Teljes szám

Rendészettudomány

object(Publication)#125 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5778) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:27" ["primaryContactId"]=> int(7036) ["sectionId"]=> int(94) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5654) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "15-36" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1713) "

Although the decision thereon was already made in 1998, the reform of law enforcement in Belgium began twenty years ago, on 1 January 2001. The Police, drifting into a legitimacy crisis over the failure to deal with serious crimes that shook society, have regained the trust of the community in a matter of years. Based on a community oriented policing philosophy, the unified national police force has not only earned the general recognition of international and domestic law enforcement practitioners, but also served as a compass for several police transformations in Europe, including the Dutch, Scottish, Swedish and Northern Irish police reform. In the first part of my study, I analyse in detail the antecedents of the Belgian police reform, the structure and operation of the post-reform Belgian police and the system established for the control of its operation, by processing the Belgian law enforcement law, the evaluations on the subject, the scientific literature and, especially in the current situation, the newspaper articles. In the second part, I describe the implications of the changes for the pluralism of the police and the evaluation of the Belgian police and the Belgian police system after the first ten years of the reform and today. In my analysis, I focus on the reasons for policing reforms, the measures to ensure the democratic functioning of a unified national police force, the enforcement of local and national security interests, and the current state of law enforcement reforms carried out at the turn of the millennium. From all this, I try to draw conclusions about how the police reform of the turn of the millennium works in dealing with today’s security problems.

" ["hu_HU"]=> string(1893) "

Bár a döntés már 1998-banmegszületett róla, idén 20 éve, 2001. január 1-jénindult útjára a belgiumi rendészeti reform. A társadalmat megrázó, súlyos bűncselekmények kudarcos kezelése miatt legitimációs válságba sodródó rendőrség néhány év alatt visszanyerte a közösség bizalmát. A közösségorientált rendészeti filozófián alapuló egységes nemzeti rendőrség nem csupán a rendészettudomány nemzetközi és hazai művelőinek általános elismerését vívta ki, hanem iránytűként szolgált az ezredforduló Európájának több rendőrségi átalakulása – így a holland, a skót, a svéd vagy az északír rendőrség reformja – számára. Tanulmányom első részében a belga rendészeti törvény, a témában született értékelések, a tudományos szakirodalom, valamint – különösen a jelenlegi helyzet bemutatása során – a belga rendőrség működéséről született újságcikkek feldolgozásával részletesen elemeztem a belga rendészeti reform előzményeit, a reform utáni belga rendőrség felépítését, valamint működése ellenőrzésének rendszerét. A második részben a változásoknak a rendészet pluralizálódását érintő vonatkozásait, valamint a belga rendőrség és a belga rendészeti rendszer értékelését ismertetem a reform első tíz évét követően és napjainkban. Az elemzés során fókuszba helyezem a rendészeti reformokat életre hívó okokat, az egységes nemzeti rendőrség demokratikus működésének biztosítását szolgáló intézkedéseket, a helyi és nemzeti biztonsági érdekek érvényesülését és az ezredforduló rendészeti reformjainak jelenlegi helyzetét. Mindezekből következtetéseket kívánok levonni arra, hogy az ezredforduló idején született rendőrségi reform miként működik a mai biztonsági problémák kezelése során.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(41) "Twenty Years of the Belgian Policy Reform" ["hu_HU"]=> string(77) "20 éves a belga rendészeti reform színe és visszájarendészeti visszája" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(43) "From Community Policing to Abstract Police:" ["hu_HU"]=> string(45) "A közösségitől az absztrakt rendészetig:" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(17) "Budavári Árpád" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#766 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7036) ["email"]=> string(25) "budavaria@fejer.police.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5778) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2677-1623" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(39) "NKE Rendészettudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Budavári" ["hu_HU"]=> string(9) "Budavári" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Árpád" ["hu_HU"]=> string(7) "Árpád" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(19) "rendőrségi reform" [1]=> string(20) "plurális rendészet" [2]=> string(15) "centralizáció" [3]=> string(17) "belga rendőrség" [4]=> string(32) "közösségorientált rendészet" [5]=> string(20) "absztrakt rendészet" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(13) "police reform" [1]=> string(15) "plural policing" [2]=> string(14) "centralisation" [3]=> string(14) "Belgian police" [4]=> string(27) "community-oriented policing" [5]=> string(17) "abstract policing" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#760 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23069) ["id"]=> int(4908) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5778) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#779 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6050) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:25" ["primaryContactId"]=> int(7410) ["sectionId"]=> int(94) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5926) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "37-48" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(691) "

Financial guards of the National Tax and Customs Administration (NTCA) are authorised to take law enforcement measures, wear uniforms and use constraint tools in duties. The right of coercion is – quite rightly – restricted by the will of the legislator. Practical experience shows, however, that in some cases the legislator has made the measures rights of the financial guards too restrictive. As a result, some official duties cannot be carried out effectively due to a lack of adequate equipment. The legislator should certainly consider the modification of the short-time arrest rules of the NAV Act, in order to help the financial guards to provide their duties effectively.

