Teljes szám

Büntetőjog

object(Publication)#791 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6581) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:55" ["primaryContactId"]=> int(8114) ["sectionId"]=> int(87) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6457) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5702) "Balog Gábor (2016): Az embercsempészés elleni bűnüldöző munka nemzetközi vetületei, tapasztalatai, Belügyi Szemle, 64(12), 90–106. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.12.8 Gaál Gyula (2016): Az embercsempészés büntetőjogi aspektusból. Belügyi Szemle, 64(12), 77–89. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.12.7 Madai Sándor (2016): A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” kezelésének büntető anyagi jogi eszközei hazánkban. In Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat. 245–257. Miskovics Mariann (2014): A felfegyverkezve elkövetés büntetőjogi megítélése. Magyar Rendészet, 14(4), 65–73. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/3902/3159 Miskovics Mariann (2016): A fegyveres elkövetés értelmezésének változásai az 1961-es büntető törvénykönyvtől napjainkig. Belügyi Szemle, 64(6), 91–107. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.6.5 Miskovics Mariann (2021): A (lő)fegyver fogalmainak változásai az 1961-es, az 1978-as és a 2012-es büntető törvénykönyvekben. Belügyi Szemle, 69(3), 108–125. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.3.7 Nagycenki Tamás (2018): Bűnszervezetben történő embercsempészés bizonyítása a bírósági határozatok tükrében. Ügyészségi Szemle, 3(1), 6–57. Póczik Szilveszter (2021): Embercsempészés, nemzetközi bűnügyi együttműködés, ítélethozatal – Bűnügyi tanulmányok. Belügyi Szemle, 69(10), 1851–1868. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.10.12 Póczik Szilveszter – Bolyky Orsolya – Sárik Eszter (2019): Migrációs válság, embercsempészés, büntetéskiszabás. Ügyészek Lapja, 26(6), 35–58. Online: http://ugyeszeklapja.hu/?p=2713 Rádi Norbert (2016): Az illegális migrációval kapcsolatos bűncselekmények nyomozásának tapasztalatai. Belügyi Szemle, 64(12), 64–76. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.12.6 Zsirai Veronika (2019): Az illegális be- és átvándorlás segítése – az embercsempészés bűncselekménye. Ügyészek Lapja, 26(1), 35–45. Online: http://ugyeszeklapja.hu/?p=770Jogforrások 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2015. évi CXL. törvény az egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról - 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról - 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről - 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról - 333/2022. (IX. 6.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról - 4/2015. BJE határozat Debreceni Ítélőtábla Bf.198/2022/10. sz. határozata Fővárosi Ítélőtábla Bf.208/2021/99. sz. határozata Győri Ítélőtábla Bf.85/2021/22. sz. határozata Szegedi Törvényszék 2. Bf.1080/2014/7. sz. határozata Tatabányai Törvényszék B.172/2021/11. sz. határozata T/6958. számú törvényjavaslat T/5983. számú törvényjavaslat Egyéb források A Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Statisztikai Osztály BM/907/29/2017. számú megkeresésére adott válasza A Belügyminisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztályának Általános Rendészeti Szabályozási Osztálya részére 2022. augusztus 25. napján küldött megkeresés, az arra 2022. szeptember 5. napján adott válasz, majd ugyanaznap tisztázó kérdés feltétele és 2022. szeptember 9. napján adott, iktatószám, illetve nyilvántartási szám nélküli megkeresésre adott válasz Az Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárság által az XX.-BJFHÁT/40/3/2017. iktatószámú megkeresése Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztályának Bűnügyi Elemző-Értékelő Osztálya részére 2016. június 14. napján küldött megkeresésre 2016. július 1. napján adott, 29000/21957-1/2016. ált. számú válasz A Legfőbb Ügyészség részére 2016. június 14. napján megküldött megkeresésre 2016. július 18. napján megküldött LFIIGA//431-7/2016. számú intézkedés is. Iromány száma: I/534. (2022. május 2. napján kezdődött ciklus) Iromány száma: I/724. (2018. május 8. napja és 2022. május 1. napja közötti ciklus) Országgyűlési napló, 21. ülésnap, 94. felszólalás. Országgyűlési napló, 21. ülésnap, 96. felszólalás Országgyűlési napló, 21. ülésnap, 98. felszólalás Országgyűlési napló 38. ülésnap, 44. felszólalás Országgyűlési napló 38. ülésnap, 46. felszólalás Országgyűlési napló 38. ülésnap, 48. felszólalás Országgyűlési napló 38. ülésnap, 49. felszólalás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "15-32" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(915) "

Nowadays, the size of migration, especially illegal and irregular migration has been growing rapidly as more and more people leave their homes for various reasons, and try to find a new one in a different safer country where they could live. Hungary is even more affected and encumbered by the illegal migration as being a transit country, and since 2015 the borders have been crowded by illegal migrants. People smugglers have a great importance when it comes to illegal migration, and nowadays, there are many more of them present at the borders of Hungary, using arms and other dangerous tools in many cases. In the present study, I am analysing the crime of people smuggling committed with arms and other types of tools, focusing on its legal background, judicial practice and criminal statistics, and I am presenting some de lege ferenda suggestions on the possible amendments of the current regulation.

" ["hu_HU"]=> string(1047) "

Napjainkban a migráció, különösen annak illegális formája rendkívüli mértékben megnövekedett, egyre többen hagyják el különböző indokokkal otthonukat és keresnek egy másik, biztonságos országot, ahol letelepedhetnek. Magyarországot az illegális migráció tranzitországként nagyobb mértékben érinti, és 2015 óta fokozottan terheli. Az illegális migráció során az embercsempészek mindig kiemelt szerepet töltöttek be, és jelenleg egyre gyakrabban jelennek meg Magyarország határain is, sokszor fegyvereket vagy más veszélyes eszközöket használva. Jelen tanulmány keretében a fegyveresen és felfegyverkezve elkövetett embercsempészés bűncselekményének vizsgálatára kerül sor, figyelemmel annak illegális migrációban betöltött szerepére, így elemezve a jogszabályi hátteret, a releváns joggyakorlatot, az elérhető kriminálstatisztikát, a tanulmány végén megjelenítve, de lege ferenda javaslatok formájában a szabályozás módosításának esetleges lehetőségeit.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(94) "The Crime of People Smuggling Committed with Arms and Other Types of Tools Nowadays in Hungary" ["hu_HU"]=> string(92) "A fegyveresen és felfegyverkezve elkövetett embercsempészés bűncselekménye napjainkban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(24) "Minkó-Miskovics Mariann" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#813 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8114) ["email"]=> string(30) "dr.miskovics.mariann@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6581) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9973-0924" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(52) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:26:"Budapesti Ügyvédi Kamara";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(16) "Minkó-Miskovics" ["hu_HU"]=> string(16) "Minkó-Miskovics" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mariann" ["hu_HU"]=> string(7) "Mariann" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(21) "illegális migráció" [1]=> string(17) "embercsempészés" [2]=> string(11) "fegyveresen" [3]=> string(15) "felfegyverkezve" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "illegal migration" [1]=> string(16) "people smuggling" [2]=> string(26) "crimes committed with arms" [3]=> string(37) "crimes committed with dangerous tools" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#811 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27692) ["id"]=> int(5320) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6581) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kriminalisztika

object(Publication)#116 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6486) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:55" ["primaryContactId"]=> int(7997) ["sectionId"]=> int(99) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6362) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3551) "Blumenauer, Horst – Pusch, Gerhard (1987): Műszaki törésmechanika. Budapest: Műszaki Tankönyvkiadó. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2021): Anyagismeret segédlet. Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Online: https://www.att.bme.hu/neptuncode/BMEGEMTMVV1/segedletek/Allapottenyezok_sillabusz.pdf Budó Ágoston (1986): Kísérleti fizika I. kötet. Budapest: Tankönyvkiadó. Curran, James Michael – Hicks, Tacha Natalie – Buckleton, John S. – Almirall, José R. – Evett, Ian W. – Lambert, James A. (2000): Forensic Interpretation of Glass Evidence. Boca Raton: CRC Press. Online: https://doi.org/10.1201/9781420042436 Daly, Stephen (2021): Bullet Ricochet of Polymer Coated Bullets. Student Thesis. City University of New York, John Cay College of Criminal Justice. Online: https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=jj_etds Haag, Michael G. – Haag, Lucien C. (2011): Shooting Incident Reconstruction. 2nd Edition, Academic Press. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382241-3.00032-6 Hargitai Hajnalka (2014): A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Egyetemi óravázlat. Győr: Széchenyi István Egyetem. Online: https://www.sze.hu/~hargitai/Anyagvizsg%E1lat/4_dinamikusigenybevetel_toresmechanika.pdf Harshey, Abhimanyu – Srivastava, Ankit – Yadav, Vijay Kumar – Nigam, Kriti – Kumar, Amit – Das, Tanurup (2017): Analysis of Glass Fracture Pattern Made by.177” (4.5 mm) Caliber Air Rifle. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 7(20), 1–8. Online: https://doi.org/10.1186/s41935-017-0019-5 Leveles Borbála – Kemény Alexandra – Katona Bálint (2019): Edzett üveg dinamikus és nagy hőmérsékletű, kvázistatikus vizsgálata. Acta Materialia Transylvanica, 2(2), 110–114. Online: https://doi.org/10.33923/amt-2019-02-08 Mattijssen, Erwin J. A. T. – Kerkhoff, Wim (2016): Bullet Trajectory Reconstruction – Methods, Accuracy and Precision. Forensic Science International, 262, 204–211. Online: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.03.039 Mattijssen, Erwin J. A. T. – Pater, K. Dieter H. – Stoel, Reinoud D. (2016): Ricochet Behavior on Glass-Critical Ricochet Angles, Ricochet Angles, and Deflection Angles. Journal of Forensic Sciences, 61(6), 1456–1460. Online: https://doi.org/10.1111/1556-4029.13201 Menyhárd Alfréd – Szépvölgyi János (2022): Korszerű műszaki kerámiák. Tönkremenetel és vizsgálata. Óravázlat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék. Online: https://mua.bme.hu/hallgatok/letoltesek/NYILVANOS_TARTALOM/korszeru_muszaki_keramiak/08-KM-Keramiak.pdf Nagy Károly (2002): Elektrodinamika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Nishshanka, Bandula – Shepherd, Chris – Paranirubasingam, Paranitharan (2020): Forensic based Empirical Study on Ricochet Behaviour of Kalashnikov Bullets (7.62 mm 39 mm) on 1 mm Sheet Metal. Forensic Science International, 312, 110313. Online: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110313 Vörös Tamás – Sándorné Kovács Judit (2020): Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban. Belügyi Szemle, 69(2), 177–194. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.1 Vörös Tamás – Takács Krisztina – Réger Péter (2020): Refractive Index Variations of Glass Microfragments by Annealing – Forensic Applications, Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials, 72(6), 205–209. Online: https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2020.33" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "33-46" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(998) "

United Nations approves 2022 as the International Year of Glass. In connection with this, it is relevant to present a sub-field of forensic glass examinations, which has so far been little discussed in Hungarian journals. Among our everyday glass objects, window panes, for example, can be struck by various objects at relatively low or high speeds during the commission of certain crimes. This external effect can eventually lead to deformation and breakage of the glass. In some cases, the pattern that forms on the glass surface during breakage can carry important information about the causes of the breakage, the direction of the force, from which the mechanism of the process that took place can be deduced. Experiments were carried out to illustrate the characteristic fracture patterns that occur under the influence of external forces acting on glass. Based on the international literature and the results of our experiments, we present the method used in practice through examples.

