Lebilincselő helyzet:

a pénzügyőri erőszak alkalmazásának szakmai és jogi dilemmái

doi: 10.32577/mr.2022.1.2

Absztrakt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei szolgálati feladatuk ellátása során rendészeti intézkedések foganatosítására, egyenruha viselésére és kényszerítőeszközök alkalmazására jogosultak. A rendészeti kényszer jogának gyakorlása során a jogalkalmazó – nagyon helyesen – kötve van a törvényalkotó akaratához.
A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt igazolják, hogy a pénzügyőrök intézkedési jogát helyenként a törvényalkotó túl szűkre szabta, s ezáltal egyes szolgálati feladatok – megfelelő eszközök hiányában – nem hajthatók végre eredményesen.
A pénzügyőrök hatékony szolgálatellátását segíteni igyekvő törvényalkotó számára mindenképp megfontolandó a NAV törvény előállításra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.

Kulcsszavak:

rendészet pénzügyőr bilincs kényszerítő eszköz előállítás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.