" ["hu_HU"]=> string(841) "

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei szolgálati feladatuk ellátása során rendészeti intézkedések foganatosítására, egyenruha viselésére és kényszerítőeszközök alkalmazására jogosultak. A rendészeti kényszer jogának gyakorlása során a jogalkalmazó – nagyon helyesen – kötve van a törvényalkotó akaratához.
A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt igazolják, hogy a pénzügyőrök intézkedési jogát helyenként a törvényalkotó túl szűkre szabta, s ezáltal egyes szolgálati feladatok – megfelelő eszközök hiányában – nem hajthatók végre eredményesen.
A pénzügyőrök hatékony szolgálatellátását segíteni igyekvő törvényalkotó számára mindenképp megfontolandó a NAV törvény előállításra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(70) "Professional and Legal Dilemmas in the Use of Financial Guard Violence" ["hu_HU"]=> string(68) "a pénzügyőri erőszak alkalmazásának szakmai és jogi dilemmái" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(22) "A Gripping Situation: " ["hu_HU"]=> string(22) "Lebilincselő helyzet:" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Erdős Ákos" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#781 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7410) ["email"]=> string(21) "erdos.akos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6050) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9805-3511" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(91) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Vám- és Pénzügyőri Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(36) "

püőr. őrnagy, tanársegéd

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Erdős" ["hu_HU"]=> string(6) "Erdős" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Ákos" ["hu_HU"]=> string(5) "Ákos" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "rendészet" [1]=> string(12) "pénzügyőr" [2]=> string(7) "bilincs" [3]=> string(22) "kényszerítő eszköz" [4]=> string(14) "előállítás" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "law enforcement" [1]=> string(15) "financial guard" [2]=> string(9) "handcuffs" [3]=> string(16) "constraint tools" [4]=> string(17) "short-time arrest" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#797 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23070) ["id"]=> int(4909) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6050) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#767 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5998) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:25" ["primaryContactId"]=> int(7341) ["sectionId"]=> int(94) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5874) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "49-64" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(674) "

The study examines the results of the “SMILE” project implemented between 2017–2020 from the perspective of the consortium participation of the Hungarian National Police. The border policing research and development initiative was based on reducing the forces, equipment and costs required for land border checks by applying new infocommunication technologies. The participation has led to the acquisition of a wide range of professional experience and new knowledge, mainly in border management for the Hungarian Police, and the results achieved are synergistic with the concept of the new EU large-scale information systems that will be operational from 2022.

" ["hu_HU"]=> string(725) "

A tanulmány a 2017–2020 között végrehajtott SMILE-projekt eredményeit veszi górcső alá Magyarország Rendőrségének
konzorciumi részvétele aspektusából. A határrendészeti kutató-fejlesztő kezdeményezés a szárazföldi határforgalom-ellenőrzéshez szükséges erők, eszközök és költségek csökkentését vette alapul, új infokommunikációs technológiák alkalmazásával. A részvétel számos, elsősorban határrendészeti szakmai tapasztalatot és új ismeretek elsajátítását indukálta a rendőrség részére, az elért eredmények szinergiában állnak a 2022. évben működésüket megkezdő új, európai uniós nagy méretű információs rendszerek koncepciójával.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(73) "Border Policing Research and Development – Results of the SMILE Project" ["hu_HU"]=> string(69) "Határrendészeti kutatásfejlesztés – a SMILE-projekt eredményei" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Zsákai Lénárd" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#800 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7341) ["email"]=> string(23) "lenard.zsakai@bm.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5998) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(46) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:20:"Belügyminisztérium";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Zsákai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Lénárd" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(16) "Határrendészet" [1]=> string(20) "Kutatás-fejlesztés" [2]=> string(23) "informatikai rendszerek" [3]=> string(13) "Horizont 2020" [4]=> string(21) "mobilitásfejlesztés" [5]=> string(27) "határforgalom-ellenőrzés" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(15) "Border policing" [1]=> string(24) "Research and development" [2]=> string(10) "IT systems" [3]=> string(12) "Horizon 2020" [4]=> string(13) "border checks" [5]=> string(8) "mobility" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#793 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23071) ["id"]=> int(4910) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5998) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Büntetőjog

object(Publication)#751 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5929) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:26" ["primaryContactId"]=> int(7259) ["sectionId"]=> int(87) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5805) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "65-78" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1368) "

Nowadays terrorism is one of the most dangerous, domestic and international security threat in the world. There are national, regional and global efforts in the field of counter-terrorism which are codified in international, regional and national criminal codes, treaties. Unfortunately and despite the seriousness of this threat there is no internationally accepted common definition of terrorism in the “global” international criminal law. At the level of regional and national treaties, in some parts of the criminal codes some types of terrorism are defined. Academic research and its results could be used at the legislation process, but this research has struggled to identify a widely accepted definition of terrorism. Hence we can find several definitions and typology of terrorism which could prove problematic for the legislators. This lack of common definition proves to be one of the main hurdles of effective cooperation among states and criminal authorities also having a negative impact on the effectiveness of counter-terrorism measures. My paper demonstrates in three chapters this definitional problem with regard to criminal law. In the conclusion I outline some proposals and probable directions of a new regulatory method in order to mitigate this problem through reaching an accepted common definition in legislations and criminal law.