" ["hu_HU"]=> string(1037) "

2022-t az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) az Üveg Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek kapcsán időszerűnek tartjuk a forenzikus üvegvizsgálatok egy olyan részterületét bemutatni, amelyről a hazai szakirodalomban eddig kevés szó esett. Hétköznapi üvegtárgyaink közül például az ablaküvegeknek – egyes bűncselekmények elkövetése során – kis vagy nagy sebességgel különböző tárgyak ütközhetnek, ütődhetnek. Ez a külső hatás az üveg deformációjához, töréséhez vezethet. A töréskor az üvegfelületen kialakuló mintázatok bizonyos esetekben fontos információkat hordozhatnak a törés okairól, az erőhatás irányáról, amelyekből a lezajlott folyamat mechanizmusára lehet következtetni. Az üveget ért külső erők hatására kialakuló, jellegzetes törésmintázatok illusztrálására kísérleteket végeztünk. A nemzetközi szakirodalom és a kísérleteink eredménye alapján a gyakorlatban is alkalmazott módszert példákon keresztül mutatjuk be.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(16) "The fractography" ["hu_HU"]=> string(19) "– A fraktográfia" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(43) "Other Aspects of Forensic Glass Examination" ["hu_HU"]=> string(46) "A forenzikus üvegvizsgálat egyéb aspektusai" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(30) "Fülöp Péter, Vörös Tamás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#770 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7997) ["email"]=> string(19) "fulopp@nszkk.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6486) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7792-5026" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(126) "Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet, Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(29) "

iü. szakértőjelölt

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Fülöp" ["hu_HU"]=> string(7) "Fülöp" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#767 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7998) ["email"]=> string(19) "vorost@nszkk.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6486) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7370-5082" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Vörös" ["hu_HU"]=> string(7) "Vörös" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(26) "forenzikus üvegvizsgálat" [1]=> string(24) "üveg állapottényezői" [2]=> string(20) "törési mechanizmus" [3]=> string(11) "4R-szabály" [4]=> string(18) "ellipszis-módszer" [5]=> string(14) "rekonstrukció" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(26) "forensic glass examination" [1]=> string(26) "condition factors of glass" [2]=> string(21) "mechanism of fracture" [3]=> string(7) "4R rule" [4]=> string(14) "ellipse method" [5]=> string(14) "reconstruction" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#790 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27693) ["id"]=> int(5321) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6486) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kriminológia

object(Publication)#111 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6252) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:56" ["primaryContactId"]=> int(7699) ["sectionId"]=> int(91) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6128) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(723) "Központi Statisztikai Hivatal (2013): 2011. évi népszámlálás területi adatok. Budapest: KSH. Czenczer Orsolya – Hollósvölgyi Máté (2022): Gondolatok a magyar helyreállító igazságszolgáltatásban rejlő lehetőségekről. Magyar Rendészet, 22(3), 117–129. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.3.7 Lácacséke a Magyar Chicago? (2019). Bors Online, 2019. február 7. Online: https://www.borsonline.hu/aktualis/lacacseke-a-magyar-chicago/168866 Zudor Boglárka (2019): Kötöttségtől függetlenül. Lácacsékei Művésztelep. Új Művészet, 2019. szeptember 9. Online: https://old.ujmuveszet.hu/online/kotetlensegtol-fuggetlenul/ Jogforrás 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "47-56" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(802) "

In 2019, on the basis of the criminal statistics data made public at that time, several media released the number of criminal offences committed at specific settlements in 2018.
That is how Lácacséke, which was labelled by several papers as the ‘Hungarian Chicago’, appeared on the horizon of the tabloid press and the media. It is true that the number of criminal offences was high, but the 36 offences of a single series of criminal offences affected the criminal statistics in such an unfavourable way, and the already disadvantaged municipality was discredited even more in the press. What is the responsibility of the media when disclosing specific statistical data? How is criminal statistics to be interpreted properly? That is what this study is trying to find the answer for.

" ["hu_HU"]=> string(813) "

2019-ben több médium is leközölte az akkor nyilvánosságra hozott kriminálstatisztikai adatok alapján azt, hogy melyik településen mennyi volt az elkövetett bűncselekmények száma 2018-ban. Így került a bulvársajtó és -média látókörébe Lácacséke, amelyet a magyar Chicagóként aposztrofált több sajtóorgánum. Igaz, hogy kimagasló volt a bűncselekmények száma, de egyetlen bűncselekmény-sorozat 36 rendbeli mivolta befolyásolta a kriminálstatisztikát ilyen kedvezőtlen irányba, és az amúgy is hátrányos helyzetű települést még negatívabb fényben tüntette fel a sajtó. Mi a felelőssége a médiának egyes statisztikai adatok közlése kapcsán? Hogyan kell helyesen értelmezni egy kriminálstatisztikát? Erre próbál választ keresni jelen tanulmány.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(56) "Case Study from the Point of View of a Probation Officer" ["hu_HU"]=> string(51) "Esettanulmány egy pártfogó felügyelő szemével" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(124) "Is Lácacséke the Hungarian Chicago? The Responsibility of Media for Presentation and Interpretation of Criminal Statistics" ["hu_HU"]=> string(119) "Lácacséke a magyar Chicago? Avagy a média felelőssége a kriminálstatisztikák közlésében és értelmezésében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(21) "Hollósvölgyi Máté" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#803 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7699) ["email"]=> string(22) "hollosvolgyi@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6252) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(37) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:11:"NKE RTK RDI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(14) "Hollósvölgyi" ["hu_HU"]=> string(14) "Hollósvölgyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Máté" ["hu_HU"]=> string(6) "Máté" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(20) "Kriminálstatisztika" [1]=> string(22) "pártfogó felügyelet" [2]=> string(11) "Lácacséke" [3]=> string(27) "fiatalkorú bűnelkövetés" [4]=> string(8) "nevelés" [5]=> string(23) "hatósági intézkedés" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(18) "criminal statistic" [1]=> string(17) "probation service" [2]=> string(11) "Lácacséke" [3]=> string(20) "juvenile delinquency" [4]=> string(8) "pedagogy" [5]=> string(18) "authority measures" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#805 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27694) ["id"]=> int(5322) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6252) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészeti gyakorlat

object(Publication)#792 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6353) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:55" ["primaryContactId"]=> int(7827) ["sectionId"]=> int(93) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6229) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4876) "Best Drones for Prisons/Correctional Facilities. Enterprise UAS, 2019. július 3. Online: https://www.enterpriseuas.com/best-drones-for-prisons-correctional-facilities Coxworth, Ben (2018): DroneCatcher Drone-Netting Drone Gets an Upgrade. New Atlas, 2018. június 18. Online: https://newatlas.com/dronecatcher/55056/ Cummings, Mary L. – Nassar, Hala – Alaparthy, Vishwa (2021): Defining the Tradespace for Passively Defending against Rouge Drones. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 103(4), 1–12. Online: https://doi.org/10.1007/s10846-021-01524-w De Jager, Wieber (2021): Belgian Police Deployed New Anti-drone System during Biden Visit. DroneXL, 2021. június 17. Online: https://dronexl.co/2021/06/17/anti-drone-system-biden-belgium-police-skywall-100 Drónnal akciózott a rendőrség a Balaton déli partján – videó. Infostart, 2021. december 18. Online: https://infostart.hu/belfold/2021/12/18/dronnal-akciozott-a-rendorseg-a-balaton-deli-partjan-video Drugs, Weapons ‘Smuggled to Prisoners by Drone’. BBC, 2022. február 4. Online: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60262715 EASA (2017): Notice of Proposed Amendment 2017– 05 (B): Introduction of a Regulatory Framework for the Operation of Drones – Unmanned Aircraft System Operations in the Open and Specific Category. 2017. május 4. Online: https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05 Fox, Sarah Jane (2019): Policing – The Technological Revolution: Opportunities & Challenges!, Technology in Society, 56(2019), 69–78. Online: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.09.006 Hell Péter (2017): Drónelhárító rendszerek az objektumvédelemben. Hadmérnök, 12(3), 37–47. Online: http://hadmernok.hu/173_04_hell.pdf Hinkel Tamás (2020): A mesterséges intelligencia térhódítása a büntetés-végrehajtásban. Börtönügyi Szemle, 39(4), 13–27. Online: https://bv.gov.hu/sites/default/files/BSZ%202020-4%20Online.pdf Így látja a rendőrségi drón a biztonsági öv nélküli sofőröket. HVG, 2021. augusztus 27. Online: https://hvg.hu/cegauto/20210827_Igy_latja_a_rendorseg_dron_a_biztonsagi_ov_nelkuli_soforoket Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (2021): Legislative Report. 2020 Use of Unmanned Aerial Vehicles. Maryland: MBCA. Online: https://dps.mn.gov/divisions/bca/Documents/legislative-report-2020-unmanned-aerial-vehicles.pdf Neuwald Tivadar (2019): U-space, az új egységes európai drón irányításkészlet. LinkedIn, 2019. október 24. Online: https://bit.ly/3CJVhf0 Rendőrségi drón alatt hajtott be szemből a körfogalomba egy autós. HVG, 2022. január 26. Online: https://hvg.hu/cegauto/20220126_A_rendorsegi_dron_alatt_hajtott_szembe_a_korfogalomban_egy_autos__video Saunokonoko, Mark: How Drones Are Changing the Face of Policing in Australia. 9News, 2021. április 14. Online: https://www.9news.com.au/national/how-police-drones-are-changing-policing-in-australia/e050debc-3dce-4d99-afae-de1d610df283 UK to Trial Search and Rescue Drones. G Captain, 2019. április 29. Online: https://gcaptain.com/uk-search-and-rescue-drones / Victorian Prison Armed with New Technology to Crackdown on Increase in Drone-Delivered Contraband. 9News, 2021. augusztus 9. Online: https://bit.ly/3IxcZVe Wang, Zizhe – Qi, Lin – Tie, Yun – Ding, Yi – Bai, Yang (2018): Drone Detection Based On FD-HOD Descriptor. 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC), Zhengzhou, China. 433–4333. Online: https://doi.org/10.1109/CyberC.2018.00084 Jogforrások - 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről - 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről - 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről - 24/1997. BM rendelet az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről - 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről - 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről Chapter 82-S. F.No. 3072, Minnesota Session Laws 2020, Regular Session Az Európai Bizottság 2019/945 sz. végrehajtási rendelete a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról Az Európai Bizottság 2019/947. sz. végrehajtási rendelete a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról Módszertani Útmutató a pilóta nélküli légi járművek megfelelő üzemeltetéséhez (2021). Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat (Belső felhasználásra)" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "57-77" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(671) "

The use of unmanned aerial vehicles is becoming increasingly popular in the public service, and law enforcement is no exception. Domestic law enforcement services need to understand the dual nature of drones, besides their potential utilisation, the threats they could pose should also be taken into account. This paper offers a brief insight into the use of drones in foreign law enforcement agencies as well as in the Hungarian law enforcement. Furthermore, this paper provides a comprehensive and illustrative overview of the opposing pole of the topic under examination, the possible counter-drone solutions in the context of the Hungarian penitentiary system.

" ["hu_HU"]=> string(724) "

A pilóta nélküli légi járművek alkalmazása egyre népszerűbb a közszolgálat területein, ez alól a fegyveres rendvédelmi szervek sem képeznek kivételt. A hazai büntetés-végrehajtási szervnek a drónokat dualitásukban kell értelmeznie, hiszen a kihasználható lehetőségek mellett a fenyegetéssel is számolnia kell. Ez a tanulmány rövid betekintést kíván nyújtani a külföldi rendészeti drónfelhasználásba, valamint a magyar büntetés-végrehajtás drónokkal kapcsolatos munkájába. Mindemellett átfogóan és példákkal színesítve mutatja be a vizsgált téma ellentétes polaritása elleni, hazai büntetés-végrehajtásban szóba jöhető drónelhárítási megoldásokat.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(48) "The Drone as a Bipolar Factor in Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(65) "A drón mint kétpólusú tényező a büntetés-végrehajtásban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Bottyán Sándor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#797 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7827) ["email"]=> string(24) "bottyan.sandor@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6353) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Bottyán" ["hu_HU"]=> string(8) "Bottyán" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Sándor" ["hu_HU"]=> string(7) "Sándor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(5) "drón" [1]=> string(8) "börtön" [2]=> string(17) "drónelhárítás" [3]=> string(24) "büntetés-végrehajtás" [4]=> string(30) "pilóta nélküli légijármű" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(5) "drone" [1]=> string(6) "prison" [2]=> string(32) "counter-unmanned aircraft system" [3]=> string(14) "prison service" [4]=> string(23) "unmanned aerial vehicle" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#807 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27695) ["id"]=> int(5323) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6353) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium

object(Publication)#181 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6674) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-05 12:22:50" ["primaryContactId"]=> int(8243) ["sectionId"]=> int(130) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6550) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(7629) "Bacsárdi József – Christián László (2017): Hol tart jelenleg az önkormányzati rendészet? In Christián László (szerk.): Rendészettudományi kutatások. Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. Budapest: Nordex – Dialóg Campus. 27–38. Balla Zoltán (2017): A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest: Dialóg Campus. Bíró Gyula (2012): A közlekedési bűncselekmények szabályozása és nyomozása hazánkban, különös tekintettel a megelőzésre. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem. Christián László (2015): A magánbiztonság aktuális trendjei, rövid hazai helyzetértékeléssel. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai. Pécs: Magyar Rendészettudományi Társaság Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. 57–63. Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika. Christián László – Erdős Ákos (2020): Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 68(12), 11–42. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1 Christián László – Görömbei László (2022): A kistelepülések közbiztonságának fejlesztési lehetőségei. Pro Publico Bono: Magyar közigazgatás, 10(2), 100–121. Online: https://doi.org/10.32575/ppb.2022.2.5 Christián László – Lippai Zsolt Sándor (2021): Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Zágon – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás”: Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat. 17–30. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1 Christián László – Rottler Violetta (2021): Magánbiztonsági helyzetértékelés 2019–2020. Kutatási jelentés. Glossa Iuridica, 8(1–2), 159–180. Online: https://bit.ly/3Y9ahej Deák Péter (2007): A biztonság fogalmi és tartalmi megközelítése, új értelmezései. In Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv. Budapest: Osiris, 12–22. Domokos Tamás – Kántor Zoltán – Pillók Péter – Székely Levente (2021): A magyar fiatalok 2020. Kérdések és válaszok – fiatalokról, fiataloktól. Budapest: Társadalomkutató Kft. Erdős Ákos (2022): A pénzügyi rendészet intézkedési joga. Budapest: Ludovika. Eurostat (2019): Ageing Europe. Looking at the Lives of Older People in the EU. 2019 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2785/811048 Eurostat (2020): Ageing Europe. Looking at the Lives of Older People in the EU. 2020 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2785/628105 Fábián Péter (2021): A magánbiztonsági szektor aktuális kihívásai a globális veszélyek relációjában. Doktori értekezés. Budapest: Óbudai Egyetem. Fine, David – Havas, András – Solveigh, Hieronimus – Jánoskuti, Levente – Kadocsa, András – Puskás Péter (2018): Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. Budapest: McKinsey & Company. Finszter Géza (2009): Közbiztonság és jogállam. Jog – Állam – Politika, 1(3), 173–196. Finszter Géza (2018): Rendészettan. Budapest: Dialóg Campus. Gazdag Ferenc – Remek Éva (2018): A biztonsági tanulmányok alapjai. Budapest: Dialóg Campus. Griego, Raymond A. (2021): Social Influences on Citizens’ Attitudes Toward the Police in a Public Assistance Role. Dissertation. Minneapolis: Walden University. Online: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11767&context=dissertations Kerezsi Klára – Nagy Veronika (2017): A rendészettudomány kritikai megközelítése. In Boda József – Felkai László – Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Budapest: Dialóg Campus. 273–282. Kincses Áron – Michalkó Gábor – Tóth Géza (2014): A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása. Területi Statisztika, 54(3), 237–252. Központi Statisztikai Hivatal (2020): A háztartások információs-és kommunikációseszköz-használatának főbb jellemzői. Budapest: KSH. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/2020/01/index.html Központi Statisztikai Hivatal (2022): A Magyarországra tett külföldi utazások a közlekedés módja és az utazás motivációja szerint. Budapest: KSH. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0006.html Lippai Zsolt – Csaba, Zágon (2021): The Borderline Between Private and Public Security. AARMS, 20(3), 5–19. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.3.1 Lippai Zsolt – Kardos Sándor (2021): A Becsületbíróság működésének helye és szerepe a fegyelemkezelés rendszerében. Belügyi Szemle, 69(3), 469–485. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.7 Lippai Zsolt – Sallai János (2022): Helyet kér a rendészettudomány. Belügyi Szemle, 70(9), 1829–1852. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.9.6 Lippai Zsolt – Thieme-Eső Milán (2020): A szállodák elleni terrortámadások elkövetésének módszerei. Szakmai Szemle, 18(2), 75–95. Maslow, Abraham H. (1943): A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396. Online: https://doi.org/10.1037/h0054346 Mátyás Szabolcs (2016): A külföldi bűnelkövetők területi és strukturális jellemzői Magyarországon. In Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat. 75–88. National Police Chiefs’ Council (2016): Policing Vision 2025. London: NPCC – Association of Police and Crime Comissioners. Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (2020): Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata. Budapest: NMHH. Piskóti-Kovács Zsuzsa (2014): A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken. Doktori értekezés. Miskolc: Miskolci Egyetem. Pokker Zoltán (2011): Belügyi-rendészeti ismeretek. Budapest: Országos Rendészeti TISZK. Remek Éva (2016): „A biztonság a jövőbeli jólét biztosítása”: A Nyugat-Balkán biztonságpolitikája. In Simon János (szerk.): Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság – Tanulmányok a nemzetközi kapcsolatok és az újkori történelem tárgyköréből. Budapest: L’Harmattan. 201–212. Rottler Violetta (2019): Gondolatok a magánbiztonság köréből. Magyar Rendészet, 19(4), 81–95. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2019.4.6 Rottler Violetta (2021): Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélyezése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szakirányítás működésének vázlata. Belügyi Szemle, 69(3), 487–503. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.8 Szabó Csaba (2014): A rendőri munka megoldatlan pszichikai és erkölcsi problémái. Magyar Rendészet, 14(5), 117–130. Tomka Béla (2015): Szociálpolitika. Fejlődés, formák, összehasonlítások. Budapest: Osiris. Tőzsér Erzsébet (2021): Megoldások az USA rendészeti szerveinek munkaerőválságára és azok hazai adaptálásának lehetőségei. In Baráth Noémi Emőke – Mezei József (szerk.): Rendészet-tudomány-aktualitások 2021. A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége Rendészettudományi Osztály. 23–31. Jogszabály - 1163/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "81-93" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(926) "

Security is the most basic need for the productive functioning of society and the existence of the individual. However, community security cannot be guaranteed solely through state intervention. It requires the cooperation of state, municipal and private actors, as well as civil self-defence organisations. Over the last decades, security service providers have been confronted with strong societal expectations (adaptability, efficiency, promptness, simplicity, cooperation, modernisation), but also with new professional challenges. This study explores the system of expectations and challenges that led to the launch of an exceptional laboratory project at the National University of Public Service in 2020, the National Laboratory of Security Technologies. It is a sad occasion that, due to external circumstances, the dedicated professional team was forced to abandon this extremely valuable work after two years.

" ["hu_HU"]=> string(1092) "

A biztonság a társadalom produktív működésének és az egyén létezésének legalapvetőbb szükséglete. Napjainkban a közösség biztonsága azonban nem szavatolható kizárólag állami beavatkozások útján. A biztonság megteremtéséhez az állami, önkormányzati, piaci szereplők, valamint a polgári önvédelmi szerveződések együttműködésére van szükség. Az elmúlt évtizedekben a biztonsági szolgáltatás szereplőivel szemben markáns társadalmi elvárások fogalmazódtak meg (adaptivitás, hatékonyság, gyorsaság, egyszerűség, kooperativitás, modernizáció), de ezzel együtt újszerű szakmai kihívásokkal is kénytelenek voltak szembesülni. A tanulmány ezen elvárások és kihívások rendszerét vizsgálja, amelyek nyomán 2020-ban egy kivételes laborprojekt indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium elnevezéssel. Szomorú apropó, hogy külső körülmények miatt a rendkívül értékes munkát az elkötelezett szakmai team két év után kénytelen befejezni, félbehagyni.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(84) "On the Margins of the Short Life of the National Laboratory of Security Technologies" ["hu_HU"]=> string(85) "A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium rövid működésének margójára" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(64) "The Role of Technological Innovation in Creating Modern Security" ["hu_HU"]=> string(73) "A technológiai innováció szerepe a modern biztonság megteremtésében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(33) "Christián László, Erdős Ákos" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8244) ["email"]=> string(27) "christian.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6674) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9809-4890" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Christián" ["hu_HU"]=> string(10) "Christián" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#799 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8243) ["email"]=> string(21) "erdos.akos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6674) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9805-3511" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(91) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Vám- és Pénzügyőri Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(36) "

püőr. őrnagy, tanársegéd

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Erdős" ["hu_HU"]=> string(6) "Erdős" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Ákos" ["hu_HU"]=> string(5) "Ákos" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "biztonság" [1]=> string(16) "magánbiztonság" [2]=> string(14) "közbiztonság" [3]=> string(11) "innováció" [4]=> string(48) "Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(9) "securtity" [1]=> string(16) "private security" [2]=> string(15) "public security" [3]=> string(10) "innovation" [4]=> string(44) "National Laboratory of Security Technologies" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#771 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27696) ["id"]=> int(5324) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6674) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#806 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6663) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:53" ["primaryContactId"]=> int(8225) ["sectionId"]=> int(130) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6539) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3474) "Balga, Jozef (2018): A biztonság a jogállamiság védelmének pillére. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A XXI. század biztonsági kihívásai. Pécs: Magyar Rendészettudományi Társaság Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. 33–38. Boda József et al. szerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus. Christián László – Lippai Zsolt Sándor (2021): Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Zágon – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás”: Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat. 17–30. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1 Finszter Géza (2018): Rendészettan. Budapest: Dialóg Campus. Keszey Tamara – Zsukk János (2017): Az új technológiák fogyasztói elfogadása. A magyar és nemzetközi szakirodalom áttekintése és kritikai értékelése. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 48(10), 38–47. Online: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.10.05 Lippai Zsolt Sándor – Fekete Tamás (2020): 1995–2015 Egyiptom – Többnemzeti Erők és Megfigyelők, Magyarország 20 éves szerepvállalása. Szakmai Szemle, 18(4), 85–105. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2020): A biztos jövő egyeteme 2020–2025. Budapest: Nemzeti özszolgálati Egyetem. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/intezmenyfejlesztesi-terv-2020-2025.pdf Plan, Do, Check, Act – ISO/IEC 27001: 2013 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements. Teke András (2014): A „biztonsági auditok” kockázatkezelési kockázata. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Tanulmányok a „Biztonsági kockázatok – rendészeti válaszok” című tudományos konferenciáról. Pécs: Magyar Rendészettudományi Társaság Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. 25–33. Online: https://www.pecshor.hu/periodika/XV/teke.pdf Teke András (2018): Az emberi biztonság és a „klasszikus biztonságfelfogás” viszonyrendszere. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A XXI. század biztonsági kihívásai. Pécs: Magyar Rendészettudományi Társaság Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. 25–32. Online: https://www.pecshor.hu/periodika/XX/teke.pdf Jogforrások - 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról - 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat a 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról - 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről 1891/2021. (XII. 13.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról Európai Bizottság: A Bizottság közleménye – A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia. COM(2020) 605 final. (2020. július 24.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/? uri=CELEX:52020DC0605&from=HU Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/ 1896 rendelete (2019. november 13.) az Európai Határ-és Parti Őrségről, valamint az 1052/ 2013/EU és az (EU) 2016/ 1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "95-117" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(963) "

A person’s sense of security is significantly influenced by the security of his/her environment and the extent to which he or she feels secure in the environment in which he or she lives, works or studies. Safety is one of the most important needs that everyone expects, as much as food or health. Law enforcement agencies, with the involvement of the civil and market sectors, are able to explore and implement ideas that can make a significant contribution to
increasing the individual’s sense of security. If the borders are secure, the country is secure, if the country is secure, the communities are secure and if the communities are secure, the institutions are secure and, in addition, the individual feels secure, and this logic also applies in reverse. When the National Laboratory for Security Technologies was set up, the Secure Country Secure Border sub-project took on the largest share of the above objectives, as stated in its name.

