Re-thinking the Lower-middle Level of Administration in Hungary with Particular Reference to the Web 3.0. Era

doi: 10.53116/pgaflr.2021.1.8

Abstract

This paper will evaluate the current situation and role of the Hungarian (administrative) lower-middle level and make projections about its future. Centralisation efforts since 2010 have had a non-negligible impact on the administrative and non-administrative (common institution maintenance, micro-regional development policy) tasks assigned to the lower-middle level. However, it may be argued that the transition to the Web 3.0 era – the era of the most advanced, most intelligent and customised web technologies – may put such centralisation efforts into a new context. Revitalisation of formations similar to the multi-functional micro-regional associations of local self-governments which largely disappeared after 1 January 2013 may be justifiable in the forthcoming period in order to promote local synergies. If this is correct, a rethink of the public administration system at the lower-middle level may become a very important task for the public administration as along with regional discourse.

Keywords:

districts local government associations public administration territorial policy local public services Hungary

How to Cite

Buskó, T. L. (2021). Re-thinking the Lower-middle Level of Administration in Hungary with Particular Reference to the Web 3.0. Era. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 6(1), 89–102. https://doi.org/10.53116/pgaflr.2021.1.8

References

Balázs, I. (2020). A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig. DE ÁJK.

Beluszky, P. & Győri, R. (2006). Ez a falu város! Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata és következményei 1990 után. Tér és Társadalom, 20(2), 1–51.

Bibó, I. (1990). Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. In T. Huszár (Ed.), Bibó István Válogatott tanulmányok I–IV. Magvető, vol. III, 143–276.

Csatári, B. (1995). A kistérség fogalma. In F. Csefkó (Ed.), Kistérségekről kistérségeknek (pp. 11–15). Dunaholding City Menedzser Kft.

Csite, A. & Oláh, M. (2011). “Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól...”. Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ.

David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American Economic Review, 75(2), 332–337.

Fibinger, A., Kádár, K., Kovács, P. & Magyar, A. (2017). Ügyfélszolgálat a közigazgatásban. Speciális jelentés 2017. NKE.

Guilford, J. P. (1942). Fundamental statistics in psychology and education. McGraw-Hill.

Hoffman, I. (2012). A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében. Magyar Közigazgatás, Új Folyam 2(1), 19–32.

Kelő, J. (2019). A járási hatósági igazgatás a kistelepüléseken – települési ügysegédek és a kormányablakok. In I. Laki & T. Szabó (Eds.), Kényszerpályák és lehetőségek. A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban (pp. 175–203). Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Közigazgatás- és közszolgáltatásfejlesztési stratégia 2014-2020. Online: https://2015-2019.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf

Local Administrative Units (LAU). (s.a.). In EUROSAT. Your key of European Statistics. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units

Kovács, Cs. (1991). A személyi jövedelemadó rendszer térbeli vonatkozásai. Tér és Társadalom, 5(1), 23–40.

Körmendy, I. (2018). Városok Magyarországon (és Európában). Online: https://epiteszforum.hu/varosok-magyarorszagon-es-europaban#a14

Lentner, Cs. (2019). Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó.

Mitra, S. (2014). From e-commerce to Web 3.0: Entrepreneur Journey. Kindle Edition.

Murányi, P. (2011). „Aligvárosok” és törpefalvak. A város–falu viszony újragondolása. Pro Publico Bono, 1(1), 1–16.

Pfeil, E. (2003). Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó.

Pollitt, C. (2007). Convergence or Divergence: What has been Happening in Europe? In C. Pollitt, S. V. van Thiel & V. Homburg (Eds.), New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives (pp. 10–25). Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230625365_2

Salamin, G., Radvánszky, Á. & Nagy, A. (2008). A magyar településhálózat helyzete. Falu–Város–Régió, 2008/3, 6–25.

Szigeti, J. (2009). A körjegyzőségi rendszer térszerkezeti jellemzői. ECOSTAT.

Szoboszlai, Gy. (1973). A középszintű (járási-városi) területi igazgatás és társadalmi környezet. MTA-ÁJTI.

Vági, G. (1982). Versengés a fejlesztési forrásokért. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Downloads

Download data is not yet available.