" ["hu_HU"]=> string(1368) "

Nowadays terrorism is one of the most dangerous, domestic and international security threat in the world. There are national, regional and global efforts in the field of counter-terrorism which are codified in international, regional and national criminal codes, treaties. Unfortunately and despite the seriousness of this threat there is no internationally accepted common definition of terrorism in the “global” international criminal law. At the level of regional and national treaties, in some parts of the criminal codes some types of terrorism are defined. Academic research and its results could be used at the legislation process, but this research has struggled to identify a widely accepted definition of terrorism. Hence we can find several definitions and typology of terrorism which could prove problematic for the legislators. This lack of common definition proves to be one of the main hurdles of effective cooperation among states and criminal authorities also having a negative impact on the effectiveness of counter-terrorism measures. My paper demonstrates in three chapters this definitional problem with regard to criminal law. In the conclusion I outline some proposals and probable directions of a new regulatory method in order to mitigate this problem through reaching an accepted common definition in legislations and criminal law.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "Overview of the defifinitions of terrorism in international criminal law" ["hu_HU"]=> string(72) "Overview of the defifinitions of terrorism in international criminal law" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Pék Richárd Tamás" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#765 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7259) ["email"]=> string(25) "pektamasrichard@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5929) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(65) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:39:"NKE Rendészettudományi Doktori Iskola";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Pék" ["hu_HU"]=> string(4) "Pék" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "Richárd Tamás" ["hu_HU"]=> string(15) "Richárd Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(9) "terrorism" [1]=> string(26) "international criminal law" [2]=> string(10) "definition" } ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(9) "terrorism" [1]=> string(26) "international criminal law" [2]=> string(10) "definition" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#764 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23073) ["id"]=> int(4911) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5929) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#770 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5691) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:28" ["primaryContactId"]=> int(6920) ["sectionId"]=> int(87) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5567) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "79-94" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(515) "

In the course of the collection of secret information and the use of covert devices, and then in the use of their results, there may be procedural errors and omissions that make it impossible to use the evidence they have obtained. These are mainly due to non-compliance with statutory deadlines, exceeding time-limits and unlawfully extending the scope of application, both in terms of acts and persons. In my present study I intend to present the most common of these cases, supported by concrete examples.

" ["hu_HU"]=> string(613) "

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazása, majd pedig eredményének felhasználása során előfordulhatnak olyan eljárási hibák, mulasztások, amelyek lehetetlenné teszik az általuk beszerzett bizonyítékok felhasználását. Ezek leginkább a törvényi határidők be nem tartására, az időbeli korlátok túllépésére, valamint az alkalmazási kör – mind cselekmények, mind személyek terén történő – jogszerűtlen kiterjesztésére vezethetők vissza. Írásomban a leggyakoribb ilyen eseteket kívánom bemutatni, konkrét példákkal alátámasztva.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(28) "– In the Light of Case Law" ["hu_HU"]=> string(34) "– a bírói gyakorlat tükrében" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(150) "Problems of Legal Interpretation Encountered with the Collection of Secret Information and the Use of the Results of the Application of Covert Devices" ["hu_HU"]=> string(157) "A titkos információgyűjtés, valamint a leplezett eszközök alkalmazása eredményének felhasználása kapcsán felmerülő jogértelmezési problémák" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Steiner Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6920) ["email"]=> string(19) "steiner79@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5691) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1867-0462" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(51) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:25:"Fővárosi Törvényszék";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Steiner" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(20) "leplezett eszközök" [1]=> string(19) "titkos adatszerzés" [2]=> string(28) "titkos információgyűjtés" [3]=> string(17) "bírói engedély" [4]=> string(9) "eredmény" [5]=> string(14) "felhasználás" [6]=> string(10) "bíróság" [7]=> string(10) "határidő" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(14) "covert devices" [1]=> string(23) "secret data acquisition" [2]=> string(29) "secret information collection" [3]=> string(19) "judicial permission" [4]=> string(6) "result" [5]=> string(3) "use" [6]=> string(5) "court" [7]=> string(10) "time limit" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#784 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23075) ["id"]=> int(4912) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5691) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészeti felsőoktatás

object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5933) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:26" ["primaryContactId"]=> int(7264) ["sectionId"]=> int(92) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5809) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "95-105" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(577) "

The author presents the most important data of police officers’ basic training in a German
educational institution, with an outlook for the larger police environment in Germany. The
conditions for being admitted to the non-commissioned police officers’ staff are also
introduced. The paper analyses the curriculum of the institution, the major stages of training,
the subjects and their role in covering some of the more important topics. It also discusses the
system of examinations and the number of lessons allocated to the main subjects.