" ["hu_HU"]=> string(1089) "

Egy személy biztonságérzetét jelentősen befolyásolja környezete biztonsága, illetve az a tény, hogy ő maga mennyire érzi biztonságosnak azt a miliőt amelyben él, dolgozik, tanul. A biztonság a mindenki által elvárt legfontosabb szükségletek egyike, hasonlóan magas szintű elvárás, mint az étkezés vagy az egészség. A rendészeti szervek a civil, piaci szféra bevonásával képesek olyan elgondolások kutatására, megvalósítására, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az egyén biztonságérzetének növeléséhez. Ha biztonságosak a határok, akkor biztonságos az ország, ha biztonságos az ország, akkor biztonságosak a települések, és ha biztonságos a település, akkor biztonságosak az egyes intézmények és azon felül az egyén is biztonságban érzi magát, és ez a logikai sorrend fordítva is igaz. A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium létrejöttekor a Biztonságos Ország Biztonságos Határ alprojekt a fenti célok közül nevében foglaltaknak megfelelően a legnagyobb részt vállalta magára.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(90) "The National Laboratory for Security Technologies Secure Country Secure Border Sub-project" ["hu_HU"]=> string(101) "A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium Biztonságos Ország Biztonságos Határ alprojekt" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(60) "Vájlok László, Balla József, Bartus Gábor, Vedó Attila" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(4) { [0]=> object(Author)#826 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8223) ["email"]=> string(24) "vajlok.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6663) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4255-5808" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Vájlok" ["hu_HU"]=> string(7) "Vájlok" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#827 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8224) ["email"]=> string(23) "balla.jozsef@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6663) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6113-5350" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Balla" ["hu_HU"]=> string(5) "Balla" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "József" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#819 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8225) ["email"]=> string(23) "bartus.gabor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6663) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3292-9087" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Bartus" ["hu_HU"]=> string(6) "Bartus" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#814 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8226) ["email"]=> string(22) "vedo.attila@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6663) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7382-5001" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Vedó" ["hu_HU"]=> string(5) "Vedó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "biztonság" [1]=> string(6) "határ" [2]=> string(5) "drón" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(5) "drone" [1]=> string(6) "border" [2]=> string(8) "security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#821 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27701) ["id"]=> int(5325) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6663) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Fejlesztések és fejlesztési víziók az önkormányzati rendészet területén Biztonságos Település alprojekt

Bacsárdi József, Christián László, Hermann Gábor, Lippai Zsolt, Veress Zoltán
doi: 10.32577/mr.2022.4.7
119-138.
object(Publication)#830 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6679) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-05 12:24:47" ["primaryContactId"]=> int(8254) ["sectionId"]=> int(130) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6555) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3062) "Bacsárdi József – Christián László (2017): Hol tart jelenleg az önkormányzati rendészet? In Christián László (szerk.): Rendészettudományi kutatások: Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. Budapest: Dialóg Campus. 27–38. Bartus Gábor – Monostori Katalin – Szabó Miklós (2005): A fejlesztéspolitikai intézkedések teljes társadalmi költségeinek becslése. Budapest: TÁRKI Rt. Online: https://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a767.pdf Christián László (2011): A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség. Győr: UNIVERSITAS-Győr. Christián László (2019): A vidékbiztonság szereplői és együttműködésük. Rendőrségi Tanulmányok, 2(1), 124–143. Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika. Christián László – Hermann Gábor (2018): Önkormányzati rendészet – közterület-felügyelet – gyakorlati problémái a fővárosi kétszintű igazgatásból adódóan, valamint az önkormányzati rendészet jövőjét meghatározó problémák tágabb aspektusai és azokra adott megoldási javaslatok. Magyar Rendészet, 18(4), 61–90. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2018.4.4 Finszter Géza (1990): A magyar rendőrség válsága. Belügyi Szemle, 28(6), 3–13. Finszter Géza (2009): Közbiztonság és jogállam. Jog ‒ Állam ‒ Politika, 1(3), 173–196. Komáromi István (1990): Kísérlet az önkormányzati rendőrség megvalósítására. Belügyi Szemle, 28(8), 18–23. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal között létrejött GF/JSZF/872/1/2020. iktatószámú megállapodás Pálinkás Jenő (2016): Vállalati jövőkép – küldetés – kockázat. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 37(3), 48–54. Online: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2006.03.05 Rixer Ádám (2020): A rendészet átalakulása a mai Magyarországon. Új Magyar Közigazgatás, 13(4), 40–49. Szilágyi Zoltán – Veres Zoltán (2007): A marketing alapjai. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Jogforrások Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól - 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról - 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről - 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról - 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról - 25/1980. (VI.27.) MT rendelet a mezőgazdasági őrszolgálatról - 3/1983. (I. 29.) MT rendelet a fővárosi közterület-felügyeletről - 16/1984. (III. 18.) MT rendelet a közterület-felügyeletről - 8/1996. (II. 23.). számú AB határozata Gyula Város Önkormányzatának 20/1993. (IV. 19.) rendelete" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "119-138" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(556) "

In recent years, a series of researches on municipal law enforcement have been carried out to identify anomalies and problems in the field of local law enforcement. Some of the problems identified can be addressed at the level of law enforcement with appropriate professional support, for which the partial results of the sub-project “Safe Municipalities”, a sub-project of the National Laboratory for Security Technologies, provide a good basis. In order to make use of these partial results, it is essential to draw up a vision for the future.

" ["hu_HU"]=> string(587) "

Az elmúlt években önkormányzati rendészeti kutatássorozat keretében feltártuk az önkormányzati rendészet területén jelen lévő anomáliákat, problémákat. A feltárt problémák egy része megfelelő szakmai támogatással, jogalkalmazói szinten kezelhető, amihez a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium alprojektjeként a „Biztonságos Települések” alprojekt keretében létrejött részeredmények megfelelő alapot szolgáltatnak. Ahhoz, hogy e részeredmények hasznosulni tudjanak, egyfajta jövőbeli vízió felvázolása elengedhetetlen.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(29) "Safe Municipality Sub-project" ["hu_HU"]=> string(34) "Biztonságos Település alprojekt" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Developments and Development Visions in the Field of Municipal Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(81) "Fejlesztések és fejlesztési víziók az önkormányzati rendészet területén" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(84) "Bacsárdi József, Christián László, Hermann Gábor, Lippai Zsolt, Veress Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(5) { [0]=> object(Author)#839 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8254) ["email"]=> string(25) "jozsef.bacsardi@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5375-3936" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(167) "

Dr. Bacsárdi József PhD, jegyző, Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal. József Bacsárdi, PhD, Town Clerk of Joint Local Governmental Office of Bábolna

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Bacsárdi" ["hu_HU"]=> string(9) "Bacsárdi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "József" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#838 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8255) ["email"]=> string(27) "Christian.Laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9809-4890" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(533) "

Dr.  habil.  Christián  László  r.  dandártábornok,  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  Rendészettudományi  Kar  Magánbiztonsági  és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes. László Christián, PhD, habil, Police Brigadier-General, University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Private Security and Municipial Policing, Vice Rector, Associate Professor, Head of Department

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Christián" ["hu_HU"]=> string(10) "Christián" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#842 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8256) ["email"]=> string(21) "hermann.gabor@paty.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-8841-9986" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(299) "

Hermann Gábor, biztonsági szervező, okleveles településbiztonsági menedzser, a Pátyi Polgármesteri Hivatal önkormányzati rendészeti vezetője. Gábor Hermann, security organizer, certified municipality security manager, head of municipal law enforcement at the Páty Mayor's Office

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Hermann" ["hu_HU"]=> string(7) "Hermann" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#846 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8253) ["email"]=> string(23) "Lippai.Zsolt@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4211-2249" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Lippai" ["hu_HU"]=> string(6) "Lippai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [4]=> object(Author)#845 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8257) ["email"]=> string(25) "dr.veres.zoltan@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6132-0839" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(393) "

Dr. Veres Zoltán PhD, megyei jegyző, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal; megbízott oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék. Zoltán Veres, PhD, Leader of the Office of Local Government of Komárom-Esztergom County; lecturer, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law, Department of Financial Law.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Veress" ["hu_HU"]=> string(6) "Veress" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(49) "Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriuma" [1]=> string(21) "településbiztonság" [2]=> string(26) "önkormányzati rendészet" [3]=> string(7) "vízió" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(45) "National Laboratory for Security Technologies" [1]=> string(14) "urban security" [2]=> string(18) "municipal policing" [3]=> string(6) "vision" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#840 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27702) ["id"]=> int(5326) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6679) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#831 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6700) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-05 12:25:26" ["primaryContactId"]=> int(8281) ["sectionId"]=> int(130) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6576) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2024) "Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika Kiadó. Christián László – Rottler Violetta (2019a): A biztonság megteremtésének új megközelítése: komplementer rendészet. In Igenyes Ladislav – Varhol, Dávid (szerk.): „Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4”. Pozsony: [k. n.]. 90–98. Christián László – Rottler Violetta: (2019b): A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet fogalomrendszere. In Christián László – Major László – Szabó Csaba (szerk.): Biztonsági vezetői kézikönyv. Budapest: Ludovika. 13–36. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.11.8 Christián László – Rottler Violetta (2021): Magánbiztonsági helyzetértékelés 2019–2020. Glossa Iuridica, 8(1–2), 159–182. Fekete Gyula (1889): A rendészeti igazgatás és a centralisatio. Magyar Közigazgatás, 7(37), 1–2. Kovács Sándor (2008): Bűnmegelőzés a polgári biztonságvédelem területén. In Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin (szerk.): Védelmi és megelőző tevékenységek. Budapest: RTF. 110–126. Lippai Zsolt – Csaba Zágon (2021) The Borderline Between Private and Public Security. AARMS, 20(3), 5–19. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.3.1 Lippai Zsolt – Sallai János (2022): Helyet kér a rendészettudomány. Belügyi Szemle, 70(9), 1829–1852. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.9.6 Rottler Violetta (2019): Gondolatok a magánbiztonság köréből. Magyar Rendészet, 19(4), 81–95. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2019.4.6 Rottler Violetta – Kovács Sándor (2022): A magánbiztonság kezdetei és a magyar magánbiztonsági szektor fejlődése az első törvényi szintű szabályozásig. Belügyi Szemle, 70(3), 539–558. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.3.6 Sallai János (2015): Közigazgatás vagy rendészet? A Kiss Mihály kontra Falcsik Dezső vita 1896-ban. Magyar Rendészet, 15(3), 141–147. Szécsi György (1998): Bűnmegelőzés, vagy…? Belügyi Szemle, 46(12), 65–68." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "139-151" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(462) "

In our society, modernisation and digitalisation offer great opportunities for the public and private security services, but also create new challenges. In our study, we present the results of a quantitative research to find out the nature of the professional challenges that managers of different levels of the private security sector in Hungary are currently facing and the extent to which they feel these challenges are present in their daily practice.

" ["hu_HU"]=> string(1184) "

Jelenkori társadalmunkban a modernizáció és digitalizáció komoly lehetőségeket rejt magában a biztonságszolgáltatás különféle állami és piaci résztvevői számára, egyszersmind újszerű kihívásokat is teremt. Tanulmányunkban egy kvantitatív kutatás eredményeit mutatjuk be, amely során arra kerestük a választ, hogy Magyarországon a magánbiztonsági szektor piaci szereplőinek különböző szintű vezetői jelenleg milyen természetű szakmai kihívásokkal szembesülnek, illetve milyen súlyúnak érzik ezek jelenlétét a napi gyakorlatban. A kutatásban összesen 45 fő (n = 45) vagyonvédelmi feladatokat ellátó vezető vett részt. A válaszadók többsége (40,0%) az ipari szektor valamely meghatározó piaci vállalatánál tölt be vezető beosztást. A kutatás eredményei szerint, a vizsgálatban részt vevő biztonsági vezetők körében általánosságban a legnagyobb terhet az általuk vezetett munkavállalók irányítása jelenti, illetve a humán erőforrás minősége, képességeinek és tudásának hiányosságai képezik a legnagyobb szakmai kihívást, valamint kockázatot a mindennapi munkavégzés során.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(28) "Safe Institution Sub-project" ["hu_HU"]=> string(34) "Biztonságos intézmény alprojekt" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Current Challenges and Risks for Private Security in the Age of Digitalisation" ["hu_HU"]=> string(95) "Aktuális kihívások és kockázatok a magánbiztonság területén a digitalizáció korában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(43) "Erdős Ákos, Rottler Violetta , Kiss Lehel" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#843 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8281) ["email"]=> string(21) "erdos.akos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6700) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(582) "

Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék; PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola. Fg.  Major,  Assistant  Lecturer,  University  of  Public  Service,  Faculty  of  Law  Enforcement,  Department  of  Customs and Finance Guards, PhD student, Doctoral School of Law Enforcement,  e-mail: erdos.akos@uni-nke.hu

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Erdős" ["hu_HU"]=> string(6) "Erdős" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Ákos" ["hu_HU"]=> string(5) "Ákos" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#854 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8282) ["email"]=> string(27) "rottler.violetta@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6700) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6695-8102" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(548) "

Dr. Rottler Violetta PhD, rendőr őrnagy, egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, Police Major, Assistant Lecturer, University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Private Security and Local Governmental Law Enforcement, e-mail: rottler.violetta@uni-nke.hu, orcid-azonosító: https://orcid.org/0000-0002-6695-8102

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Rottler" ["hu_HU"]=> string(7) "Rottler" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Violetta " ["hu_HU"]=> string(9) "Violetta " } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#836 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8283) ["email"]=> string(23) "Lehel.Kiss@hu.bosch.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6700) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(421) "

Kiss Lehel, biztonsági vezető, okleveles rendészeti igazgatásszervező, okleveles munkavédelmi és tűzvédelmi szakember, Robert Bosch Elektronika Kft., security manager, Law Enforcement Administration Manager, certified occupational safety and fire protection specialist, e-mail:  e-mail: Lehel.Kiss@hu.bosch.com

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Kiss" ["hu_HU"]=> string(4) "Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Lehel" ["hu_HU"]=> string(5) "Lehel" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "biztonság" [1]=> string(16) "magánbiztonság" [2]=> string(11) "kihívások" [3]=> string(11) "kockázatok" [4]=> string(21) "kérdőíves kutatás" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(8) "security" [1]=> string(16) "private security" [2]=> string(10) "challenges" [3]=> string(5) "risks" [4]=> string(20) "questionnaire survey" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#853 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27704) ["id"]=> int(5327) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6700) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészeti felsőoktatás

object(Publication)#808 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5824) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:56" ["primaryContactId"]=> int(7129) ["sectionId"]=> int(92) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5700) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4516) "Anderson, Lorin W. – Krathwohl, David R. (2001): A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy. New York: Longman. Berardo, Kate – Deardorff, Darla K. szerk. (2012): Building Cultural Competence: Innovative Activities and Models. Stirling: Stylus. Bloom, Benjamin S. szerk. (1956): Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKay. Borszéki Judit (2017): A határrendészeti tisztképzés negyedszázada egy nyelvtanár szemével. In Varga János (szerk.): A határrendészeti tisztképzés negyedszázada. Budapest: Dialóg Campus. 89–99. Borszéki Judit (2021): Képzési és kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés, 21. századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban. Belügyi Szemle, 69(5), 751–780. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.5.3 Byram, Michael (2021): Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence: Revisited. Clevedon: Multilingual Matters. Online: https://doi.org/10.21832/9781800410251 Deardorff, Darla K. (2006): Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internalization. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241–266. Online: https://doi.org/10.1177/1028315306287002 Deardorff, Darla K. (2011): Assessing Intercultural Competence. New Directions for Institutional Research, (149), 65–79. Online: https://doi.org/10.1002/ir.381 Gregersen-Hermans, Jeanine – Pusch, Margaret D. (2012): How to Design and Assess an Intercultural Learning Experience. In Berardo, Kate – Deardorff, Darla K. (szerk.): Building Cultural Competence. Stirling: Stylus. 23–41. Hennessy, Stephen M. (1999): Thinking Cop – Feeling Cop: A Study in Police Personalities. Palo Alto: Center for Applications of Psychological Types. Hennessy, Stephen M. (2002): Cultural Awareness Training for Police in the United States: A Look at Effective Methodologies. In Leenen, Wolf R. (szerk.): Enhancing Intercultural Competence in Police Organizations. Münster: Waxmann. 117–130. Kovács Éva (2020): The Experiences of Running “Advanced Technical English” Courses for Engineering Students at Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering. Biztonságtudományi Szemle, 3(1), 65–78. Law Enforcement Personality Profile (LEPP) LLC.: Law Enforcement Personality Profile. 2018. Online: https://law-enforcement-personality-profile.com Mishan, Freda – Timmis, Ivor (2015): Materials Development for TESOL. Edinburgh: Edinburgh University Press. Online: https://doi.org/10.1515/9780748691371 Myers, Isabel B. – Briggs, Katharine C. (1976): Myers–Briggs Type Indicators, Form G. Mountain View: Consulting Psychologists Press. Nagy György (2019): Towards Intercultural Competence: A Model-Based Framework for Improving ESOL Learners’ Cultural Content Knowledge. In Mishan, Freda (szerk.): ESOL Provision in the UK and Ireland: Challenges and Opportunities. Oxford: Peter Lang. 341– 360. Online: https://doi.org/10.3726/b13398 Nagy György (2021): Towards Intercultural Competence: Fostering ESOL Learners’ Intercultural Competence in Ireland through Learning Materials. In Szabó Csaba – Molnár Dániel (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége. 265–632. Online: https://doi.org/10.23715/SDA.2021.2.2 National Standards in Foreign Language Education Project (2015): World-Readiness Standards for Learning Languages. Alexandria: American Council on the Teaching of Foreign Languages. Uricska Erna (2020): Közösségi rendészet – közösségi oldalak? Elméleti háttér és a rendészeti digilektus fogalmának bevezetése. Magyar Rendészet, 20(2), 153–168. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.2.8 Ürmösné Simon Gabriella (2017): A Case Study Based on a Spontaneous Discourse of Greek-Hungarian Bilinguals in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. Magyar Rendészet, 17(4), 193–210. Ürmösné Simon Gabriella – Barnucz Nóra (2020): Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus múltbeli és jelenlegi tevékenységei, valamint a jövő perspektívája az NKE Rendészettudományi Karán. In Bocz Zsuzsanna – Besznyák Rita (szerk.): Porta Lingua 2020. Szaknyelvoktatás és -kutatás nemzetközi kontextusban. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról. Budapest: SZOKOE. 293–308. Online: https://doi.org/10.48040/PL.2020.24" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "153-169" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2022.4.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1776) "

Learning about different cultures is part of language learning, and it is particularly important in the case of students learning languages for law enforcement. As future law enforcement professionals, students will encounter not only the cultures of Hungarian and foreign law enforcement organisations, but also the cultures of Hungarian and foreign citizens, victims, offenders, and even the media. Students should therefore be provided with as many intercultural learning opportunities as possible to enable them to interact effectively and appropriately with people of different cultural backgrounds, in other words, in an intercultural competent way. This study argues that developing law enforcement students’ intercultural
competence requires a specific approach because their mindset is different from that of the “average” language learner. When receiving information, the majority of law enforcement students (and professionals) tend to focus on specific information rather than associated information; and they are likely to base their decisions on facts rather than emotions. This needs to be taken into account when devising learning materials of intercultural aspects: texts/
pictures and tasks should address the head (logic) rather than the heart (emotions). The aim of this study is to propose a methodological model for developing law enforcement students’ intercultural competence with their unique mindset in mind. The model emphasises the pivotal
role of a) activity setups, b) learning materials based on the S.M.A.R.T (specific, measurable, acceptable, realistic and time) format, and c) activity debriefings. This model may be applied not only in language teaching, but also in other contexts of law enforcement education.

" ["hu_HU"]=> string(1957) "

A különböző kultúrák megismerése része az idegennyelv-tanulásnak, és különösen fontos a rendészeti szaknyelvet tanuló hallgató esetében. A leendő rendészeti szakember nemcsak a magyar és a külföldi rendészeti szakma kultúrájával találkozik, hanem a hazai és a külföldi állampolgárok, sértettek, elkövetők, sőt a média kultúrájával is. Ezért minél több interkulturális tanulási lehetőséget kell biztosítani a hallgatónak, annak érdekében, hogy hatékonyan és megfelelően, azaz interkulturálisan kompetens módon tudjon majd érintkezni a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberekkel. Ez a tanulmány arra világít rá, hogy a rendészeti hallgató interkulturális kompetenciájának fejlesztése speciális megközelítést kíván, mert gondolkodásmódja eltérhet az „átlag” nyelvtanulóétól. A rendészeti hallgatók (és szakemberek) többsége információbefogadás során főként konkrét információra összpontosít, mintsem egyéb társított információkra; döntését pedig leginkább tényekre alapozza az érzelmek helyett. Ezt célszerű figyelembe venni az interkulturális érintkezéseket feldolgozó tananyagok készítésénél: többnyire a fejet (gondolatokat) célzó szövegeket/képeket és feladatokat ajánlott alkalmazni, és kevésbé a szívet (érzelmeket) megszólítókat. A tanulmány célja, hogy a rendészeti hallgató interkulturális kompetenciájának fejlesztésére egy olyan módszertani modellt javasoljon, amely figyelembe veszi a hallgatók többségére jellemző gondolkodásmódot. A modell kiemeli a) a felvezető feladatok fontosságát, b) a specifikus, mérhető, alkalmas, realisztikus és tervezhető (S.M.A.R.T.) tananyag jelentőségét és c) a levezető beszélgetések fontosságát. Ez a modell nemcsak az idegennyelv-oktatásban alkalmazható, hanem a rendészettudomány más oktatási kontextusában is.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(80) "The Mindset of Law Enforcement Students, and Developing Intercultural Competence" ["hu_HU"]=> string(91) "A rendészeti hallgató gondolkodásmódja és az interkulturális kompetencia fejlesztése" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Nagy György" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#822 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7129) ["email"]=> string(22) "nagy.gyorgy@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5824) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-8924-8947" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(98) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Idegennyelvi és Szaknyelvi lektorátus" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Nagy" ["hu_HU"]=> string(4) "Nagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "György" ["hu_HU"]=> string(7) "György" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(34) "idegennyelvi rendészeti szaknyelv" [1]=> string(28) "interkulturális kompetencia" [2]=> string(31) "rendészeti személyiségprofil" [3]=> string(19) "módszertani modell" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(37) "foreign languages for law enforcement" [1]=> string(24) "intercultural competence" [2]=> string(35) "law enforcement personality profile" [3]=> string(20) "methodological model" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#817 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27705) ["id"]=> int(5328) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5824) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Könyvismertetés és konferenciabeszámoló

