A bolíviai földgáz helyzete és aktuálpolitikai kérdései

doi: 10.32576/nb.2020.3.9

Absztrakt

A 2000-esévek elejétől Latin-Amerikában egyre nagyobb kereslet mutatkozott a földgáz iránt, amely elsősorban a strukturális reformok okozta gazdasági növekedésnek volt köszönhető. Ennek az egyre növekvő igénynek Bolívia is haszonélvezője lehetne,  hiszen jelentős földgáztartalékokkal rendelkezik,  mégis gazdasági nehézségekkel küzd, amely földrajzi  elhelyezkedéséből, továbbá bel- és  külpolitikájából adódik. A tanulmány célja a dél- amerikai földgázpiac elemzése Bolívián keresztül, a  vonatkozó politikai/történelmi tényezők, konfliktusok  és a jövőbeli kilátások bemutatásával. 

Kulcsszavak:

Latin-Amerika Bolívia energia földgáz

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.