" ["hu_HU"]=> string(545) "

A szerző írásában egy német tanintézet rendőr tiszthelyettes alapképzésének legfontosabb adatait dolgozza fel, kitekintéssel a nagyobb németországi rendőri környezetre. Az olvasó megismerheti a tiszthelyettesi állománycsoportba történő bekerülés feltételeit. A publikáció elemzi az intézmény tantervét, a felkészítés jelentősebb szakaszait, a megjelenő tantárgyakat és azok szerepét néhány fontosabb témakör feldolgozásában. A szerző bemutatja a vizsgák rendjét és a fontosabb óraszámokat.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(62) "Basic Training for Non-Commissioned Police Officers in Germany" ["hu_HU"]=> string(56) "Egy rendőr tiszthelyettes alapképzés Németországban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Fórizs Sándor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7264) ["email"]=> string(18) "drforizs@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5933) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6019-3295" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(91) "University of Public Service Faculty of Law Enforcement, Doctoral School of Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(95) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészettudományi Doktori Iskola." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "

Retired police brigadier-general, retired university professor

" ["hu_HU"]=> string(98) "

nyugállományú rendőr dandártábornok, nyugállományú egyetemi tanár.

 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Fórizs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Sándor" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(22) "rendőr tiszthelyettes" [1]=> string(19) "felvételi rendszer" [2]=> string(10) "kiképzés" [3]=> string(17) "szakmai gyakorlat" [4]=> string(14) "vizsgáztatás" [5]=> string(19) "illetmény rendszer" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(31) "non-commissioned police officer" [1]=> string(18) "recruitment system" [2]=> string(8) "training" [3]=> string(10) "internship" [4]=> string(12) "examinations" [5]=> string(13) "salary system" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23084) ["id"]=> int(4913) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5933) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#755 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5815) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:27" ["primaryContactId"]=> int(7115) ["sectionId"]=> int(92) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5691) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "107-119" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(805) "

Digitalisation processes are reorganising the relationships among society, individuals and
organisations, and their effects can be experienced in education. The use of tablets and
mobile phones, emails and social media are no longer just an option in education, but a key
opportunity to keep 21st century learners motivated. Social networking sites can be used not only to broadcast information, but applying foreign language sites can be excellent classroom
activities in language teaching (e.g. teaching languages for specific purposes), using both Hungarian and foreign language sites. This study examines the use of social networking sites in law enforcement from an instructor’s viewpoint, while also presenting the possible use of the sites from a student’s viewpoint.

" ["hu_HU"]=> string(779) "

A digitalizációs folyamatok átrendezik a társadalom, az egyén és a szervezetek viszonyrendszereit, és hatásai az oktatásban is tapasztalhatók. A tabletek és mobiltelefonok használata, az e-mail-írás és a közösségi média alkalmazása már nemcsak lehetőség az oktatásban, hanem a 21. századi tanulók motivációjának és figyelmének fenntartásában is kiemelt lehetőségük van. A közösségi oldalakat azonban nemcsak információközlésre alkalmazhatjuk, hanem tanórai segédanyagként is a nyelv- és szaknyelvoktatásban. A tanulmány a rendészeti közösségi oldalak alkalmazását vizsgálja a szövegértés és nyelvhelyesség felől oktatói szempontból, de hallgatói oldalról is bemutatja az oldalak lehetséges alkalmazását.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(113) "Applying Posts of Law Enforcement Profiles on Social Network Sites in Teaching Law Enforcement Technical Language" ["hu_HU"]=> string(106) "Közösségi oldalak rendészeti profiljain található bejegyzések alkalmazása szaknyelvoktatás során" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) "Uricska Erna, Suták Máté" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#773 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7115) ["email"]=> string(23) "uricska.erna@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5815) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5371-0650" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Uricska" ["hu_HU"]=> string(7) "Uricska" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Erna" ["hu_HU"]=> string(4) "Erna" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#778 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7754) ["email"]=> string(20) "sutak.mate@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5815) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Suták" ["hu_HU"]=> string(6) "Suták" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Máté" ["hu_HU"]=> string(6) "Máté" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(19) "digitális kultúra" [1]=> string(20) "közösségi oldalak" [2]=> string(17) "szaknyelvoktatás" [3]=> string(22) "digitális kompetencia" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(15) "digital culture" [1]=> string(23) "social networking sites" [2]=> string(48) "teaching foreign languages for specific purposes" [3]=> string(19) "digital competences" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23087) ["id"]=> int(4914) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5815) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészeti gyakorlat

object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5937) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:25" ["primaryContactId"]=> int(7268) ["sectionId"]=> int(93) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5813) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "121-138" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1027) "

The diversity of novel security challenges emerging today is unprecedented. While tackling these challenges primarily belong to national competence, the international connectivity of the Danube creates common vulnerabilities across the countries of the region, and the cross-border nature of law enforcement is undeniable. The European Union has also voted in favour of early detection, analysis, raising awareness, increasing resilience, prevention, crisis management and consequence management, and this is where the common policy should focus in the future, since Hungary – as a full member of the Schengen Agreement – is the first location of control and risk management for threats coming from outside on the Danube. The paper focuses on the identification and management of risks in Danube water border checks, concludes that law enforcement cooperation and information exchange between Danube States should be strengthened and the border checks should increasingly become intelligence and risk analysis based.

" ["hu_HU"]=> string(1150) "

A napjainkban megjelenő új biztonsági kihívások sokfélesége példa nélküli. Az ezekkel szembeni fellépés elsősorban ugyan tagállami hatáskörbe tartozik, azonban a Duna nemzetközi összekötő hatása a régió országaiban közös sebezhetőséget hoz létre, a bűnüldözés határokon átnyúló mivolta tagadhatatlan. Az Európai Unió szintén a korai észlelés, elemzés, tudatosságnövelés, ellenálló képesség növelése, megelőzés, válságelhárítás, következménykezelés mellett tette le a voksát, ezekre kell a közös politikának koncentrálnia a jövőben, hiszen hazánk – mint a Schengeni Egyezmény teljes jogú tagja – a Dunán a kívülről érkező veszélyek első ellenőrzési, kockázatkezelési helyszíne. A tanulmány a dunai vízi határforgalom-ellenőrzésben megjelenő kockázatok azonosítására és kezelésük lehetőségeire fókuszál, megállapítja, hogy a dunai államok közötti rendészeti együttműködést és információcserét szorosabbra kell fűzni és a határforgalom-ellenőrzésnek mindinkább felderítés- és kockázatelemzés-alapúvá kell válnia.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(35) "Risks in Danube Water Border Checks" ["hu_HU"]=> string(56) "Kockázatok a dunai vízi határforgalom-ellenőrzésben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Kalmár Ádám" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#758 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7268) ["email"]=> string(25) "kalmara@baranya.police.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5937) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4768-3940" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(65) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:39:"Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Kalmár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Ádám" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(4) "Duna" [1]=> string(27) "határforgalom-ellenőrzés" [2]=> string(12) "felderítés" [3]=> string(17) "kockázatelemzés" [4]=> string(17) "kockázatkezelés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(6) "Danube" [1]=> string(13) "border checks" [2]=> string(12) "intelligence" [3]=> string(13) "risk analysis" [4]=> string(15) "risk management" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23088) ["id"]=> int(4915) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5937) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#771 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5825) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:27" ["primaryContactId"]=> int(7130) ["sectionId"]=> int(93) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5701) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "139-153" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.1.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1139) "

The armed security guard and its predecessor organisations look back on a history of nearly
a century. It is the only special armed organisation in Hungary, which does not belong to the law
enforcement agencies or the army, its nature operates under civilian, strictly hierarchical and
controlled rules. Its cross-system function and mission for which it was created is unchanged.
Nowadays, the armed security guard, with a total number of nearly 7,000 people, protects activities, facilities and shipments that are extremely important for the operation of the state and the supply of the population.
Studying the organisations of the armed security guard and its predecessor, it can be stated that while in international and domestic relations, a number of researches deal with the history of critical infrastructure protection, the historical processing of the Hungarian organisational
antecedents has not yet taken place. In our study, we examine the operation of domestic radioactive waste repositories, which is little known to many, and the activities of the armed security guards who guard them.

" ["hu_HU"]=> string(1199) "

A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez
nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét. Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem valósult meg. Tanulmányunkban a sokak által kevéssé ismert hazai radioaktívhulladék-tárolók működését és az azok őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrség tevékenységét vizsgáljuk meg.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(55) "Armed Security Guard for Radioactive Waste Repositories" ["hu_HU"]=> string(61) "Radioaktívhulladék-tárolók fegyveres biztonsági őrsége" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(30) "Lippai Zsolt, Herczeg László" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7130) ["email"]=> string(23) "Lippai.Zsolt@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5825) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4211-2249" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Lippai" ["hu_HU"]=> string(6) "Lippai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#785 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7131) ["email"]=> string(22) "herczeg.laszlo2@rhk.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5825) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Herczeg" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(29) "fegyveres biztonsági őrség" [1]=> string(29) "radioaktívhulladék-tároló" [2]=> string(7) "őrzés" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(20) "armed security guard" [1]=> string(28) "radioactive waste repository" [2]=> string(8) "guarding" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#786 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23089) ["id"]=> int(4916) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5825) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kriminológia

object(Publication)#123 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5917) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:26" ["primaryContactId"]=> int(7243) ["sectionId"]=> int(91) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5793) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "155-171" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(533) "

The above few pages show that I have tried the impossible: undertaking to present a specific
investigative support procedure, such as criminal profiling, through the mirror of domestic scientific investigation and thinking. In this article, I wanted to capture an arc: how each author defines the method itself in each study, what expectations and criticism have been expressed against it, and where scientific and practical thinking about the process is heading in the development of scientific and technical technology.

" ["hu_HU"]=> string(611) "

A következő néhány oldalban megkísérlem a lehetetlent: arra vállalkozom, hogy egy olyan specifikus nyomozástámogató eljárást, mint amilyen a bűnügyi profilalkotás, megkíséreljek bemutatni a hazai tudományos vizsgálódás és gondolkodás tükrén át. Jelen cikkben azt az ívet szeretném megragadni, hogy az egyes szerzők egyes tanulmányaikban miként definiálják magát a módszert, milyen elvárásokat és kritikákat fogalmaznak meg vele szemben, és hogy a tudomány-technika fejlődésével hová s merre tart az eljárásról való tudományos és gyakorlati gondolkodás.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(106) "A Summary and Chronological Presentation of the Major Hungarian Studies on the Topic of Offender Profiling" ["hu_HU"]=> string(95) "A témában született jelentősebb hazai tanulmányok összefoglaló, kronologikus bemutatása" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "The Emergence of Criminal Profiling in the Hungarian Scientific Thinking" ["hu_HU"]=> string(75) "A bűnügyi profilalkotás megjelenése a hazai tudományos gondolkodásban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Erdélyi Ákos" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#707 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7243) ["email"]=> string(18) "e.akos95@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5917) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4530-123X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(64) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:38:"BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Erdélyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Ákos" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(14) "profilalkotás" [1]=> string(23) "elkövetői tipizálás" [2]=> string(15) "hazai gyakorlat" [3]=> string(25) "szexuális erőszaktevők" [4]=> string(11) "terrorizmus" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(18) "criminal profiling" [1]=> string(15) "offender typing" [2]=> string(17) "domestic practice" [3]=> string(14) "sexual rapists" [4]=> string(9) "terrorism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23090) ["id"]=> int(4917) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5917) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#732 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5878) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:26" ["primaryContactId"]=> int(7192) ["sectionId"]=> int(91) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5754) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "173-193" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1484) "

Miskolc is a prime example of how socio-cultural, economic and social disparities between different parts of the country and communities lead to the widening of the gap between rural and urban crime. Despite the economic policy aspirations of the last decade, the countryside has become increasingly disadvantaged. Income disparities continued to widen. Residents of segregated areas of the underdeveloped regions are no longer able to catch up with the fast-paced capital city or western Hungary. As they are tempted to reach the advanced and coveted metropolitan standard of living in any way. For this reason, one of the characteristic forms of crime in rural areas has been the sale of psychoactive substances in segregated areas. These substances of uncertain composition and mode of action cause enormous
social damage in these areas, especially among young people, thereby catalysing social and
economic problems and preserving underdevelopment. While we may be aware that crime patterns related to conventional drugs, and even forms of crime against violent property,
are increasingly diminishing in view of the financial gain that can be achieved with new
psychoactive substances and the low risk of being caught and punished. I illustrate the situation
by presenting the crime situation of the former industrial city of Miskolc in the northeast of the
country and demonstrating the legal and social complexity of the criminology problem.

" ["hu_HU"]=> string(1587) "

Miskolc jó példa arra, hogy az ország különböző részei és közösségei közötti társadalmi-kulturális, gazdasági és szociális különbségek hogyan vezetnek a vidéki és városi bűnözés közötti szakadék növekedéséhez. Az elmúlt
évtized gazdaságpolitikai törekvései ellenére a vidék egyre hátrányosabb helyzetbe került. A jövedelmi különbségek tovább nőttek. Az elmaradott térségek szegregált területeinek lakói már nem képesek felzárkózni a gyorsan fejlődő fővároshoz vagy Nyugat-Magyarországhoz. Ahogyan az is kétséges, hogy bármilyen módon elérjék a fejlett és áhított nagyvárosi életszínvonalat. Emiatt a vidéki bűnözés egyik jellemző formája a szegregátumokban a pszichoaktív szerek árusítása. Ezek a bizonytalan összetételű és hatásmódú szerek óriási társadalmi károkat okoznak ezeken a területeken, különösen a fiatalok körében, ezáltal katalizálják a társadalmi és gazdasági problémákat, és konzerválják az elmaradottságot. Miközben tisztában lehetünk azzal, hogy a hagyományos kábítószerekkel kapcsolatos bűnözési formák, sőt az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények formái is egyre inkább visszaszorulnak az új pszichoaktív anyagokkal elérhető anyagi haszon és a lebukás és büntetés alacsony kockázata miatt. A helyzetet az ország északkeleti részén található egykori iparváros, Miskolc bűnügyi helyzetének
bemutatásával szemléltetem. Bemutatva a kriminológiai probléma jogi és társadalmi összetettségét.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "Crime Related to New Psychoactive Substances (NPS) in Segregates of Miskolc" ["hu_HU"]=> string(84) "Új pszichoaktív anyagokkal (ÚPA) kapcsolatos bűnözés Miskolc szegregátumaiban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(11) "Vári Vince" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#769 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7192) ["email"]=> string(21) "vari.vince@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5878) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6416-1645" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Büntetőeljárásjogi Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(23) "

r. alezredes PhD

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Vári" ["hu_HU"]=> string(5) "Vári" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Vince" ["hu_HU"]=> string(5) "Vince" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(25) "új pszichoaktív anyagok" [1]=> string(7) "miskolc" [2]=> string(12) "szegregátum" [3]=> string(11) "rendőrség" [4]=> string(18) "városi bűnözés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(5) "crime" [1]=> string(5) "drugs" [2]=> string(6) "police" [3]=> string(11) "segregation" [4]=> string(26) "new psychoactive substance" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#768 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23091) ["id"]=> int(4918) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5878) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#791 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6063) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:23" ["primaryContactId"]=> int(7431) ["sectionId"]=> int(91) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5939) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "195-223" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.12" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1309) "

In my article, I examine the structure, operation, and structure of criminal organisations involved in international illegal animal and plant trafficking. The danger to society posed by the international illegal trade in animals and plants is that it is closely linked to organised crime. International research to date has revealed that illegal trade in animals and plants across continents in any case requires a form of group crime where an accurate division of labour can be observed. These forms of group crime do not always reach the level of organised crime and the internationally accepted group of criminal organisations (Palermo Convention), as in many cases they form a loosely connected, opportunistic group of criminals. Starting from the divisions based on previous research, I examine the structure and operation of some detected criminal groups and criminal organisations globally, and classify them. The reports of international organisations on such matters (UNODC, Interpol, TRAFFIC) serve as a source for this. The article and the results of the study show that the topic deserves high priority and that using this knowledge in the field of law enforcement can contribute to curbing the growing prevalence of organised crime and the protection of protected animal and plant species.

" ["hu_HU"]=> string(1528) "

Cikkemben a nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelmet bonyolító bűnszervezetek felépítését, működését és struktúráját vizsgálom meg. A nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelem társadalomra veszélyességét fokozza, hogy szorosan kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Az eddigi nemzetközi kutatások feltárták, hogy a kontinenseken átívelő illegális állat- és növénykereskedelem mindenképpen csoportos bűnelkövetési formát igényel, ahol pontos munkamegosztás figyelhető meg. Ezek a csoportos elkövetési formák nem minden esetben érik el a szervezett bűnözés és a nemzetközileg elfogadott, jogi értelemben vett bűnszervezeti csoport (palermói egyezmény) szintjét, hiszen sok esetben egymáshoz lazán kapcsolódó, opportunista jelleggel működő bűnelkövetői csoportot alkotnak. A korábbi kutatásokon alapuló felosztásokból kiindulva vizsgálom meg globálisan néhány felderített bűnözői csoport, bűnszervezet struktúráját, működését, illetve besorolom azokat. Ehhez forrásul szolgálnak az ilyen ügyekről szóló nemzetközi szervezetek (UNODC, Interpol, TRAFFIC) jelentései, beszámolói. A cikk és az elvégzett vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a téma kiemelt prioritást érdemel, illetve ezen ismeretek a bűnüldözés terén kamatoztatva hozzájárulhatnak a szervezett bűnözés egyre nagyobb térnyerésének visszaszorításához és a védett állat- és növényfajok megóvásához.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(88) "Criminal Organisations Involved in the International Illegal Trade in Animals and Plants" ["hu_HU"]=> string(76) "Bűnszervezetek a nemzetközi illegális állat- és növénykereskedelemben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Zsigmond Csaba" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#799 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7431) ["email"]=> string(22) "drzsigmondcs@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6063) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6765-7670" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(39) "NKE Rendészettudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(892) "
dr. Zsigmond Csaba c. r. alez.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
   
   
   
   
   
  .
" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Zsigmond" ["hu_HU"]=> string(8) "Zsigmond" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Csaba" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "szervezett bűnözés" [1]=> string(15) "bűnszervezetek" [2]=> string(43) "illegális állat- és növénykereskedelem" [3]=> string(5) "CITES" [4]=> string(20) "palermói egyezmény" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "organised crime" [1]=> string(22) "criminal organisations" [2]=> string(35) "illegal trade in animals and plants" [3]=> string(5) "CITES" [4]=> string(18) "Palermo Convention" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#798 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23092) ["id"]=> int(4919) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6063) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészettörténet

object(Publication)#190 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6064) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:23" ["primaryContactId"]=> int(7432) ["sectionId"]=> int(102) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5940) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "225-230" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.13" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(432) "

The 140th birthday of the BRFK was recently celebrated. This study elaborates on the documents supporting the circumstances of the birth of the Metropolitan Police and its authentic date. Thus the law on the unification of the capital and the literature on the history of the police. Legal and professional sources have clearly established that the Metropolitan Police was created in 1873 and is now 148 years old.

" ["hu_HU"]=> string(477) "

Nemrég ünnepelték a BRFK 140 éves születésnapját. A tanulmányban a fővárosi rendőrség születésének körülményeit és annak hiteles időpontját alátámasztó dokumentumokat dolgozom fel. Így a főváros egyesítéséről szóló törvényt és a rendőrség történetének szakirodalmát. A jogi és szakmatörténeti források egyértelműen igazolták, hogy a fővárosi rendőrség létrejöttéről 1873 óta beszélhetünk, így az ma 148 éves.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(45) "Is the BRFK 140 Years Old, and If So, Why Not" ["hu_HU"]=> string(49) "140 éves-e a BRFK, és ha igen, akkor miért nem" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Sallai János" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#754 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7432) ["email"]=> string(23) "Sallai.Janos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6064) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(0) "" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Sallai" ["hu_HU"]=> string(6) "Sallai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "János" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(9) "törvény" [1]=> string(10) "rendészet" [2]=> string(11) "rendőrség" [3]=> string(9) "főváros" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(6) "police" [1]=> string(11) "law capital" [2]=> string(15) "law enforcement" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#724 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23095) ["id"]=> int(4920) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6064) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Könyvismertetés és konferenciabeszámoló

object(Publication)#121 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6060) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:24" ["primaryContactId"]=> int(7428) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5936) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "231-234" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.14" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(229) "
The study briefly presents Kitti Mezei’s book on the challenges of Cybercrime
" ["hu_HU"]=> string(114) "

A tanulmány röviden bemutatja Mezei Kitti új, hiánypótló könyvét a kiberbűnözés kihívásairól.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(61) "Kitti Mezei: Current Challenges of Cybercrime in Criminal Law" ["hu_HU"]=> string(99) "Recenzió Mezei Kitti A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban című könyvéről" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Gyaraki Réka" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7428) ["email"]=> string(23) "gyaraki.reka@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6060) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5733-5974" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "National University of Public Service" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(200) "

rendőr őrnagy (police major) egyetemi tanársegéd (assistant professor)

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Gyaraki" ["hu_HU"]=> string(7) "Gyaraki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Réka" ["hu_HU"]=> string(5) "Réka" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "kiberbűnözés" [1]=> string(11) "kihívások" [2]=> string(3) "jog" [3]=> string(9) "kibertér" [4]=> string(10) "bűnözés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(10) "cybercrime" [1]=> string(10) "challenges" [2]=> string(3) "law" [3]=> string(10) "cyberspace" [4]=> string(5) "crime" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#756 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23097) ["id"]=> int(4921) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6060) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#774 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6003) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:25" ["primaryContactId"]=> int(7347) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5879) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "235-238" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.15" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(32) "

Ez egy könyv recenziója

" ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(36) "Migration towards the European Union" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(16) "At Europe's Edge" ["hu_HU"]=> string(110) "Könyvismertetés Cetta Mainwaring At Europe’s Edge Migration Crisis in the Mediterranean1 című művéről" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Urbán Ferenc" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#787 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7347) ["email"]=> string(26) "ferenc.urban1980@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6003) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7165-5643" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Urbán" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Ferenc" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(23) "Irreguláris migráció" [1]=> string(11) "menedékjog" [2]=> string(29) "az EU migrációs politikája" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(19) "Irregular migration" [1]=> string(15) "right to asylum" [2]=> string(35) "asylum policy of the European Union" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23098) ["id"]=> int(4922) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6003) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A Sokszínű Kar III. Konferencia tudományos előadásai dióhéjban

Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann
doi: 10.32577/mr.2022.1.16
239-251.
object(Publication)#804 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6056) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-05-11" ["lastModified"]=> string(19) "2022-05-11 11:55:24" ["primaryContactId"]=> int(7419) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5932) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(464) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "239-251" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.1.16" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(978) "

The report on the conference summarises the whole day-long event of the Colourful Faculty Conference 3.0 in a nutshell. It highlights the presentations of professors who raised the profile of the conference with their high-quality contribution representing a wide range of disciplines. The conference, organised by the Department of Foreign Languages for Specific
Purposes annually, is unique from the aspect of providing possibility for various disciplines and best practices aiming at presenting the professors of the Faculty of Law Enforcement. Following the initiation of the event, professors, doctoral students, researchers and teachers have been able to present their current researches, as well as their innovative best practices and experiences which have proven to work in education. Year by year, the regular presenters with their novelties give diversity to the event, in which private security, law enforcement, drilling and humanities are also welcome.

" ["hu_HU"]=> string(829) "

A beszámoló dióhéjban foglalja össze az egész napot felölelő Sokszínű Kar III. Konferenciának eseményeit, amelynek előadói számos tudományterület képviseletében színvonalas előadásaikkal emelték a rendezvény fényét. Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus által évenként megszervezett esemény abban unikális, hogy a Rendészettudományi Kar oktatóinak ad helyet a bemutatkozásra. A kezdeményezés segítségével oktatók, doktoranduszok, kutatók és tanárok mutathatják be jelen eredményeiket, valamint az oktatásban bevált innovatív kezdeményezéseiket és tapasztalataikat. Évről évre a visszatérő előadók új témákkal színesítik a rendezvényt, amelyben a magánbiztonság, a rendészettudomány, a kiképzés és a bölcsészettudomány területe is helyet kap.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(71) "The Presentations of the Colourful Faculty Conference III in a Nutshell" ["hu_HU"]=> string(69) "A Sokszínű Kar III. Konferencia tudományos előadásai dióhéjban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(55) "Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#809 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7421) ["email"]=> string(26) "simon.gabriella@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6056) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9284-9578" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(16) "Ürmösné Simon" ["hu_HU"]=> string(16) "Ürmösné Simon" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Gabriella" ["hu_HU"]=> string(9) "Gabriella" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#802 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7419) ["email"]=> string(18) "kovacse@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6056) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3295-9243" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE-RTK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Éva" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#805 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7420) ["email"]=> string(24) "kudar.mariann@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6056) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0552-9272" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE-RTK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Kudar" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Mariann" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(14) "Sokszínű Kar" [1]=> string(14) "diszciplínák" [2]=> string(15) "jó gyakorlatok" [3]=> string(16) "magánbiztonság" [4]=> string(19) "rendészettudomány" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "Colourful Faculty" [1]=> string(11) "disciplines" [2]=> string(14) "best practices" [3]=> string(16) "private security" [4]=> string(26) "science of law enforcement" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#806 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23099) ["id"]=> int(4923) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6056) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF