A líbiai erőviszonyok alakulása és az aktívan érdekelt külső szereplők kilátásai

  • Kása Bálint
doi: 10.32576/nb.2021.2.2

Absztrakt

Az az egyes társadalmi rétegekben évtizedekre visszanyúló feszültség, amely az arab tavasz idején tört felszínre és a konfliktus dinamikájának legfontosabb elemét szolgáltatta, a mai napig lezáratlan polgárháborús helyzethez vezetett Líbiában. Ehhez a kezdeti éveket követően egy széles körű külső szerepvállalások is járultak. Utóbbiak mértéke és természete között markáns különbségek fedezhetők fel. A jelenkorban oly elterjedt proxyelemekkel rendelkező összecsapások számos komparatív előnyüknek köszönhetően közvetlenül és lényegesen befolyásolják a MENA-régió legsúlyosabb konfliktusait. Több tanulmány született arról, hogyan képesek külső szereplők pénzügyi, politikai, diplomáciai, katonai vagy hírszerzési arzenáljukat felhasználni rejtett agendájuk megsegítésére, hírnevük lényegi megsértése nélkül. Ugyanakkor ma már egyre kevesebben vitatják az ezen stratégiák jelenléte és a harcok elhúzódása közötti kapcsolatot. A szemben álló helyi aktorok hozzáférése a külső erőforrásokhoz ugyanis jelentősen csökkentette a kompromisszumkészséget, egyben rácáfolt a proxy és patrónus kapcsolatának klasszikus értelmezésére. Líbia évek óta egy ilyen színtér, ahol a megannyi vitatható külső hozzájárulás a küzdelmekhez csak tovább komplikálta az amúgy is bonyolult társadalmi ellentéteket. Igaz ez még akkor is, ha megállapíhatjuk, hogy Líbiában nem minden külső szereplő használ proxyeszközöket. Ezzel együtt az elmúlt egy év során történtek a status quót jelentősen befolyásoló események, amelyek tükrében érdemes felülvizsgálni a líbiai polgárháborúban közreműködő külső szerepvállalásokat. A mostani elemzés hat olyan külső szereplővel foglalkozik, akik/amelyek az utóbbi időszakban aktív részesei voltak események alakulásának. A cikk fő témaköre az elmúlt egy év eseményeinek kiértékelése, azokból következtetések levonása. Mindennek célja pedig az előttünk álló kritikus hónapok kimenetelének felbecsülése.

Kulcsszavak:

proxyháború Líbia külső beavatkozás egységkormány

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.