Radioaktívhulladék-tárolók fegyveres biztonsági őrsége

doi: 10.32577/mr.2022.1.9

Absztrakt

A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez
nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét. Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem valósult meg. Tanulmányunkban a sokak által kevéssé ismert hazai radioaktívhulladék-tárolók működését és az azok őrzését ellátó fegyveres biztonsági őrség tevékenységét vizsgáljuk meg.

Kulcsszavak:

fegyveres biztonsági őrség radioaktívhulladék-tároló őrzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.