A magyar biztonságpercepció átalakulása 1999–2019 között

  • Etl Alex
  • Tálas Péter
doi: 10.32576/nb.2020.2.7

Absztrakt

A tanulmány a magyar társadalom biztonságpercepciójának átalakulását mutatja be 1999 és 2019 között három, azonos kérdésekkel elvégzett reprezentatív közvéleménykutatás (1999, 2008, 2019) alapján. A kutatások négy területre fókuszáltak: a biztonság fogalma, a biztonság egyes dimenzióinak fontossága és a társadalom szubjektív biztonságérzete e területeken, a biztonság- és védelempolitikai döntésekért vállalt felelősség társadalmi megítélése, illetve a társadalom biztonsággal kapcsolatos értékpreferenciái.

Kulcsszavak:

Magyarország biztonságpercepció védelempolitika társadalom fenyegetettségpercepció