A Sokszínű Kar konferencia IV. előadásai

Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann
doi: 10.32577/mr.2022.4.10
171-186.
object(Publication)#794 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6623) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:55" ["primaryContactId"]=> int(8163) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6499) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8166) "Aknai Dóra Orsolya – Czékmán Balázs – Fehér Péter (2021): Kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások használata és készítése az iskolában. In Maisch Patricia – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia – Szekeres Nikoletta – Szűcs-Rusznak Karolina (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. VII. Pécs: PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. 150–156. Online: https://nevtudphd.pte.hu/sites/nevtudphd.pte.hu/files/oldal_mo/itti_vii.pdf Bacsó Bernadett (2022): SWaPOL – Szociális Munka és Rendészet – A szociális munka és rendészet szakmai továbbképzése. Belügyi Szemle, Nemzetközi Rendészeti Figyelő VI. 1471–1489. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.7.7 Barnucz Nóra (2020): A kiterjesztett valóság alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre. Educatio, 29(4), 644–652. Online: https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.4.9 Berki Antal – Nyitrai Endre (2021): Mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei – okos város, okos rendőrség. Rendőrségi Tanulmányok, 3(1), 4–47. Online: https://doi.org/10.53304/RT.2021.3.1 Borszéki Judit (2017): A határrendészeti tisztképzés negyedszázada egy nyelvtanár szemével. In Varga János (szerk.): A határrendészeti tisztképzés negyedszázada. Budapest: Dialóg Campus. 87–99. Online: http://real.mtak.hu/107439/1/AhatarrendeszetitisztkepzesnyelvtanarBorszeki.pdf Christián László – Lippai Zsolt (2021): Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Zágon – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás.” Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat. 17–30. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1 Dominek Dalma Lilla – Barnucz Nóra (2022): The Educational Methodology of Flow at the University of Public Service. Practice and Theory in Systems of Education, 1(17), 1–7. Jasenszky Nándor – Regényi Kund Miklós – Lippai Zsolt (2021): A biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból. Nemzetbiztonsági Szemle, 9(4), 3–17. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2021.4.1 Kovács Éva (2021): The Experiences of Running “Advanced Technical English” Courses for Engineering Students at Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University. Biztonságtudományi Szemle, 3(1), 65–78. Online: https://epa.oszk.hu/04100/04186/00009/pdf/EPA04186_biztud_szemle_2021_01_065-078.pdf Kovács Éva – Kovács Tibor (2022): Identification and Authentication Potentials Based on Limited Biometric Data. In Kovács, Tünde Anna – Nyikes, Zoltán – Fürstner, Igor (szerk.): Security-Related Advanced Technologies in Critical Infrastructure Protection: Theoretical and Practical Approach. Heidelberg: Springer Netherlands. 391–404. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_34 Lippai Zsolt – Thieme-Eső Milán (2020a): A szállodák elleni terrortámadások elkövetésének módszerei. Szakmai Szemle, 18(2), 75–95. Online: http://real.mtak.hu/121873/1/2020_2_szam.pdf Lippai Zsolt – Thieme-Eső Milán (2020b): A szállodák, mint „puha célpontok”. In Csaba Zágon – Szabó Andrea (szerk.): Közös kihívások – egykor és most. Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat. 160–183. Online: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2020.1.9 Lippai Zsolt (2021): Az elmosódó határvonalak margójára. Szakmai Szemle, 1. 150–165. Online: http://real.mtak.hu/124448/1/2021_1_szam.pdf Lippai Zsolt – Thieme-Eső Milán (2022): Puha célpontból kemény célpont. In Jakab Bálint – Mezőfi Nóra – Németh Kornél – Péter Erzsébet (szerk.): VI. Turizmus és biztonság nemzetközi tudományos konferencia. Tanulmánykötet, Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ 7-16. Mátyás Szabolcs (2020): A Kárpát-medence talentumföldrajza. Debrecen: M. Sz. és Társa. Online: http://real.mtak.hu/116912/1/AKarpat-medencetalentumfoldrajza.pdf Mátyás Szabolcs (2022): Magyar talentumok a Nobel-díj közelében. Debrecen: M. Sz. és Társa. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/137629 Nagy Ádám Ferenc – Freyer Tamás (2022): Rendvédelmi dolgozók fizikai teljesítményének fejlesztési lehetőségei fizikai érterápiás készülékkel, BEMER érterápiával. Belügyi Szemle, 70(10), 1995–2009. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.10.4 Nagy György (2021): Towards Intercultural Competence: Fostering ESOL Learners’ Intercultural Competence in Ireland through Learning Materials. In Szabó Csaba – Molnár Dániel (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae. Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége. 265–632. Online: http://real.mtak.hu/127018/1/Doktorikotet2021_II.kotet_0602_VEGLEGES.pdf Nyitrai Endre (2022): A magyar nemzeti adatvagyon jelentősége a bűnüldöző szervek munkája során. Információs Társadalom, 22(1), 67–80. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.4 Regényi Kund – Jasenszky Nándor – Lippai Zsolt (2022): The Concept of Security Awareness, Its Development from the Point of View of National Security, Counter-Terrorism, and Private Security. Belügyi Szemle, 70(1), 123–137. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2022.1.7 Sallai János – Borszéki Judit (2022): A nemzetközi rendőri együttműködés kezdetei. Belügyi Szemle, 70(5), 983–1003. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.6 Sivadó Máté (2021): Női alkohol-és drogrehabilitáció a Hajnalcsillagban COVID-19 idején. Belügyi Szemle, 69(3. ksz.), 74–95. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.3.5 Szabó Anikó – Kovács Éva (2021): A személy- és vagyonőrök objektumspecifikus fejlesztési terve (IDPS) MOP-kiterjesztéssel. Magyar Rendészet, 21(3), 139–154. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2021.3.10 Szekrényesné Rádi Éva (2022): Az interkulturális gazdasági kommunikáció kihívásai a 21. század elején. In Bocz Zsuzsanna – Besznyák Rita (szerk.): Porta Lingua Budapest: SZOKOE. 2022/1. 159–167. Online: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.16 Szűts Zoltán – Yoo Jinil (2013): A kiterjesztett valóság térhódítása. Információs Társadalom, 13(2), 58–67. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.2.4 Ürmösné Simon Gabriella (2012): Egynyelvűek kommunikációja a nemek tükrében. In Fülöp Péter (szerk.): Tavaszi Szél 2012 Konferencia: Konferenciakötet. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ). 1–12. Online: https://doi.org/10.23715/SDA.2020.2.3 Ürmösné Simon Gabriella (2015): Érák, szubkultúrák, szocializáció, férfi-kontra női agy a gendernyelvészet tükrében. Magyar Rendészet, 15(2), 151–161. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/107822 Ürmösné Simon Gabriella (2017): A Case Study Based on a Spontaneous Discourse of Greek–Hungarian Bilinguals in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. Magyar Rendészet, 17(4), 193–210. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/107804 Ürmösné Simon Gabriella – Barnucz Nóra (2020): Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus múltbeli és jelenlegi tevékenységei, valamint a jövő perspektívája. In Bocz Zsuzsanna – Besznyák Rita (szerk.): Porta Lingua. Budapest: SZOKOE. 293–307. Online: https://doi.org/10.48040/PL.2020.24 Ürmösné Simon Gabriella – Kovács Éva (2022): Az online oktatás hatékonysága a Rendészettudományi Karon az oktatók és a hallgatók szemüvegén keresztül – egy hybrid kutatás eredményei. Védelem Tudomány, 7(1), 191–219. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/VII/1/09-urmosne-kovacs.pdf Ürmösné Simon Gabriella – Kovács Éva – Kudar Mariann (2022): A Sokszínű Kar III. Konferencia tudományos előadásai dióhéjban. Magyar Rendészet, 22(1), 239–251. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.1.16" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "171-186" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(738) "

The study briefly presents the presentations of the fourth event of the conference series of the multidisciplinary Colourful Faculty. The presented themes of the conference were narcotics, child-friendly methods for interrogations, law enforcement collaboration, crime scene investigation, private security and the securing of sport events, innovation, critical infrastructure and the artificial intelligence. Further themes included law enforcement practical training, usufruct and ownership, police dogs, biometrics, Hungarian nominees for the Nobel Prize, e-investigation, intercultural communication, identification, forensic handwriting and serial fraud. In addition, interrogations on the spot also colourised the conference.

" ["hu_HU"]=> string(815) "

A tanulmány a Sokszínű Kar multidiszciplináris konferenciasorozat negyedik rendezvényének a prezentációit mutatja be kivonatolt módon. A konferencián olyan témakörök kaptak helyet, mint a kábítószerek, a gyermekbarát kihallgatási módszerek, a rendészeti együttműködés, a bűnügyi helyszínelés, a magánbiztonság és a sportrendezvények biztosítása, az innováció, a kritikus infrastruktúra, valamint a mesterséges intelligencia. A rendvédelmi gyakorlati képzés, a haszonélvezeti és a tulajdonjog, a szolgálati kutyák, a biometria, a Nobel-díjra jelöltek, az e-nyomozás, az interkulturális kommunikáció, a személyazonosítás, az igazságügyi írásvizsgálat, a sorozatcsalás és a helyszíni kihallgatások témái szintén a konferenciát színesítették.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(56) "The Presentations of the Colourful Faculty Conference IV" ["hu_HU"]=> string(44) "A Sokszínű Kar konferencia IV. előadásai" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(55) "Ürmösné Simon Gabriella, Kovács Éva, Kudar Mariann" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8164) ["email"]=> string(26) "simon.gabriella@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6623) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9284-9578" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(12) "NKE-RTK ISZL" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(16) "Ürmösné Simon" ["hu_HU"]=> string(16) "Ürmösné Simon" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Gabriella" ["hu_HU"]=> string(9) "Gabriella" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#802 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8163) ["email"]=> string(18) "kovacse@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6623) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3295-9243" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE-RTK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kovács" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Éva" ["hu_HU"]=> string(4) "Éva" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#801 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8165) ["email"]=> string(24) "kudar.mariann@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6623) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0552-9272" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(12) "NKE-RTK ISZL" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Kudar" ["hu_HU"]=> string(5) "Kudar" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mariann" ["hu_HU"]=> string(7) "Mariann" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(19) "rendészettudomány" [1]=> string(16) "magánbiztonság" [2]=> string(12) "narkotikumok" [3]=> string(12) "kihallgatás" [4]=> string(11) "innováció" [5]=> string(9) "biometria" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(15) "law enforcement" [1]=> string(16) "private security" [2]=> string(9) "narcotics" [3]=> string(13) "interrogation" [4]=> string(10) "innovation" [5]=> string(10) "biometrics" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#798 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27706) ["id"]=> int(5329) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6623) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#810 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(6594) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:55" ["primaryContactId"]=> int(8127) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6470) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "187-192" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(29) "

konferenciabeszámoló

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Rottler Violetta" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(105) "A Nemzetközi Magánnyomozó Szövetség XIII. éves közgyűlése és szakmai tudományos tanácskozása" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#832 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8127) ["email"]=> string(29) "dr.rottlervioletta3@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6594) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6695-8102" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(117) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(26) "

tanársegéd, 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Rottler" ["hu_HU"]=> string(7) "Rottler" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Violetta" ["hu_HU"]=> string(8) "Violetta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(22) "Konferenciabeszámoló" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#833 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27707) ["id"]=> int(5330) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6594) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A magyar büntetés-végrehajtási intézményrendszer jublileumára

object(Publication)#180 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6651) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:54" ["primaryContactId"]=> int(8204) ["sectionId"]=> int(131) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6527) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1885) "Biblia magyarázó jegyzetekkel (2014). Revideált új fordítás. Budapest: Kálvin. Buzás Gábor (2018): Rendészet – katonai rendészet. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 6(2), 25–50. Czenczer Orsolya (2006): A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége. A büntetések végrehajtásának egyes módozatai és intézményei a kezdetektől a rendszerváltásig (1989). Collega, 10(2–3), 84–93. Finszter Géza (2013): A rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Gájer László (2013): XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra). Doktori értekezés. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Online: https://doi.org/10.15774/PPKE.HTK.2013.002 Kálvin János (1991): Istitutio (Tanítás a keresztény vallásra). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Luther Márton (1906): A világi felsőségről. In Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházszervezői iratai III. kötet. Pozsony: Wigand. 399–410. Pál első levele Timóteushoz Salgó László (1994): Új típusú biztonság. Szeged: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Szamel Lajos (1992): A modern rendészet-fogalom és következményei. Rendészeti Tanulmányok, 1992/1. Szamel Lajos (1993): Jogállamság és rendészet. Rendészeti Szemle, 31(3), 8–9. Tihanyi Miklós (2017): Közrend, közbiztonság, rendészet a keresztény közgondolkodásban. Államtudományi Műhelytanulmányok 16. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/tihanyi-miklos-kozrend_-kozbiztonsag_-rendeszet-a-kereszteny-kozgondolkodasban.original.pdf Jogforrások - 13/2001. (V. 14.) AB Határozat - 1514. évi törvénycikkek, Előbeszéd - 1848. évi XXII. törvénycikk a Nemzeti Őrseregről - 44/2004. (XI. 23.) AB Határozat" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "193-202" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(518) "

Public safety is a state, a goal, that can be considered the ideal, or at least a liveable, acceptable state for a community. It is a state in which the community can live its daily life undisturbed, fulfilling its basic functions. The concept of public security is a modern product, but some of
its content elements have appeared in all ages, even before jurisprudential analysis. In my article, I show with the help of a few “snapshots” how we have arrived at the modern definitions of public safety.

" ["hu_HU"]=> string(529) "

A közbiztonság olyan állapot, cél, amely egy közösség számára ideálisnak, de legalább élhető, elfogadható állapotnak tekinthető. Állapot, amelyben a közösség zavartalanul élheti mindennapjait, teljesítheti alapvető funkcióit. A közbiztonság fogalma modern produktum, de egyes tartalmi elemei minden korban, már a jogtudományi elemzések előtt megjelentek. Cikkemben néhány „pillanatkép” segítségével mutatom be, hogy milyen úton jutottunk el a közbiztonság modern definícióihoz.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(81) "Public Safety as the Purpose of Law Enforcement from the Bible to the Present Day" ["hu_HU"]=> string(66) "A közbiztonság mint a rendészet célja a Bibliától napjainkig" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Búzás Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#772 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8204) ["email"]=> string(22) "buzas.gabor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6651) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(221) "

Dr. Buzás Gábor r. alezredes, adjunktus RTK Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszék, tanszékvezető. E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Búzás" ["hu_HU"]=> string(7) "Búzás" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(14) "közbiztonság" [1]=> string(6) "Biblia" [2]=> string(9) "katolikus" [3]=> string(11) "protestáns" [4]=> string(7) "közjó" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(13) "public safety" [1]=> string(5) "Bible" [2]=> string(8) "Catholic" [3]=> string(10) "Protestant" [4]=> string(11) "public good" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#796 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27708) ["id"]=> int(5331) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6651) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#815 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6653) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:54" ["primaryContactId"]=> int(8206) ["sectionId"]=> int(131) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6529) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2356) "Bánáti János – Belegi József – Belovics Ervin – Erdei Árpád – Farkas Ákos – Kónya István (2018): A büntetőeljárási törvény magyarázata. Budapest: HVG-ORAC. Fantoly Zsanett – Budaházi Árpád (2019): Büntető eljárásjogi ismeretek I. Budapest: Dialóg Campus. Farkas Ákos – Róth Erika (2000): Előadások a büntető eljárási jog köréből. Miskolc: Bíbor. Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja. 169–174. Online: https://www.pecshor.hu/periodika/XIX/sivado.pdf Herke Csongor (2019): A letartóztatás foganatosítása az új büntetőeljárási törvény tükrében. Börtönügyi Szemle, 38(3), 5–16. Lippai Zsolt (2021): A Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres biztonsági őrsége. Magyar Rendészet, 21(3), 29–42. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2021.3.2 Lippai Zsolt – Kaczvinszki Blanka (2021): A „másképp lesz holnap” ígérete. Belügyi Szemle, 69(2), 93–104. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.2.5 Nyitrai Endre (2018): Az interoperabilitási e-nyomozás alapjai. Belügyi Szemle, 66(10), 108–121. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.10.7 Nyitrai Endre (2021): A sorozat-bűncselekmények nyomozásának metodikája. Belügyi Szemle, 69(2), 31–47. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.2.2 Sivadó Máté (2017): Pozitív tendenciák az új pszichoaktív szerek ügyében?! In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Sivadó Máté – Lészkó Éva (2018): Beszámoló egy kerekasztal beszélgetésről. In Czene-Polgár Viktória – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat. 305–314. Tóth Mihály (1999): Vázlatok és szemelvények a büntető eljárásjog tanulmányozásához. Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Kar. Tóth Mihály (2001): A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. Budapest: KJK-KERSZÖV. Ürmösné Simon Gabriella (2019): Amazing Penal Institutions and the Dwelling Circumstances of the Inmates. Internal Security, 11(2), 179–190. Online: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8303" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "203-218" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.12" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(853) "

The prison organisation is a state armed law enforcement agency that performs unique, specific tasks defined in a separate law. Basically, we can think of the penitentiary organisation as the ultimate enforcer of the state’s criminal law needs, its main profile is the execution of prison sentences. However, it performs a much more colourful and multifaceted task. It is also responsible, among other things, for the execution – or more precisely, the execution – of arrests resulting from criminal proceedings, which are the most serious restrictions on personal liberty, a coercive measure under criminal procedure law, subject to judicial authorisation. In this study, we examine the impact of the pandemic on arrest trends in domestic prison institutions and the long-term impact on occupancy rates in the number of detainees arrested.

" ["hu_HU"]=> string(996) "

A büntetés-végrehajtási szervezet külön törvényben meghatározott, egyedi, sajátos feladatokat ellátó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvetően gondolhatunk a büntetés-végrehajtási szervezetre mint az állam büntetőjogi igényéből fakadó végső érvényesítőjére, amelynek fő profilja a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. Azonban ennél sokkal színesebb és sokrétűbb feladatot lát el. Többek között felelős a büntetőeljárásból fakadó letartóztatás végrehajtásáért – pontosabban foganatosításáért – is, amely nem más, mint a személyi szabadságot legsúlyosabban korlátozó, büntetőeljárásjogi, bírói engedélyhez kötött kényszerintézkedés. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy milyen hatással volt a pandémia a letartóztatás alakulására a hazai bv. intézetekben, és hosszú távon mit eredményezhet a telítettségre vonatkozóan a letartóztatott fogvatartottak számának növekedése.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(101) "Trends in the Number of Arrests in the Pandemic in the Security and Environmental Awareness Dimension" ["hu_HU"]=> string(122) "A letartóztatotti létszám alakulása a pandémia időszakában a biztonság és a környezettudatosság dimenziójában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Czenczer Orsolya" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#824 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8206) ["email"]=> string(27) "czenczer.orsolya@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6653) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-3318-6767" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(92) "National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Corrections" ["hu_HU"]=> string(93) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(63) "

correctional maior, associate professor, senior lecturer

" ["hu_HU"]=> string(67) "

bv őrnagy, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Czenczer" ["hu_HU"]=> string(8) "Czenczer" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Orsolya" ["hu_HU"]=> string(7) "Orsolya" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(6) "arrest" [1]=> string(8) "pandemic" [2]=> string(12) "overcrowding" [3]=> string(7) "prisons" [4]=> string(10) "statistics" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "letartóztatás" [1]=> string(9) "pandémia" [2]=> string(13) "telítettség" [3]=> string(16) "túlzsúfoltság" [4]=> string(24) "büntetés-végrehajtás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#835 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27709) ["id"]=> int(5332) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6653) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#820 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6650) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:54" ["primaryContactId"]=> int(8201) ["sectionId"]=> int(131) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6526) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(457) "Czuprák Ottó – Kovács Gábor (2017): A szervezetvezetés elmélete. Budapest: Dialóg Campus. Kovács Gábor (2014): A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok. Budapest: Dialóg Campus. Maxwell, John C. (2014): A vezetés 5 szintje – növeld befolyásod lépésről lépésre! Budapest: Üzleti Plusz Kft. Schweickhardt Gotthilf (2014): A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve. (h. n.): NKE Szolgáltató Kft." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "219-227" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.13" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(915) "

In this paper, the reader can learn about an important management function, the practical implementation of the organisation of management processes. In any well-regulated organisation, management processes work, each element of which has some impact on the performance of the organisation, and so is the Prison Service among others. In the management functions decision-making
is the most important, but it is not valuable on its own, if the delegation of tasks to the other elements of the organisation is not fully implemented. Nowadays, the role of organisation as a management function is becoming increasingly important in order to ensure that the human and material resources are in balance. Organisation is the process where the manager at relevant level plans the tasks to be carried out, transmits them to the people and coordinates their work. The study provides good practice in these tasks.

" ["hu_HU"]=> string(1025) "

Ebben a tanulmányban az olvasó egy fontos vezetői feladatról, a vezetési folyamatok megszervezésének gyakorlati megvalósításáról szerezhet ismereteket. Minden jól szabályozott szervezetben vezetési folyamatok játszódnak le, amelynek minden eleme valamilyen hatással van a szervezet teljesítményére, így van ezzel – többek között – a Büntetés-végrehajtási Szervezet is. A vezetési funkciók közül legfontosabb a döntés, de az önmagában semmit sem ér akkor, ha a feladatok átadása a szervezet többi eleme részére nem valósul meg teljeskörűen. Napjainkban a szervezés mint vezetési funkció rendkívüli módon felértékelődik, hiszen az a rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrások összhangjának megteremtésére irányul. A szervezés során az adott szintű vezető megtervezi a végrehajtandó feladatokat, eljuttatja azokat a végrehajtókhoz és összehangolja azok munkáját. A tanulmányból e feladatok jó gyakorlatát ismerheti meg az olvasó.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(107) "The Practical Implementation of Organisation as a Management Function, Good Practice in Conducting Meetings" ["hu_HU"]=> string(113) "A szervezés mint vezetési funkció gyakorlati megvalósítása, az értekezletek levezetésének jó gyakorlata" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Kovács Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#841 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8202) ["email"]=> string(23) "kovacs.gabor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6650) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1699-827X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(86) "niversity Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Management Science" ["hu_HU"]=> string(96) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(516) "

KOVÁCS Gábor, dr. habil. r. vezérőrnagy, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék. Gábor Kovács, PhD, police major general, professor and head of department, University Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Management Science, https://orcid.org/0000-0002-1699-827X, e-mail: kovacs.gabor@uni-nke.hu

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kovács" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(17) "szervezetvezetés" [1]=> string(18) "vezetési folyamat" [2]=> string(10) "szervezés" [3]=> string(19) "vezetési funkciók" [4]=> string(13) "értekezletek" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(25) "organisational management" [1]=> string(18) "management process" [2]=> string(12) "organisation" [3]=> string(20) "management functions" [4]=> string(8) "meetings" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#828 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27710) ["id"]=> int(5333) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6650) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#834 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6652) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:54" ["primaryContactId"]=> int(8207) ["sectionId"]=> int(131) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6528) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2817) "Csabai Bernadett (2021): A bántalmazott gyermekeket védi a rendőrség új kihallgatási módszere. B Cool Magazin, 2021. február 10. Online: https://bcoolmagazin.hu/a-bantalmazott-gyermekeket-vedi-a-rendorseg-uj-kihallgatasi-modszere/ Czenczer Orsolya (2009): Külföldi minták – honi tennivalók a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában. Börtönügyi Szemle, 28(1), 1–10. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02705/00077/pdf/EPA02705_bortonugyi_szemle_2009_1_001-010.pdf Czenczer Orsolya (2014): Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? Budapest: NKE Szolgáltató Kft. Czenczer Orsolya (2018): A gyermekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseinek vizsgálata a hazai büntetés végrehajtásban. In Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis – Acta Juridica et Politica (81). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 187–198. Fantoly Zsanett (2022): A különleges bánásmódról és a Barnahus-modellről. Jogtudományi Közlöny, 77(6), 243–251. Fődi Kitti (2020): Mi nem akarjuk bebizonyítani, hogy a gyermeket szexuálisan bántalmazták. 444.hu, 2020. február 15. Online: https://444.hu/2020/02/15/mi-nem-akarjuk-bebizonyitani-hogy-a-gyereket-szexualisan-bantalmaztak Gudbrandsson, Bragi (2018): Child-friendly and Multiagency Response to Child Abuse in Europe – The Case for Barnahus. Online előadás. Online: https://www.barnahus.eu/en/webinar/20-years-of-barnahus-featuring-bragi-gudbrandsson Handorsson, Olivia Lind (2020): A Barnahus Minőségi Előírások. Iránymutatások multidiszciplináris és intézmények közötti megoldásokról az erőszak kiskorú áldozatai és tanúi számára. 2020/02. Online: https://www.barnahus.eu/en/wp-content/uploads/2020/02/HU_StandardsSummary_FINAL.pdf Magyari Irma – Vári Vince (2020): A különleges bánásmód a büntetőeljárásban, fókuszban a gyermekkor. Magyar Rendészet, 20(4), 17–30. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.1 Roskó Dóra (2018): Barnahus – a gyermekbarát igazságszolgáltatásért. Jurátus, 2018. március 13. Online: https://juratus.elte.hu/barnahus-a-gyermekbarat-igazsagszolgaltatasert/ Serdült Viktória (2022): „Nem ígérhetjük meg, hogy a gyermeket csak egyszer fogjuk kihallgatni”. HVG, 2022. január 20. Online: https://hvg.hu/itthon/20220120_Mennyire_gyermekbarat_ma_az_igazsagszolgaltatas_Magyarorszagon Szojka Zsófia (2017): Milyen eszközei vannak a gyermekbarát igazságügynek a szexuális bántalmazás feltárására? Mérce, 2017. november 14. Online: https://merce.hu/2017/11/14/milyen-eszkozei-vannak-a-gyermekbarat-igazsagugynek-a-szexualis-bantalmazas-feltarasara/ Tremmel Flórián (2021): Magyar Büntetőeljárás. Budapest–Pécs: Dialóg Campus." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "229-236" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.14" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(817) "

The study presents one of the new tools of child-friendly
justice, the Icelandic interrogation method known as the Barnahus model. The interrogation technique aimed at avoiding secondary victimization of the victim is of Icelandic origin, but some of its elements are included in the new Criminal Procedure Act (Act XC. of 2017) also appear. The study examines how the Icelandic model can be adapted to the domestic criminal procedure system, and in practice
what problems the adaptation of individual legal institutions may lead to. Can the need to establish the realistic facts in the verdict be sacrificed in order to avoid further psychological harm to the abused child, and in general: how can the interests of the criminal justice system be reconciled with the personal interests of the victim?

" ["hu_HU"]=> string(891) "

A tanulmány a gyermekbarát igazságszolgáltatás egyik új eszközét, a Barnahus-modell néven elhíresült izlandi kihallgatási módszert mutatja be. A sértett másodlagos viktimizációjának elkerülését célzó kihallgatási technika izlandi eredetű, de annak egyes elemei az új büntetőeljárási törvényben (2017. évi XC. törvény) is megjelennek. A tanulmány azt vizsgálja, milyen módon adaptálható az izlandi modell a hazai büntetőeljárás rendszerébe, illetve az egyes jogintézmények adaptációja a gyakorlatban milyen problémák felvetésével járhat. Feláldozható-e a valósághű tényállás megállapítására vonatkozó igény az abuzált gyermek további lelki sérelmének elkerülése érdekében, illetve általánosságban: a büntető igazságszolgáltatás érdeke miképpen egyeztethető össze a sértett személyes érdekeivel.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(56) "The Barnahus Model and Its Practical Problems in Hungary" ["hu_HU"]=> string(53) "Az izlandi Barnahus-modell és annak hazai gyakorlata" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Fantoly Zsanett" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#847 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8207) ["email"]=> string(26) "fantoly.zsanett@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6652) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1016-0377" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(469) "

Prof. Dr. Fantoly Zsanett, tanszékvezető, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék. Prof Dr Zsnaett Fantoly, CSc/PhD university professor at the Faculty of Law Enforcement of National University of Public Service. e-mail: fantoly.zsanett@uni-nke.hu, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1016-0377

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Fantoly" ["hu_HU"]=> string(7) "Fantoly" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zsanett" ["hu_HU"]=> string(7) "Zsanett" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(36) "gyermekbarát igazságszolgáltatás" [1]=> string(23) "büntetőeljárási jog" [2]=> string(48) "különleges bánásmód a büntetőeljárásban" [3]=> string(22) "sértett kihallgatása" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(22) "child-friendly justice" [1]=> string(25) "law of criminal procedure" [2]=> string(43) "special treatment in the criminal procedure" [3]=> string(20) "victim interrogation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#856 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27711) ["id"]=> int(5334) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6652) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#851 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6654) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:53" ["primaryContactId"]=> int(8209) ["sectionId"]=> int(131) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(6530) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4193) "Bonta, James (2004): Effective Practice – State of the Art (or Science?). Irish Probation Journal, 1(1), 57–72. Online: https://www.probation.ie/EN/PB/0/FE17764C58F76C668025803B0041E3EE/$File/IPJ2004Bonta.pdf Cullen, Francis T. (2012): Taking Rehabilitation Seriously. Creativity, Science and the Challenge of Offender Change. Punishment and Society, 14(1), 94–114. Online: https://doi.org/10.1177/1462474510385973 Cullen, Francis T. – Blevins, Kristie R. – Trager, Jennifer S. – Gendreau, Paul (2005): The Rise and Fall of Boot Camps. Journal of Offender Rehabilitation, 40(3–4), 53–70. Online: https://doi.org/10.1300/J076v40n03_03 Cullen, Francis T. – Jonson, Cheryl L. – Nagin, Daniel S. (2011): Prisons Do Not Reduce Recidivism: The High Cost of Ignoring Science. The Prison Journal, 91(3), 48S–65S. Online: https://doi.org/10.1177/0032885511415224 Czenczer Orsolya (2006): A büntetés-végrehajtási intézetek történetisége: a büntetések végrehajtásának egyes módozatai és intézményei a kezdetektől a rendszerváltásig (1989). Collega, 10(2–3), 84–93. Czenczer Orsolya (2019): Az alapvető jogok biztosának a Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében végzett vizsgálatai egy bv-s szemével – különös tekintettel a fiatalkorúak szabadságvesztés büntetési intézeteiben végzett vizsgálatokra. Miskolci Jogi Szemle, 14(2), 135–146. Online: https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/files/6546/16_czenczerorsolya_t%C3%B6rdelt.pdf Flanagan, Timothy J. (1981): Dealing with Long-Term Confinement. Adaptive Strategies and Perspectives Among Long-Term Prisoners. Criminal Justice and Behavior, 8(2), 201–222. Online: https://doi.org/10.1177/009385488100800206 Gendreau, Paul – Smith, Paula – Thériault, Yvette L. (2009): Chaos Theory and Correctional Treatment: Common Sense, Correctional Quackery and the Law of Fartcatchers. Journal of Contemporary Criminal Justice, 25(4), 384–395. Online: https://doi.org/10.1177/1043986209344552 Latessa, Edward J. (2004): The Challenge of Change: Correctional Programs and Evidence-based Practices. Criminology and Public Policy, 3(4), 547–560. Online: https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2004.tb00061.x Latessa, Edward J. – Cullen, Francis T. – Gendreau, P. (2002): Beyond Correctional Quackery – Professionalism and the Possibility of Effective Treatment. Federal Probation, 66(2), 43–49. Online: https://www.uscourts.gov/sites/default/files/66_2_6_0.pdf Latessa, Edward J. – Holsinger, Alexander (1998): The Importance of Evaluating Correctional Programs: Assessing Outcome and Quality. Correctional Management Quarterly, 2(4), 22–29. Online: https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/odmhsas/documents/a0003/rempel-2c-mike-handout-2-importance-of-evaluating-correctly.pdf Lee, Lynette C. – Stohr, Mary K. (2012): A Critique and Qualified Defense of “Correctional Quackery”. Journal of Contemporary Criminal Justice, 28(1), 96–112. Online: https://doi.org/10.1177/1043986211432203 Mackenzie, Doris L. (2005): The Importance of Using Scientific Evidence to Make Decisions about Correctional Programming. Criminology and Public Policy, 4(2), 249–258. Online: https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2005.00019.x Mackenzie, Doris L. – Goodstein, Lynne (1985): Long-Term Incarceration Impacts and Characteristics of Long-Term Offenders. An Empirical Analysis. Criminal Justice and Behavior, 12(4), 395–414. Online: https://doi.org/10.1177/0093854885012004001 Polaschek, Devon L.L. (2012): An Appraisal of the Risk-Need-Responsivity (RNR) Model of Offender Rehabilitation and Its Application in Correctional Treatment. Legal and Criminological Psychology, 17(1), 1–17. Online: https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.2011.02038.x Seeman, Melvin (1959): On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24(6), 783–791. Online: https://doi.org/10.2307/2088565 Somogyvári, M. – Drexler, B. – Sánta, L. – Rutkai, K. szerk. (2016): II. Fogvatartotti statisztikák. Börtönstatisztikai Szemle. Budapest: BVOP. Wheeler, Stanton (1961): Socialization in Correctional Communities. American Sociological Review, 26(5), 697–712. Online: https://doi.org/10.2307/2090199" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "237-246" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2022.4.15" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(910) "

Correctional quackery is favouring treatment interventions that neither have evidence to their effectiveness nor are based on tried and existing knowledge as opposed to evidence-based practices. According to Edward J. Latessa, the problem with the discourse about criminal behaviour and offender programs is that many think they have the right knowledge to discuss and form opinion about it. However, it is often not the case. It is beyond question that the fresh eye of the nonprofessional can inspire new ideas, still, what we call as correctional quackery can be very dangerous when assessing the effectiveness of correctional work and professional staff working in closed institutions. The primary objective of this paper is to circle around the
phenomenon and see what answers international literature offers to correctional quackery and the effectiveness of prison work to offender behaviour.

" ["hu_HU"]=> string(792) "

Edward J. Latessa korrekciós kuruzslásnak nevezi azt a jelenséget, amikor a „hétköznapi ember” szakértőként nyilvánul meg a bűnelkövetés kezelésének gyakorlatával kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a laikus meglátások is tartalmazhatnak értékes szempontokat, a szakértők szerint ha ezeknek teret engedünk, az befolyásolja a korrekciós gyakorlatot és jelentős szerepe lehet akár a büntetés-végrehajtási intézetek hatékonyságának, akár az intézetekben dolgozó szakemberek munkájának megítélésében.3 Tanulmányunkban azokat a jelenségeket és narratívákat foglaljuk egy csokorba, amelyek a korrekciós kuruzsláshoz kapcsolódóan gyakran előfordulnak a laikus narratívákban, elsősorban a nemzetközi szakirodalom áttekintésével.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(27) "About Correctional Quackery" ["hu_HU"]=> string(65) "A korrekciós kuruzslás jelenléte a büntetés-végrehajtásban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(29) "Fekete Márta, Hegedűs Judit" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#860 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8209) ["email"]=> string(23) "fekete.marta@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(6654) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9845-7265" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(285) "

Fekete Márta, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Tanszék, tanársegéd fekete.marta@uni-nke.hu, ORCID: 0000-0002-9845-7265

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Fekete" ["hu_HU"]=> string(6) "Fekete" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Márta" ["hu_HU"]=> string(6) "Márta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#859 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8210) ["email"]=> string(23) "hegedusjudit@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6654) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-3162-732X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(315) "

Dr. habil Hegedűs Judit, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens hegedusjudit@uni-nke.hu, ORCID: 0000-0002-3162-732X

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Hegedűs" ["hu_HU"]=> string(8) "Hegedűs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Judit" ["hu_HU"]=> string(5) "Judit" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(24) "büntetés-végrehajtás" [1]=> string(13) "kriminológia" [2]=> string(10) "kuruzslás" [3]=> string(13) "pszichológia" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(7) "prisons" [1]=> string(8) "quackery" [2]=> string(11) "criminology" [3]=> string(10) "psychology" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#861 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27713) ["id"]=> int(5335) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6654) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Településbiztonság

object(Publication)#723 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6675) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-04-04" ["lastModified"]=> string(19) "2023-04-04 14:29:53" ["primaryContactId"]=> int(8245) ["sectionId"]=> int(132) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(6551) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(463) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "247-305" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(232) "

Magyarország közbiztonsági helyzete az egyes települések tényleges biztonságának megítélése szerint alakul. Nem mindegy tehát, hogy az egyes közigazgatási egységek biztonsági szintje milyennek ítélhető meg.

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(56) "Christián László, M. Toronykőy Márta, Polyák Zsolt" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(79) "A települési közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia kidolgozásához" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(22) "Módszertani ajánlás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#761 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8246) ["email"]=> string(27) "Christian.Laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6675) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9809-4890" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(233) "

László Christián, PhD, habil, Police Brigadier-General, University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Private Security and Municipial Policing, Vice Rector, Associate Professor, Head of Department.

" ["hu_HU"]=> string(312) "

Dr.  habil.  Christián  László  rendőr  dandártábornok,  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  Rendészettudományi  Kar  Magánbiztonsági  és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Christián" ["hu_HU"]=> string(10) "Christián" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#744 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8248) ["email"]=> string(18) "kymaklar@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6675) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(115) "

Márta Toronykőy M, Police Lieutenant Colonel, Head of Division, Csongrád – Csanád Police Headquarters.

" ["hu_HU"]=> string(131) "

M. Toronykőy Márta rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "M. Toronykőy" ["hu_HU"]=> string(13) "M. Toronykőy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Márta" ["hu_HU"]=> string(6) "Márta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#739 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8247) ["email"]=> string(19) "polyaktbk@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6675) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(115) "

dr. Zsolt Polyák, Police Brigadier-General, County Police Chief, Csongrád – Csanád Police Headquarters.

" ["hu_HU"]=> string(122) "

dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Polyák" ["hu_HU"]=> string(7) "Polyák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(22) "Módszertani ajánlás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#774 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27714) ["id"]=> int(5336) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6675) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF