz (Eds.), Jogi diagnózisok. A Covid-19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. L’Harmattan Kiadó.

Legal sources

Act CLIV of 1997 on Health Care.

Act CXXX of 2010 on Legislation.

Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management.

Act CL of 2016 on the Code of General Administrative Procedure.

Act XII of 2020.

Act LVII of 2020 on the termination of the state of danger.

Act LVIII of 2020 on transitional rules related to the termination of the emergency and on epidemiological emergency.

Act CIX of 2020.

Fundamental Law of Hungary (25 April 2011).

Government Decree no. 282/2000 (17 June 2020).

Government Decree no. 40/2020 (11 March 2020).

Government Decree no. 283/2020 (17 June 2020).

Government Decree no. 408/2020 (30 August 2020).

Government Decree no. 176/2002 (15 August 2002).

Government Decree no. 245/2010 (6 October 2010).

Downloads

Download data is not yet available.