Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiájáról

  • Csiki Varga Tamás
  • Tálas Péter
doi: 10.32576/nb.2020.3.7

Absztrakt

A tanulmány a 2020 áprilisában közzétett új magyar nemzet biztonsági stratégiát jellemzi, elemzi és  értékeli. Az új dokumentumot – tartalmának részletes ismertetése mellett – egyrészt összeveti a nemzeti  biztonsági stratégiákkal szembeni funkcionális  követelményekkel, másrészt a korábbi nemzeti  biztonsági stratégiával, illetve a Stratégiai Védelmi  Kutatóintézetnek a magyar társadalom  biztonságpercepciójára vonatkozó 2019. decemberi  kutatásának erdeményeivel is. 

Kulcsszavak:

Magyarország biztonság nemzeti biztonsági stratégia biztonságpolitika stratégiai dokumentum

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.